Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

προσοχή και προσευχή

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

– Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ λέει:

«Η εργασία της ημέρας πρέπει να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας»*

Τί εννοεί;

– Εννοεί ότι, όπως την νύχτα προσεύχεται κανείς και ο νούς του είναι στον Θεό, έτσι και την ημέρα να προσπαθή να μην ξεχνιέται και φεύγη ο νούς του από τον Θεό.
Αν δεν προσέχης μέσα στην ημέρα, μαζεύεις σαβούρα, και άντε μετά να την πετάξης! Εύκολο είναι;
Μία απροσεξία να κάνης, πόσο δυσκολεύεσαι την ώρα της προσευχής, όταν πάς να συγκεντρωθής!Η προσοχή και η παρακολούθηση έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί κανείς να προσεύχεται ώρες, αλλά, αν δεν προσέχη και δεν παρακολουθή τον εαυτό του, δεν κάνει τίποτε. Όταν όμως η προσευχή συνοδεύεται με την παρακολούθηση, τότε χτυπάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που μας χτυπάει περισσότερο ο εχθρός.
– Γιατί, Γέροντα, ο νούς μου είναι μονίμως σκορπισμένος και δεν μπορώ να τον μαζέψω;
– Τον έχεις αφήσει αχαλίνωτο όλα τα χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τον κυβερνήσης. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο νούς την μια στιγμή μπορεί να σε πάη στον Παράδεισο και την άλλη, εάν δεν προσέξης, να σε πάη στην κόλαση. Όσο μπορείς, να προσπαθής να συγκεντρώνης τον νού σου σε σκέψεις καλές, άγιες, που αγιάζουν τον άνθρωπο.

* πηγή Αββά Ισαάκ του Σύρου, Οι Ασκητικοί Λόγοι, Λόγος ΚΘ΄, σ. 107.

---

– Γέροντα, η προσευχή δεν βοηθάει στην κάθαρση του νού;

– Δεν ϕθάνει μόνον η προσευχή. Το να καίη κανείς κιλά λιβάνι, όταν προσεύχεται, αν ο νούς του είναι γεμάτος από κακούς λογισμούς για τους άλλους, δεν ωϕελεί. Από τον νού κατεβαίνει το τηλεγράϕημα στην καρδιά και κάνει τον άνθρωπο θηρίο. Ο Θεός θέλει να έχουμε «καρδίαν καθαράν», και η καρδιά μας είναι καθαρή, όταν δεν επιτρέπουμε να περνάη από τον νού μας κακός λογισμός για τους άλλους.

– Γέροντα, πρώτα ϕέρνει ο άνθρωπος καλό λογισμό και ύστερα βοηθάει ο Θεός;

– Κοίταξε, μόνον όταν ο άνθρωπος βάζη καλό λογισμό, δικαιούται την θεία βοήθεια. Με τον καλό λογισμό καθαρίζει την πονηρή του καρδιά, διότι «εκ της καρδίας εξέρχονται» όλα τα κακά, και πάλι «εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Τον ανταμείβει μάλιστα ο Θεός για τον καλό λογισμό που βάζει.

---

συγκέντρωση νοός

περί AIDS και της πνευματικής του αναγωγής ...

AΓΙΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ - 27 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου