Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

5 άρτοι και 2 ιχθείς (αγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ολόκληρο το περιστατικό αυτό της διανομής των άρτων και των ψαριών στους ανθρώπους, ο αριθμός των ψαριών και των άρτων, καθώς και ο αριθμός των κοφινιών με τα περισσεύματα, όλα μαζί έχουν κι ένα εσωτερικό, ένα βαθύτερο νόημα. Λίγο πριν από το θάνατό Του ο Κύριος ονόμασε τον άρτο Σώμα Του. 

Στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αλή­θεια πως δε λέει κάτι τέτοιο με λόγια, το κάνει όμως με τον αριθμό των άρτων. Οι πέντε άρτοι σημαίνουν τις πέντε αισθήσεις· κι οι πέντε αισθήσεις αντιπροσω­πεύουν όλο το σώμα. Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Τους πρώτες αιώνες της χριστιανικής ζωής το Χριστό τον απεικόνιζαν με τη μορφή ψαριού. 

Περί αοράτων δεσμών


Κυκλοφορεί στο νετ (φβ) ένα ‘’έξυπνο’’ βιντεάκι, που τιτλοφορείται : τα αόρατα σκοινιά στην ζωή μας…   https://www.facebook.com/enallaktikidrasicom/videos/1207265849418783/

Η διάκρισις, η μητέρα των αρετών, μας συμπληρώνει τις προϋποθέσεις, που δεν φαίνεται να τίθενται υπόψην στους αναζητούντες πραγματική κι όχι φανταστική ‘’ελευθερία’’ , την στιγμή που οι άγιοι λένε, τέλειος νους, νους αφάνταστος.  

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν … μεμέρισται ὁ Χριστός; (περί Αληθείας και Λόγου ο λόγος)


‘’σήμερον’’ με την ανάμνηση του πολλαπλασιασμού των 2 ιχθύων και 5 άρτων που μας θύμισε το ευαγγέλιο* αλλά και εκ του οικείου αποστόλου, μας εξάγει από την λήθη, ως α-λήθεια δύο στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι ορθόδοξες θέσεις περί Αληθείας. Επ’αυτών, δομείται και τρέφονται οι λόγοι δια Λόγου, και συντηρούνται τα σύμπαντα.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Η ψυχική ιατρεία του Αγίου Παντελεήμονος (+ Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης)


Εἰς τό Ἀπολυτικιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ὁποίου σήμερα ἐπιτελοῦμε τήν μνήμην, παρακαλοῦμε τόν Ἅγιον νά πρεσβεύῃ στόν Κύριο, διά τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν μας. Θά περίμενε κανείς ὅτι, ἀπό ἕνα τόσο μεγάλο ἰατρό, ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, νά ζητούσαμε τήν ἰατρεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ζητάει τήν ἴασι τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν, τῶν παθῶν, οἱ ὁποῖες πολλές φορές εἶναι ἡ αἰτία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἀλλά καί οἱ ὁποῖες εἶναι καί οἱ χειρότερες, διότι οἱ μέν σωματικές ἀσθένειες μπορεῖ νά κάνουν καί καλό στόν ἄνθρωπο, ψυχικό καλό, νά τόν ὁδηγήσουν σέ μετάνοια, ἀλλά οἱ ἀσθένεις τῆς ψυχῆς τά πάθη δηλαδή, αὐτά ὁδηγοῦν στόν αἰώνιο θάνατο.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Κανών Παρακλητικός εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την «ΦΟΒΕΡA ΠPOΣΤAΣIA..»Ψαλμός ρμβ (142)
- Και ευθύς.
Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου (δ')

Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ ...
Της Παναχράντου τη Πανσέπτω Εικόνι, οι συνεχόμενοι δεινοίς τε και πόνοις, εν στεναγμοίς και δάκρυσι κραυγάζοντες πιστώς, πρόφθασον, βοήθησον Φοβερά Προστασία, αρωγός και στήριγμα των εις Σε προστρεχόντων, το έλεός Σου δείξον εφ' ημάς, τους εκ καρδίας πιστώς μεγαλύνοντας.

Δόξα Πατρί. ..

Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Ο ένσαρκος άγγελος των Προφητών ή κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει διό και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Και νύν και αεί. ..

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Πίστις – συνειδητότητα – απιστία και θεομαχία


‘’σήμερα’’ στο ευαγγέλιο* (της 23ης Ιουλ) και προφ.Ιεζεκιήλ ακούμε και βλέπουμε… την διαφορά στάσεως Του Κυρίου απέναντι σε τύπους ανθρώπων αλλά και μερίδος ανθρώπων έναντι XC.

1. Σε αυτούς που έχουν συνείδηση και είναι στα ‘’λογικά’’ τους, τους ρωτά: …πιστεύετε ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι;

2. Στους κωφούς και δαιμονισμένους, Ο Κύριος, ΔΕΝ τους ρωτά για να τους θεραπεύσει, αφού δεν είναι στα συγκαλά τους.

3. … οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Λαμβάνοντας θετική απάντηση, …τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί.    

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Προφήτης Ηλίας και εξομολόγηση…

Η διάρκεια της όλης υπόθεσης ως ιστορικό, κρατά πάνω από 30 χρόνια, δείχνοντας και τον σκοπό της ζωής, όπως καταδείχθηκε και (αλλού) με το πλυσταρηό… καθαρότητα προς θείαν κοινωνίαν. Μυστική και μυστηριακή μετοχή από τώρα και στους αιώνες, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κοινωνήσουμε XC από εδώ, ούτε ‘’μετά’’ δεν θα μπορέσουμε, ορίζοντας την Ορθοδοξία ως απόλυτη φυσική και υπερφυσική θεωρία και πράξη και καθόλου μεταφυσική ή φανταστική με ‘’θα’’ .  

Οι γονείς είχαν μείνει στην Θες/νίκη τα δε δύο αδέλφια, με τον έναν υποψήφιο στην ΣΣΕ να βρίσκονται στην Αθήνα για εξετάσεις. Εποχή, 1977.

Στα ιατρικά, ένα μεσημέρι του κοινοποιούν να ξαναπεράσει και την επόμενη ημέρα, για επανέλεγχο. Αυτό θορύβησε τα αδέλφια και γρήγορα, παρά την περασμένη ώρα (2μμ) τρέξαν σε μικροβιολόγο αιτούντες αν είναι δυνατόν μια γρήγορη εξέταση να δουν που είναι το πρόβλημα για να το λύσουν ΑΝ γίνεται.

Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο…

‘’σήμερα’’ του προφήτη Ηλία ακούμε στο ευαγγέλιο* : ...καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾿ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Η άκαρπος συκή (και συναγωγή) ανέκαθεν ως έκφρασις κακού πάντα θα θυμώνει και πάντα θα θέλει Τον Άνθρωπο και τον άνθρωπο και την Εκκλησία (και Σώμα Του) να κατακρημνίσει. Αυτός και αυτοί (οι δούλοι και υπηρέτες και φίλοι Του), ως τέκνα Θεού, χάριτι θα διέρχονται δια μέσου αυτών.
Θα ‘’διέρχονται’’ μέχρι της καθορισμένης ώρας που θέτει Ο Κύριος στην οικονομία Του, μετά από παραχώρηση και για την εφαρμογή του φιλάνθρωπου σχεδίου Του, να ‘’υπερισχύσουν’’ τα ανίσχυρα των ισχυρών. Μέχρι τότε (και πάντα) δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος**.     
Εν τω μεταξύ, …30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί. 31 μὴ οὖν φοβηθῆτε· (Ματθ.ιβ’)...

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ἀγίας Μαρίνας λεπτή παρουσία... (για τους πειρασμούς και τη θεία επέμβαση τη αιτήσει)

  
Ένας αδελφός, πριν πολλά χρόνια, είχε κάποιο σχετικό βίωμα... μπορεί να θεωρηθεί λεπτολογία, ακόμη και ασήμαντο, αλλά αφού είναι ενδεικτικό στάσης και δράσης και φιλοσόφησης ζωής, προς δόξαν Θεού Του συνοδοιπορούντος (Αυτού και των αγίων Του, ως Εν - κατά το όπου ειμί Εγώ εκεί ...), ας μου επιτραπεί, η αναφορά…

διάβαζε λοιπόν ένα βιβλίο πνευματικό (αγίου Ισαάκ Σύρου ασκητικά) καλοκαίρι φυσικά με ανοιχτή πόρτα.

Σε κάποια στιγμή, περνάει ανάμεσα από αυτόν και το βιβλίο, ένα ζουζουνάκι.

Με την πρώτη διέλευση δεν του δίνει σημασία. Στην δεύτερη, το λοξοκοιτάει στην τρίτη το παρατηρεί/ακολουθεί... Στην τέταρτη σηκώνεται, κλείνει το βιβλίο ανάποδα και αρχίζει να το κυνηγάει... γιατί τον ενοχλούσε... ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ολόκληρη ΩΡΑ...

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

η δύναμη τού Ψαλτηρίου

δύο περιστατικά ακόμη που αναφέρονται στην δύναμη τού Ιερού Ψαλτηρίου, προς ενημέρωσιν.

1. Τον Ιούνιο του 2011 στο Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" στην Αθήνα, έγινε το ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΓΩΝ.
Κάποιος αγιασμένος κληρικός πληροφορούμενος μέσω πνευματικών του παιδιών το γεγονός συμβούλευσε τα παιδιά του να "πιάσουν τα γωνιακά δωμάτια τού ξενοδοχείου και να βάλουν εκεί ανθρώπους να διαβάζουν το Ψαλτήριον"

 Το αποτέλεσμα.... ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΠΛΑΚΩΘΗΚΑΝΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟ!!!! ΔΕΡΝΑΝΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΔΕΡΝΕΙ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΡΝΟΝΤΑΙ!!!! Και επιπλέον... ΕΦΕΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΩΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΔΙΩΚΕ ΦΛΟΓΟΒΟΛΟ!!!!!!

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Περί Αληθείας και αιρέσεων


Ήλθες, εφάνης το Φως το απρόσιτον. Ακινητείς (Κύριε) ως Ήλιος ανηρτημένος επί του Σταυρού. Δεύτε ουν και ημείς συσταυρωθώμεν ίνα συναναστηθώμεν…

Σταυρός… η δόξα των αγγέλων και τραύμα των δαιμόνων. Η αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, βιούμενη και γνωριζόμενη ολοέν και εκτυπώτερον στο ‘’δεύτε προσκυνήσωμεν…’’, με στόχο από το απρόσωπο και γενικό, στο πρόσωπο προς Πρόσωπο.

Κι έρχεται ‘’σήμερα’’ δολίως η πρόταση, πως αφού η αγάπη ενώνει και η αλήθεια χωρίζει, να κάνουμε στην άκρη την αλήθεια. Έτσι όμως, ‘’ο θεός’’ προβάλλεται σαν να υπερτερεί και γίνεται στόχος αντί Τριαδικός Θεός* . Πατήρ (αγάπη) χωρίς Υιό (αλήθεια) και ‘’φυσικά’’ χωρίς ‘’ανάγκη’’ για εν Πνεύματι Αγίω κοινωνία.
Τανύζεται (και ταλανίζεται) ο πιστός λαός μεταξύ ιεράς παραδόσεως και μεταπατερικών ‘’θεολόγων’’.


Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Υπερηφάνεια… ένα από τα μεγαλύτερα κακάΘυμήσου ότι από μόνη την υπερηφάνεια ένας άγγελος έπεσε από τον ουρανό. Και από άγγελος έγινε διάβολος.

Μην είσαι κι εσύ υπερήφανος και υψηλόφρων, για να μη γίνης όμοιος με τους δαίμονες. Να είσαι ταπεινός και πράος, και θα γίνης όμοιος με τους αγγέλους.
Τότε θα ευλογηθής από τον Κύριο: «Επί τίνα επιβλέψω, αλλ’ ή επί τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους;» (Ησ. 66. 2).

Δεν υπάρχει τίποτε πιο βδελυκτό στον Θεό, αλλά και στους ανθρώπους, από την υπερηφάνεια και την οίηση. Και δεν υπάρχει τίποτε πιο προσφιλές και ευχάριστο από την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη.

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ποιά είναι η τελευταία μας προσδοκία;»

Ποιά είναι η τελευταία μας προσδοκία; Τη νύχτα προσδοκούμε την ημέρα και την ημέρα προσδοκούμε τη νύχτα· και πάλι την ημέρα και πάλι τη νύχτα. Αλλά η προσδοκία αυτή δεν είναι η τελευταία. Ποιά είναι η τελευταία μας προσδοκία, αδελφοί;
Σε καιρούς χαράς τρέμουμε περιμένοντας λύπες και σε καιρούς λύπης προσδοκούμε με ελπίδα τη χαρά· και ξανά λύπη και ξανά χαρά. Αλλά καμιά απ’ αυτές τις προσδοκίες δεν είναι η τελευταία μας.
Αδελφοί, η τελευταία μας προσδοκία είναι η προσδοκία της Κρίσεως του Θεού. Όταν έλθει η Κρίση του Θεού – η Φοβερά Ημέρα Κυρίου, που έρχεται καιομένη ως κλίβανος (Μαλαχίας 4,1) – όλοι τότε θα λάβουμε αυτό που μας αξίζει: για κάποιους θα είναι η ημέρα η ανέσπερος, που δεν τη διαδέχεται νύχτα, ενώ για άλλους θα είναι νύχτα που δεν τη διαδέχεται ημέρα· χαρά που δεν μεταβάλλεται σε λύπη, για κάποιους· για άλλους λύπη που δεν μεταβάλλεται σε χαρά. Αδελφοί, αυτή είναι η τελευταία προσδοκία για την ανθρωπότητα – είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, είτε το σκεπτόμαστε είτε όχι.