Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Περιεχόμενα ιστολογίου (κάπως απολογητικά, στενάχωρα βέβαια, αλλά απαιτούμενα προς κατανόηση...)
Η παράθεση πληροφοριών στους επισκέπτες είναι λογικό να περνάει από την κρίση/διάκρισή τους, περί ουσιαστικής ή ανούσιας ή ακόμη και επιβλαβούς πνευματικής ‘’τροφής’’ , αφού όλα όσα παρατίθενται δεν είναι έτσι απλά για διασκέδαση ή να περνάει η ώρα, αλλά από πλευράς μου, για ωφέλεια. Για ελληνορθόδοξη (συγκεκριμμένα) οικοδομή.

Και η οικοδομή, έχει ορόφους. Κι οι άνθρωποι, με μεταξύ τους διάφορη πνευματική ηλικία, διακρίνονται και από διαφορετικές ανάγκες τροφής.

Η παρατιθέμενη ποικιλία δεν εξαντλείται μόνο σε εδέσματα για μεγάλους, αλλά έχει και για μικρούς και για αρρώστους (γάλα, αλεσμένα…).

Ως νοούμενα, μεταφράζονται και σε ξένη γλώσσα, πλην της οικείας ελληνικής που ομιλούμε. Κι αυτή είναι η γλώσσα των αγγέλων. Των σημαδιών, βαθύτερη ελληνική. Σημειολογική, γεωμερικά και σχηματικά.

Αφού μια εικόνα μπορεί να αντικαταστήσει χίλιες λέξεις, δεν καταλαβαίνω τον λόγο η συμπύκνωση αυτή, να θεωρείται κολοκυθελούλουδα… και μη συμβατός ο τρόπος
γραφής με την Ορθοδοξία.

Η όλη προσπάθεια παράθεσης ΚΑΙ εικόνων που γέμουν οι Γραφές ΚΑΙ ορισμών, ως ίδιον χαρακτηριστικό της ελληνικής προσεγγίσεως και έμφυτης ανάγκης, συνθέτουν την όλη ελληνορθόδοξη παιδεία και νουθεσία.

Και κάθομαι και απολογούμαι, γιατί όχι λίγες φορές έτυχα αυστηρής κριτικής, ακόμη και έξωσης από τον αυστηρό πυρήνα της ‘’θεολογίας’’. Μα δεν θεολογώ. Ιχνηλατώ τον σωτήριο δρόμο που κατήρτησε Ο Κύριος. Ένας δρόμος που στην κατασκευή του προηγούνται άγγελοι και περιχαρακώνονται με σημάδια, για να μην Τον χάσουμε.

δο γ ποστέλλω τν γγελόν μου πρ προσώπου σου, ς κατασκευάσει τν δόν σου μπροσθέν σου·   (Λουκ.ζ’27)

Αναφέρεται στον Πρόδρομο και το Πνεύμα της μετανοίας και διακρίνοντες και ελέγχοντες τα πνεύματα και τις θελήσεις, η ζεύξη των εικόνων και ορισμών, προς τον Ένα σκοπό και στόχο, ορίζει δια των γραπτών και προφορικών λόγων, δια των λόγων των Γραφών που οικονομεί την γνώση τους ο προφ. Μωυσής και των λόγων της φύσης που μας γνωρίζει ο προφ.Ηλίας, συμπορεύονται αρμονικά ως παραστάτες και στην δική μας μεταμόρφωση εις τέκνα Φωτός.

Κι είναι κατά τον άγιο Μάξιμο Ομολογητή, ισότιμοι και ταυτοδιδάσκαλοι, που δεν  πλεονεκτεί ή μειονεκτεί ο ένας του άλλου.* 

Εκεί εκτιμώ ότι εντοπίζεται η ‘’γεύση’’ της Αληθείας εν ετέρα μορφή που ξενίζει όσους επένδυσαν μονοδιάστατα στην ενημέρωσή τους μόνο στο ένα ή μόνο στο άλλο σκέλος προσέγγισης του θαβωρείου Φωτός.

Κι οι έλληνες πικάρονται από την θεολογική (των Γραφών) προσέγγιση του Θεού κι οι ιουδαϊζοντες ορθόδοξοι έχουν βαλθεί να αναδείξουν  ως προβατόσχημους λύκους, όσους ασχολούνται ή εκμεταλλεύονται την ελληνική θεοφιλή ΥΓΙΗ και ευλογημένη παιδεία προς τον ίδιο σκοπό. Εντοπισμένη μάλιστα αυτή η ευλογία και ο θησαυρός από τους αγίους μας.

Την κάθαρση, την φώτιση, την τελείωση μέσα και δια του Τριαδικού Θεού.    

Αμήν, δια των μυστικών και μυστηριακών βιωμάτων, δι ευχών πάντων των αγίων και εξαιρέτως της γλυκυτάτης Θεοτόκου, να προοδεύουμε, ευχαριστούντες και δοξάζοντες Τον Τριαδικό Θεό, που οικονομεί και διανοίγει οδούς σωτηρίας.

Είθε τα περιεχόμενα του ιστολογίου στο σύνολό τους να προάγουν το ψαλμικό, κατενόησα τα έργα Σου και εδόξασά Σου την θεότητα.

Με μια παράκληση. Αφήστε τις άλλες τροφές που δεν σας χρειάζονται λόγω ενηλικίωσής σας ή μη κατανόησής σας για τους άλλους… αφού Ο Κύριος τρέφει με σοφία και τον κόσμο και την Εκκλησία  και εμπιστευόμενοι στην οικονομία Του Κυρίου, που θέλει τους πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν, ότι αυτιά που είναι έτοιμα να ακούσουν, θα βρεθεί στόμα να τους μιλήσει.  

Η δε παραίνεσις του αγίου Σιλουανού στην αντιμετώπση των πνευματικών φαινομένων, ας τύχει ακρόασης από ευήκοα ώτα και συστολή κατακρινόντων συνειδήσεων… γιατί ιδιαιτέρως Η τα εναντία εις ταυτό αγαγούσα εργάζεται για αυτήν την γεφύρωση (των επιδεχομένων ένωση). Κι η ελληνορθόδοξη παιδεία είναι επιβεβαιωμένη θαυμαστά. 

----

θεωρία στην Μεταμόρφωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου