Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

κλίμαξ

...το όρος Σινά, ονομάζεται και θεοβάδιστο... τα δύο σκέλη είναι παράλληλα των δύο παραστατών της Θείας Μεταμορφώσεως, αμήν και δική μας. 

Αυτήν καταγράφει η θεία και ουρανοδρόμος ΚΛΙΜΑΞ με εμφανείς σε αυτήν την πορεία Τον στεφανούντα Κύριο και μυστικώς συνοδοιπορούντα, αγγέλους, δαίμονες βοηθούντες και προσβάλλοντες τους αγωνιστές ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ και τον βύθιο δράκοντα... Σαν θεοβάδιστο, όπως η όλη πορεία από αίγυπτο προς Ιεροσόλυμα (και το εξ αιγύπτου τον Υιόν μου εκάλεσαπερπατήθηκε/ορίστηκε και καθορίστηκε οριζοντίως με δύο σκέλη (σοφίας και δύναμης - ελληνικώς και εβραϊκώς (εβραίος = περάτης)
  


έτσι και καθέτως συμπληρωματικά/συνθετικά ως σταυρός, το όρος Σινά, έχει δύο κορυφές, (καθ' ύψος) δύο ''σκέλη''.   

Το ένα σκέλος, η καθέδρα του Μωϋσέως, είναι η τήρηση των εντολών κι η παραλαβή της χάριτος όπως προτυπώθηκε μεν στις θεοχάρακτες πλάκες, σκοπό όμως είχε την θεοχάρακτη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού του Ζώντος. Η άλλη κορυφή, είναι της αγ.Πανσόφου Νύμφης Αικατερίνης. Είναι οι ζωντανοί λόγοι σοφίας, που την πνευματική γνώση των λόγων της φύσης μας την χαρίζει ο ζωντανός προφ.Ηλίας. Αυτού μαθητής, αυτήν την ανάβαση είδε (με το πύρινο άρμα αρπαγέντα ως εις ουρανόν) αυτήν κι εμείς καλούμαστε σήμερα να ψηλαφίσουμε την θεωρία, προσποριζόμενος θεία βουλήσει την μηλωτή, ως συνέχεια παραδόσεως.

Δι ευχών, να βάλουμε αρχή... αφού 

  *

* από τα ''φιλοσοφικά και θεολογικά ερωτήματα'' του αγ.Μαξίμου ομολογητού.

(εκεί στις υποσημειώσεις, οι ουσιώδεις προς βίωση ΔΙ ΕΥΧΩΝ, λεπτομέρειες…) 

---

προτεινόμενος για ανάγνωση δεσμός, με βίωμα: 


Η Κλίμαξ, ως δρόμος από το κατ’εικόνα στο καθ’ωμοίωσιν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου