Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Οι πέντε αιτίες που ο Θεός παραχωρεί τον πειρασμό στην ζωή μας.Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής απαριθμεί πέντε αιτίες για τις οποίες παραχωρεί ο Θεός τη δυνατότητα στον διάβολο να πολεμά τους ανθρώπους:
Πρώτη αιτία, είναι για να μάθουμε να διακρίνουμε την αρετήν από την κακίαν μέσα από την εμπειρία αυτού του πολέμου.
Δεύτερη αιτία, είναι για να «εξαναγκαστούμε» τρόπον τινά, να προσκολληθούμε με βεβαιότητα και ακλόνητα στην αρετή.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Απόστολος και Ευαγγέλιο (αγ.Αικατερίνας) και εξ αυτών δυο συνειρμικές σκέψεις


ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - 29
23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24  ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. 28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Δούλος Κυρίου…


Ο Προφήτης Αβδιού (ή Οβδιού) που το όνομα του σημαίνει «δούλος Κυρίου», έζησε περί το 800 π.Χ., (κατ' άλλη εκδοχή στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.), και είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

Ο Προφήτης Αβδιού καταγόταν από τη Συχέμ (εκ του αγρού Βηθοχαράμ ή Βαθαχαράμ), και με τη σύντομη προφητεία του αυστηρά παρατηρεί με ισχυρές ποιητικές εκφράσεις την υπερηφάνεια και την πτώση του Ισραήλ. 

Να τι λέει χαρακτηριστικά για την υπερηφάνεια: «Ὑπερηφάνια τς καρδίας σου πρε σε κατασκηνοντα ν τας πας τν πετρν, ψν κατοικίαν ατο, λέγων ν καρδί ατο - τς κατάξει με π τν γν; ἐὰν μετεωρισθς ς ετς κα ἐὰν ν μέσον τν στρων θς νοσσιν σου, κεθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος» (Οβδιού,α' 3,4). Δηλαδή, η υπερηφάνεια της καρδιάς σου σε έκανε να φρονείς πολύ υψηλά για τον εαυτό σου, ότι τάχα κατοικείς σε φαράγγια και σπηλιές των ορέων και γενικά απόρθητες περιοχές. Έχεις κτίσει την κατοικία σου σε πολύ ύψος, πιστεύεις ότι είσαι ισχυρός και ανίκητος και λες από μέσα σου; Ποιος θα μπορέσει να με κατεβάσει στη γη; Και αν ακόμα πετάξεις σε μεγάλα ύψη σαν τον αετό, και αν στήσεις τη φωλιά σου ψηλά ανάμεσα στ' αστέρια, από 'κει θα σε καταρρίψω και θα σε κατεβάσω, λέγει ο Κύριος. Ας προσέξουμε, λοιπόν, τα λόγια του προφήτη και ας καλλιεργούμε το θεμέλιο των αρετών, που είναι η ταπείνωση.

Να αναφέρουμε επίσης, ότι ο Αβδιού ήταν μαθητής του προφήτου Ηλιού, επί της βασιλείας Οχοζία, ο οποίος έστειλε τον Αβδιού στον Ηλία για να τον πείσει να κατέβει από το βουνό προς τον βασιλιά. Μετά την μετάβαση του Ηλία στον Οχοζία, ο Αβδιού, παραιτήθηκε από τη θέση του πεντηκοντάρχου, ακολούθησε τον προφήτη Ηλία και τον υπηρετούσε. Όταν πέθανε ετάφη στον τάφο των πατέρων του.

πολυτκιον χος β’.
Τοῦ Προφήτου σου βδιο τν μνήμην, Κύριε, ορτάζοντες, διατο σε δυσωπομεν· Σσον τς ψυχς μν.

τερον πολυτκιον χος δ’. ψωθες ν τ Σταυρ.

σπερ θεράπων φερωνύμως το Λόγου, το πρ ννοιαν φωτς ξιώθης, κα προφητείας λλαμψιν δέξω σοφ δόξαν γρ τν υλον, καθαρς ποπτεύων, ργανον θεόπνευστον, βδιο νεδείχθης, προμελωδον ν κόσμ μυστικς, τν σομένων, Προφτα τν κβασιν.

Κάθισμα χος α’. Τν τφον σου, Σωτρ.


μγας βδιο, πιλμψεσι θεαις, τν νον φωτοειδ, κεκτημνος θεσπζει, τ μλλοντα Πνεματι, τ γίῳ φθεγγμενος, τοτον σμερον, εσεβοφρνως τιμντες, κτελσωμεν, τν ερν ατο μνμην, καρδας φωτζουσαν.

---

Κι Ο Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν…. (παροιμ. Σολ. γ’34).

Φαίνεται, πως η υπερηφάνεια σμικρύνει τον άνθρωπο περιορίζοντας αυτόν ως 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (νηπτική και ησυχαστική άσκηση ως προϋπόθεση Χριστουγέννων)


Ο Ἀπόστολος 
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (θ΄ 1-7)

 Ἀδελφοί, εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν· σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 

Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ράβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος.

Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.
  

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

η μη συγχωρετική μάνα και γειτόνισσα, και ο ''συγ-χωρητικός'' οικουμενισμός...

από το συναξάρι του αγ.Κωνσταντίνου Υδραίου (14 Νοε)

...Σε λίγο καιρό αποφάσισε να μεταβεί στην Ύδρα, ντυμένος με τα μουσουλμανικά ενδύματα. Όμως συνέβη το απροσδόκητο, κανένας δεν του μιλούσε. Οι γυναίκες στα σοκάκια έκλειναν τις πόρτες τους να μην τον δουν. Όταν έφτασε στο πατρικό του η μητέρα του δεν του άνοιξε και του είπε: «φύγε ξένε εγώ δεν γέννησα γιο Χασάν, ο γιός μου ο Κωσταντής πέθανε»! Η στάση της μητέρας του τον συγκλόνισε. Αισθάνθηκε ίλιγγο και ζήτησε λίγο νερό από μια γειτόνισσα, εκείνη του έδωσε, αλλά έσπασε τη στάμνα γιατί τη θεώρησε μολυσμένη από τον εξωμότη! Αυτό ήταν, συνήλθε και συνειδητοποίησε το μεγάλο κρίμα του!

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ενημερωτικά για οικονομία (πλειστηριασμοί, 100 δόσεις κλπ)

Τι προβλέπει η συμφωνία για την πρώτη κατοικία – Καλύπτει το 60% των δανειοληπτών [17.11.2015]

Σε συμφωνία με τους δανειστές για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας ήρθε η κυβέρνηση. Η τελική συμφωνία καλύπτει περίπου το 60% των δανειοληπτών, που θα χωρίζονται σε δύο ομάδες, ενώ η ρύθμιση θα διαρκέσει για μία τριετία.

Από τα 1,2 εκατ. στεγαστικά τα 400.013 είναι “κόκκινα”. 170.000 είναι οι δανειολήπτες που έχουν αιτηθεί να υπαχθούν στον Νόμο Κατσέλη. Τα ποσά κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 90.000 έως 100.000 ευρώ.

Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας θα απολαμβάνει το 25% των δανειοληπτών, αρκεί:

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να είναι έως 170.000 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια όρια αγγίζουν στο όριο διαβίωσης. Συγκεκριμένα:

Θεὸς ἐκδικήσεων

Μὲ ἱερὴ ἀγανάκτηση καταφέρεται ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ ἐναντίον τῶν πανούργων ἐκείνων ἀρχόντων ποὺ μὲ πρόσχημα τοὺς νό­­μους, χωρὶς ἴχνος φόβου Θεοῦ, καταπίεζαν φρικτὰ τὶς ἀσθενεῖς μάζες τοῦ λαοῦ.

Γι’ αὐτὸ συγγράφει τὸν 93ο Ψαλμό του καὶ στηλιτεύει τὴν ὑποκριτικὴ παρανομία τους, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὑπάρχει ­«δίκης ὀφθαλμός», ὁ ὕψιστος Θεός, ποὺ δὲν ἀ­­νέχεται τὴν πανουργία, ἀλλὰ τὴν πατάσσει μὲ βδελυγμία.

Ἀπὸ τὸν πρῶτο στίχο παρουσιάζει τὸν Θεὸ νὰ ἐμφανίζεται μὲ ὁρμή, δύναμη ἀκατάβλητη καὶ δόξα ὑψηλὴ γιὰ νὰ ἀποδώσει δικαιοσύνη ἐκεῖ ποὺ αὐτὴ ἐπιμελῶς συμπνίγεται καὶ καταπατεῖται. «Ἐπαρρη­σιάσατο ὁ Θεός», γράφει, καὶ μάλιστα γρά­φει σὲ χρόνο ἀόριστο γιὰ νὰ δηλώσει τὸ βέβαιο τῆς θείας μεσολαβήσεως. Δὲν λέει: θὰ ἐπέμβει ὁ Θεός· ἀλλά, νά Τος ὁ Θεός, ἦρθε, ἔκανε δυναμικὰ τὴν ἐμφάνισή Του. «Θεὸς ἐκδικήσεων»! (στίχ. 1). Φοβερὸς Θεός, ἦρθε νὰ ἐκδικηθεῖ, νὰ τιμωρήσει αὐτοὺς ποὺ ἀδικοῦν, νὰ ὑπερασπίσει ἐκείνους ποὺ ἀδικοῦνται.

Καὶ ἀμέσως Τοῦ ἀπευθύνει τὸν λόγο ὁ Ψαλμωδός:

«Ἀνέβα, Κύριε, στὸ ὕψος τῆς δυνάμεως καὶ ἐξουσίας Σου. Ἀπόδωσε ­δικαιοσύνη

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Η Παναγία του Νόστου Η Μικρασιάτισσα

Η Παναγία του Νόστου, ξεριζωμένη και αυτή από τις προγονικές εστίες του Μικρασιατικού Ελληνισμού, πεταμένη στην θάλασσα για να διασωθεί από τα βέβηλα χέρια των εικονομάχων, λεηλατηθείσα από τους αδίστακτους και αιμοδιψείς Σταυροφόρους της Δύσης, και τέλος φορτωμένη στις πλάτες των δυστυχισμένων προσφύγων του 1922 που προσπάθησαν να διασώσουν ότι πιο πολυτιμότερο είχαν, στην Παναγιά τους, έφθασε στην Ελλάδα και σήμερα στολίζει με την παρουσία της τους ναούς των προσφυγικών χωριών, πόλεων και μοναστηριών, χαρίζοντάς τους προστασία και ευημερία.

Είναι η Παναγιά μας, Παναγιά της Ελπίδας, της Προσδοκίας και της Νοσταλγίας, που η Παρουσία της διατηρεί στις μνήμες μας τις αδικοχαμένες Πατρίδες.

Είναι η Παναγία του Νόστου..
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Είναι η αρχαιότερη εικόνα της Θεοτόκου στο Άγιο όρος και βρίσκεται στην μονή

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Περί τρόμου … (και τρομοκρατίας)


Ποιος έπρεπε να τρέμει ποιον. Εκεί είναι το θέμα.

…14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (Γεν.γ’)

Δεν είναι τόσο ‘’ίσα’’ τα πράματα και καταστάσεις. Ο Κύριος συντρίβει την κεφαλήν του έρποντος όφεως, ο δε αντίδικος ‘’τηρεί’’ Αυτού την πτέρναν, εξ ου και πτερνιστής.

Με την ουρά του ο δράκος προσπαθεί να τρικλοποδιάσει το άλογο (σώμα) για να 

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

για το σημερινό ευαγγέλιο (του καλού σαμαρείτη), τον πλησίον και τους αγαπολόγους...


(μια γνώμη)

Ο Κύριος πλησίον εννοεί τον περιπεσόντα εις ληστάς κι αυτόν προτείνει να εισάγουμε στο ''πανδοχείο'' (Εκκλησία) να ''πληρώσουμε'' την θεραπεία του, να του αλείψουμε έλαιον και οίνον για θεραπεία από μολύνσεις και καλυτέρευση της υγείας του.

Κι ο πρώτος περιπεσών εις ληστάς, είναι ο νους μας, όταν του κλέβετε η Αλήθεια.


ΔΕΝ θεώρησε ως πλησίον, ούτε θεράπευσε, ούτε ''κυνήγησε'' τους ληστάς που τον φέραν σε αυτήν την κατάσταση, αλλά τον ΠΛΗΣΙΟΝ. Τον αδύναμο και μάλλον θέλοντα να θεραπευθεί.... γιατί αν ο άνθρωπος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ούτε ο Θεός ''μπορεί''. Με το ζόρι δεν θεραπεύει, δεν σώζει.


Τον/τους ληστές, τους συναντά σε άλλο σημείο. Επί του σταυρού. Εκεί πάλι προτείνει την σωτηρία, αλλά από την δική τους επιλογή εξαρτάται η συνέχεια, η πορεία και κατάληξη.

...Εν μέσω δύο ληστών, ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός σου· του μεν καταγομένου εις άδην τω βάρει της βλασφημίας, του δε κουφιζομένου πταισμάτων προς γνώσιν θεολογίας· Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι.

---

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

προσοχή και προσευχή

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

– Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει:

«Η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας»*

Τί εννοεί;


– Εννοεί ότι, όπως την νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νούς του είναι στον Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθή να μην ξεχνιέται και φεύγη ο νούς του από τον Θεό.
Αν δεν προσέχης μέσα στην ημέρα, μαζεύεις σαβούρα, και άντε μετά να την πετάξης! Εύκολο είναι;
Μία απροσεξία να κάνης, πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής, όταν πάς να συγκεντρωθής!Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά, αν δεν προσέχη και δεν παρακολουθή τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο ο εχθρός.
– Γιατί, Γέροντα, ο νούς μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω;
– Τον έχεις αφήσει αχαλίνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσης. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νούς την μια στιγμή μπορεί να σε πάη στον Παράδεισο και την άλλη, εάν δεν προσέξης, να σε πάη στην κόλαση. Όσο μπορείς, να προσπαθής να συγκεντρώνης τον νού σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο.

* πηγή Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι Ασκητικοί Λόγοι, Λόγος ΚΘ΄, σ. 107.

---

– Γέροντα, η προσευχή δεν βοηθάει στην κάθαρση του νού;

– Δεν ϕθάνει μόνον η προσευχή. Το να καίη κανείς κιλά λιβάνι, όταν προσεύχεται, αν ο νούς του είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για τους άλλους, δεν ωϕελεί. Από τον νού κατεβαίνει το τηλεγράϕημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Ο Θεός θέλει να έχουμε «καρδίαν καθαράν», και η καρδιά μας είναι καθαρή, όταν δεν επιτρέπουμε να περνάη από τον νού μας κακός λογισμός για τους άλλους.

– Γέροντα, πρώτα ϕέρνει ο άνθρωπος καλό λογισμό και ύστερα βοηθάει ο Θεός;

– Κοίταξε, μόνον όταν ο άνθρωπος βάζη καλό λογισμό, δικαιούται την θεία βοήθεια. Με τον καλό λογισμό καθαρίζει την πονηρή του καρδιά, διότι «εκ της καρδίας εξέρχονται» όλα τα κακά, και πάλι «εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Τον ανταμείβει μάλιστα ο Θεός για τον καλό λογισμό που βάζει.

---

συγκέντρωση νοός

περί AIDS και της πνευματικής του αναγωγής ...

AΓΙΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ - 27 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ιερό προσκύνημα Παναγίας Σουμελά στο Μαρούσι.... 18 - 23 Νοε

ιερό προσκύνημα θαυματουργού εικόνος Παναγία Σουμελά στο Μαρούσι....

18 έως 23 Νοε

επιπλέον, απόβαση ΑΓΙΩΝ στην Αθήνα ενώ μιλούν για Γ΄ Παγκόσμιο πόλεμο

η ΚΑΡΑ του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ στον Ι. Ν. Αποστόλου Παύλου Νέων Σεπολίων.

...Στον ΠΕΙΡΑΙΑ αποβιβάζονται οι Νεοφανείς Άγιοι της Λέσβου ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΕΙΡΗΝΗΣ.


Η ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος εναντίον των Λατίνων στο νησί της Κέρκυρας, θα εορτασθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς. Στο Ναό θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από 12-16/11 στη μία μετά το μεσημέρι. Το πρόγραμμα της πανηγύρεως έχει ως εξής:

Την Πέμπτη 12/11 στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει η υποδοχή των ιερών λειψάνων . Το Σάββατο 14/11 στις 6:30 μ.μ. θα ψαλεί Μέγας εσπερινός και την Κυριακή 15/11 το πρωί θα τελεσθούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία¨

Ήδη στο ΠΕΙΡΑΙΑ έφτασε ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο Μυροβλήτης .
¨Ιερό λείψανο του Αγίου Νικολάου , Αρχιεπισκόπου Μύρων, από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου, τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ο Ναός είναι ανοικτός κάθε ημέρα από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 το βράδυ και τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, στις 12:00 το μεσημέρι η Παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και στις 5:00 το απόγευμα ο Εσπερινός και η Παράκληση.

Και στην ΑΘΗΝΑ σήμερα έφτασε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ από την Άνδρο.

¨Η Τιμία Κάρα του Αγίου Παντελεήμονος θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου Νέων Σεπολίων από 10-15/11. Η υποδοχή θα γίνει σήμερα Τρίτη 10/11 στις 5:00 μ.μ. και στη συνέχεια θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός.¨ 

http://peradio.com/index.php ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10-11-2015

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Ο άνθρωπος με την αμαρτία χάνει τον επίγειο παράδεισο Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου


Γέροντα, μπορεί κανείς να ζη στο σκοτάδι της αμαρτίας και να μην το αισθάνεται;
– Όχι, την αίσθηση όλοι την έχουν, αλλά υπάρχει αδιαφορία. Για να έρθη κανείς στο φως του Χριστού, πρέπει να θέλη να βγή από το σκοτάδι της αμαρτίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα κάποιον που κλείσθηκε κατά λάθος σε ένα σκοτεινό υπόγειο. Μόλις δη μια ακτίνα να περνάη από μια ρωγμή, κοιτάζει πώς να βγή στο φώς. Θα ανοίξη σιγά‐σιγά την ρωγμή, για να βρη την πόρτα και να βγή έξω. Έτσι και από την στιγμή που ο άνθρωπος θα αισθανθή το καλό ως ανάγκη και μπή μέσα του η καλή ανησυχία, θα καταβάλη προσπάθεια να βγή από το σκοτάδι της αμαρτίας. Αν πή: «αυτό που κάνω είναι λανθασμένο, δεν πηγαίνω καλά», ταπεινώνεται, έρχεται η Χάρις του Θεού, και από εκεί και πέρα προχωράει κανονικά. Αλλά, αν δεν μπή μέσα του η καλή ανησυχία, είναι δύσκολο να βοηθηθή. Κάποιος λ.χ. βρίσκεται σε κλειστό χώρο και αισθάνεται άσχημα. Του λές: «σήκω, άνοιξε την πόρτα και βγές έξω να πάρης λίγο οξυγόνο, για να συνέλθης», και εκείνος αρχίζει: «Δεν μπορώ να βγώ έξω. Και γιατί να είμαι κλεισμένος μέσα και να μην μπορώ να πάρω αναπνοή; Και γιατί να μην έχω οξυγόνο; Και γιατί ο Θεός να με έχη εδώ και τους άλλους έξω;». Έ, μπορεί αυτός να βοηθηθή; Ξέρετε πόσοι βασανίζονται, επειδή δεν ακούν κάποιον που μπορεί να τους βοηθήση πνευματικά; Ο άνθρωπος με την αμαρτία χάνει τον επίγειο παράδεισο

Άγιου. Παϊσίου Αγιορείτου.


--- 

Διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Θείου'Ὀνόματος θέτομεν εἰς κίνησιν παν τό κεκρυμμένον ἐντός ἠμῶν. Ἡ προσευχή ὁμοιάζει πρός δέσμην ἀκτίνων Φωτός, ἠτις πίπτει εἰς τόν σκοτεινόν τόπον τῆς ἐσωτερικῆς ἠμῶν ζωής  καί ἀποκαλύπτει ὅποια πάθη καί προσκολλήσεις ἐμφωλεύουν ἐντός ἠμῶν. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις ὀφείλομεν ἐντόνως νά προφέρωμεν τό Ἅγιον Ὄνομα, ὅπως τό αἴσθημα  τῆς μετανοίας αὐξηθῆ ἔν τη ψυχή. * 


ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Ἀρχιμ. Σωφρονίου


---

Επέμβαση του αρχαγγέλου Μιχαήλ σε εγχείρηση


Ένα από τα πολλά θαύματα του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο της Λέσβου, με προσωπική παρουσία του, είναι και ή θεραπεία ενός παιδιού, του Βασίλη Καραστήρη από την Αθήνα.


Ενώ έπαιζε ο μικρός, έπεσε και χτύπησε άσχημα στο κεφάλι. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπίστωσαν πώς είχε μείνει τυφλός και παράλυτος.

Ό διευθυντής κάλεσε τους γονείς του παιδιού στο γραφείο του και τους είπε:
- Ή κατάσταση είναι σοβαρή. Χρειάζεται άμεση επέμβαση, αλλά οι ελπίδες επιτυχίας είναι σχεδόν μηδαμινές, μία ως δύο στις εκατό. Πρέπει ν' αποφασίσετε έγκαιρα, Πριν είναι αργά.
Ή μητέρα ένιωσε να χάνει τον κόσμο. Ό πατέρας ρώτησε:
- Δεν υπάρχει άλλη λύση, άλλη ελπίδα, γιατρέ μου; 

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

χρηστός ο ζυγός και το φορτίον ελαφρόν... (φυσικοπνευματική οπτική)


Όταν ένα μη ηλεκτρισμένο σώμα, προσεγγίσει ένα ηλεκτρισμένο, λαμβάνει ηλεκτρικό φορτίο. Το ποιόν όμως του λαμβανόμενου φορτίου, εξαρτάται απόλυτα από τον τρόπο ''συμπεριφοράς'' του πρώτου. 

Αν έλθει σε ''επαφή'' λαμβάνει όμοιο φορτίο, ενώ αν έλθει σε ''τριβή'', λαμβάνει αντίθετο φορτίο. 

Με αφορμή την πρόταση των αγίων (περί ησυχασμού) για την απερίεργη προσέγγιση με ταπεινότητα και ευλάβεια, της Αγίας Γραφής, ο Απόστολος Παύλος προτείνει ''κολλώμενοι τω αγαθώ'' (Ρωμ.ιβ’9). 

Αν κάποιος κολλήσει με το Αγαθό, λαμβάνει όμοιο ''φορτίο''. ...Ο τρώγων μου την Σάρκα και πίνων μου το Αίμα, εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ... 

Έχουμε φορτίο (θετικό και αρνητικό) στην επιστήμη και φορτίο στην θεολογία, το οποίο είναι ο σταυρός.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

είπαν ... κάνουν

ΕΙΠΑΝ...


(περί πολιτικής και ευαισθησιών για το λαό
/όταν βέβαια είσαι αντιπολίτευση...)
Σαμαράς: Δεσμεύομαι να αποκαταστήσουμε τις περικοπές των συντάξεων…


Προτείναμε ακόμα διορθωτικά μέτρα που διορθώνουν κάποιες απίστευτες αδικίες.

Όπως, για παράδειγμα, οι περικοπές των συντάξεων των

ὅραμα γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἰωάννη


Ὁσίου Δανιήλ ἐξ Ἀγαρηνῶν: Ἕνα ὅραμα γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἰωάννη...
Πήγαν και ξύπνησαν τον γηραλέο εκείνον, που κοιμόταν στον θρόνο...ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ 


Γράφει ο Άγιος: 

"... Στίς 18 Νοεμβρίου του σωτηρίου έτους 1764 πήγα στην αγορά, αγόρασα δύο κεριά κι επέστρεψα στην κατοικία μου. Αγωνίστηκα την νύκτα εκείνη, προσευχόμενος εκτενέστερα μέχρι την ενάτη ώρα της νυκτός μετά δακρύων, οπότε από την κούραση αποκοιμήθηκα. Βλέπω λοιπόν τότε κατ’ εύδοκίαν Θεού έναν αστραπόμορφο νέο, που με ρώτησε:

- Τι έχεις Δανιήλ και λυπάσαι; Θα έπρεπε μάλιστα να χαίρεσαι.
- Ποιος είσαι συ που μου λες νά χαίρομαι; τον ρώτησα κι εγώ με την σειρά μου.

- Δεν με γνωρίζεις, ω φίλε, ποιος είμαι; με ξαναρώτησεο νέος.
- Όχι, δέν σε γνωρίζω.