Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

εόρτιες ευχές


ευλογημένα Χριστούγεννα

σε όλους τους επισκέπτες της 
ΕΛΛΑΔΟΣ + ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΎμνοι ΧριστουγέννωνΒηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν.Ενχρονίσθη και εχωρήθη

(βιωματική προσέγγιση)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου