Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

με αφορμή το ''Άγιο Πνεύμα'' ΔΕΝ είναι πρόσωπο...


με πόνο ψυχής, εχθές υπέπεσε στην αντίληψή μου (κατόπιν υποδείξεως φίλης) ότι μία μοναχή (πρώην διαδικτυακή φίλη), με πληθώρα αγιογραφικών παραπομπών, ''απεδείκνυε'' ότι το Άγιο Πνεύμα, ΔΕΝ είναι πρόσωπο...

ο μονοθελητισμός και οι πνευματομάχοι, ορίστηκαν ως αιρέσεις... και με ''δικαιολογία'' (κοσμική μάλλον λόγω κατά γράμμα ερμηνείας, αφού δίνει παραπομπές) ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει θέλημα (όπως τα χέρια και τα πόδια) άρα (ωιμέ του συνειρμικού συμπεράσματος) το Άγιο Πνεύμα ΔΕΝ είναι πρόσωπο, ...

το ίδιο αφαιρετικά θα ''εκπέσουμε'' και για τον Ιησού XC ότι ΔΕΝ είναι πρόσωπο αφού... (Ιωαν.ε')

…30 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν· ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός. ΔΕΝ έχει θέλημα, εννοεί είναι εσταυρωμένο ΑΠΟΛΥΤΑ ... όπως προσπαθούν να έχουν όλοι οι άγιοι. ΟΧΙ το δικό τους, αλλά το θέλημα του Θεού. ΔΕΝ έχουν ούτε αυτοί πρόσωπο;Ένας λάθος προσανατολισμός αρκεί στον άνθρωπο για να περάσει  εύκολα το 6άρι για 9…. Ο ίδιος σκοτισμός, τον προτρέπει να αποδίδει τον σεβασμό εκεί που δεν πρέπει. Στο ετερόφωτο.

Η έκπτωσις από ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (999) σε Ο ΘΕΟΣ (354) όσο και ο σεληνιακός κύκλος, είναι ομόρροπος της προθέσεως και προσπαθείας των οικουμενιστών να υποτιμήσουν Την Αλήθεια αφού δεν βολεύει στην ‘’αγάπη’’ τους.

Αυτή η τάσις και τάνυσμα και στάσις ‘’εκτυπώθηκε’’ εχθές, 9/6 , όταν η πανσέληνος ‘’φώτιζε’’ (γλυκά) την γη μας…

Συστενάζει η κτίσις, συσκοτίζεται και ο νους… που καταργεί ένα προς ένα τα πρόσωπα τους παρακλήτους για χάριν της ‘’αγάπης’’. Κύριε ελέησον.

οίκοι και οχήματα... (συνειρμικά η ωχρότητα του φεγγαριού, όμοια με τον οίκο... ) δεν μας προτρέπει να μείνουμε σε αυτό το (πολωμένο) φως, γιατί μας πολώνει με το όντως ανέσπερο και αυτόφωτο Φως, κάνοντάς μας εχθρούς… αντι-κειμένους (πολωμένους) αντί συγκείμενους, ως τον μόνο τρόπο (ορθοδόξως) να βιωθεί η Αλήθεια.


Κι η Αλήθεια μας εξάγει από το απρόσωπο στο πρόσωπο με το δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν* (και …έως ου μορφωθεί XC εν ημίν… και το ότι η γη ήταν άμορφος και ασχημάτιστος) σε σχέση με την καθέλκουσα χοάνη εξ και προς άδη, που το αγιοποιούν πρόσωπο το βαφτίζει ως απρόσωπο. Η ευθεία κίνηση του νοός μεταστρέφεται από το εσπερινό στο ανέσπερο κι ο σκοτισμός αυτού, κατεβάζει το ανέσπερο σε εσπερινό και εμάς με προδιαγραφή αναστάσεως, σε επαναστάτες …

Ζητάμε ‘’ελθέ και σκήνωσον εν ημίν’’… (αμήν βιωματικά)

σε μας εναπόκειται να τα βλέπουμε ανάποδα και ΩΧΡΑ ... αντί του πρέποντος συγκείμενου ΑΡΧΩ

SUEZ και ZEUS ... φράγμα ASSΟUAN και NAOUSSA ...

---Εμβάθυνση στον ύμνο ‘’Άξιον Εστίν’’… (βιωματική σχέση με κάθε άνθρωπο)

---

Από την άλλη, θα ήταν κάπως (κοσμικώς) λογικό, αφού τον Πατέρα κανείς ποτέ δεν είδε, πως θα δογματίζαμε πως είναι Πρόσωπο κι όχι κάτι διαφορετικό; Νομίζω πως η απάντηση δίδεται στο (Ιωαν) ΙΔ´\....8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; …           

Το αυτό ισχύει και για το Πνεύμα το Άγιον με αίτηση κάπως έτσι… Δείξον ημίν το πρόσωπον του Αγίου Πνεύματος και αρκεί ημίν… ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸ πνεύμα το Άγιον (και τρίτο πρόσωπο της Αγίας Ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος…) … άλλωστε Ο Υιός, είναι η ενυπόστατος Σοφία και Δύναμις και Λόγος … (κι ο βλέπων Τον Υιόν, βλέπει ΚΑΙ Τον Πατέρα ΚΑΙ το Πνεύμα το Άγιον, την Τριάδα εν Μονάδι και μονάδα εν τριάδι).   


Αμήν Ο Κύριος να μας αξιώσει (από τώρα και στους αιώνες) να ιδούμε το απαράμιλλο κάλλος και μετέχουμε Αυτού και Της φωνής Του (αύρας λεπτής) να ακούμε… 

1 σχόλιο:

  1. οι παραπάνω (στην ανάρτηση) σκέψεις και γνώμη, δεν έχουν στόχο την προσβολή οποιουδήποτε προσώπου σκέφτηκε διαφορετικά, αφού και σχήμα ευλογημένο φορά και αγωνίζεται και πνευματικό έχει...

    ΑπάντησηΔιαγραφή