Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

εόρτιες ευχές για το 2013...Ο καλός Θεός, ο Τριαδικός Αληθινός Θεός, Ο γνωριζόμενος και βιούμενος ορθοδόξως, δια Αβραάμ και Φιλοξενίας, Ισαάκ και Υπακοής, Ιακώβ και τεκνογονίας αρετών (δια της Λείας - πράξης και Ραχήλ - θεωρίας), Αμήν στον νέο χρόνο, να μας δίνει κατά τάξη πρόοδο για την συνάντησή Του, με αρετές και Τεκνογονία (Τ), Υπακοή (Υ) και Φιλοξενία (Φ)....

...πρόοδο και παιδεία αναστάσιμη. Ελληνορθόδοξη... 

...μια λογική πορεία εξόδου από το πυρ του κόσμου (Σ) που κατακαίει, προς συνάντηση Του Κυρίου μας Χριστού (Χ), και πυρ της θεότητος που ανακαινίζει, αφού αυτά τα στοιχεία παρεμβάλλονται, (Σ,   Τ,Υ,Φ,   Χ) και αν δεν κατακτηθούν χάριτι, η κρίση, παρά το όνομα και την ιδιότητα που έχουμε (ως Χ.Ο.), θα είναι αυστηρή, (ουκ οίδα υμάς) και η κλήσις ανενεργή...


...καθώς  η κλίμαξ η επουράνιος δι ης κατέβη Ο Θεός απλώθηκε και προσήγγισε κάθε καρδιά, η γέφυρα η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν, δια χαρισμάτων, υπακοής και φιλοξενίας στερεώθηκε, αλλά εμείς... δεν βάλαμε ούτε καν αρχή, συνεχίζοντας τον άστατο και μη θεάρεστο βίο.... Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών και δώσμας την σχετική ευλογία, πλουτίζοντάς μας με βιώματα οικεία!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου