Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Μετάνοια - αγ.Σιλουανού

ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ - εορτάζει 24 Σεπτεμβρίου
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

... Μη θλίβεστε , λαοί , που είναι δύσκολη η ζωή . Αγωνίζεστε µόνον εναντίον της αµαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο κι Αυτός θα σας χαρίσει ότι είναι ωφέλιµο , γιατί είναι σπλαγχνικός και µας αγαπά ...
... Αλήθεια σας λέω : ∆εν ξέρω νάχω κανένα καλό κι έχω πολλές αµαρτίες . Η χάρη του Αγίου Πνεύµατος όµως εξάλειψε τις αµαρτίες µου και ξέρω πως σ ‘ όσους παλεύουν εναντίον της αµαρτίας ο Κύριος τους
χαρίζει όχι µόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος , η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και την γεµίζει µε βαθιά και γλυκιά ειρήνη ...
...Ναι , Κύριε , άκουσε την προσευχή της γης . Όλοι οι λαοί αδηµονούν .
Όλοι χάθηκαν µέσα στις αµαρτίες . Όλοι στερήθηκαν τη χάρη Σου και ζουν στο σκοτάδι . ...
... Ας είναι δοξασµένος ο Κύριος , που µας έδωσε τη µετάνοια και µε τη
µετάνοια σωζόµαστε όλοι µας χωρίς εξαίρεση . ∆εν θα σωθούν µόνον
όσοι δεν µετανοούν ΄ κι εδώ βλέπω την απόγνωσή τους και κλαίω από
συµπόνοια γι ‘ αυτούς . Αν κάθε ψυχή εγνώριζε τον Κύριο , θα ήξερε πόσο
µας αγαπά Αυτός και κανένας δεν θ ‘ απελπιζόταν για την σωτηρία του ,
ούτε καν θα εγόγγυζε .
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
''Φιλάνθρωπε Κύριε, πῶς δὲν λησμόνησες τὸν ἁμαρτωλὸ δοῦλο Σου, ἀλλὰ
γεμάτος ἔλεος μὲ εἶδες ἀπὸ τὴ δόξα Σου καὶ μοῦ ἐμφανίστηκες μὲ ἀκατάληπτο τρόπο; Ἐγὼ πάντα Σὲ πρόσβαλλα καὶ Σὲ ἔθλιβα. Ἐσὺ ὅμως, Κύριε, γιὰ τὴ μικρή μου μετάνοια μοῦ ἔδωσες νὰ γνωρίσω τὴ μεγάλη Σου ἀγάπη καὶ τὴν ἄμετρη ἀγαθότητά Σου. Τὸ ἱλαρὸ καὶ πράο βλέμμα Σου ἔθελξε τὴν ψυχή μου. Τί νὰ σοῦ ἀνταποδώσω, Κύριε, ἢ ποιὸν ὕμνο νὰ Σοῦ προσφέρω; Ἐσὺ δίνεις τὴ χάρη Σου, γιὰ νὰ φλέγεται ἀδιάλειπτα ἡ ψυχὴ ἀπὸ ἀγάπη - καὶ δὲν βρίσκει πιὰ ἀνάπαυση οὔτε νύχτα οὔτε μέρα ἀπὸ τὴ θεϊκὴ ἀγάπη. Ἡ μνήμη Σου θερμαίνει τὴν ψυχή μου καὶ τίποτε στὴ γῆ δὲν τὴν ἀναπαύει ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα. Γι᾿ αὐτὸ Σὲ ζητῶ μὲ δάκρυα καὶ πάλι Σὲ «χάνω» καὶ πάλι ποθεῖ ὁ νοῦς μου τὴ γλυκύτητά Σου, ἀλλὰ Ἐσὺ δὲν ἐμφανίζεις τὸ Πρόσωπό Σου, ποὺ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή μου νύχτα καὶ ἡμέρα. Σὺ μὲ ἔπλασες, σὺ μὲ φώτισες μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, σὺ συγχωρεῖς τὰ ἁμαρτήματά μου καὶ μοῦ δίνεις τὴ χάρη νὰ κοινωνῶ τὸ τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα σου. Δῶσε μου τὴ δύναμη νὰ μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δῶσε μου τὴ μετάνοια τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὴν ἁγία ταπείνωσή σου. Ἀμήν.''

---

οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί
περί προσευχής
περί Πνεύματος και Ζωής
άσκησις και θεωρία
....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου