Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Ανάσταση και επανάσταση


Με αφορμή μια πρόταση της (υπο)παιδείας*, (όπως φαίνεται σαν γελοιογραφία στο αναγνωστικό, αλλά δεν απέχει της πραγματικότητος) έτσι όπως το πάει, να κάνει τα παιδιά μας επαναστάτες, σε έναν κόσμο άγριο και τραχύ


πριν λίγες μέρες, μου έκανε μεγάλη εντύπωση... κάποια άλλα μαζεμένα ''μ'' , με κυρίαρχο την μετάνοια, ως αντιπρόταση και αντίδοτο ήρεμο και γλυκύ.... μέλλον, μεζέ μεζέ (αριστερά), 5 min στη μέση, μεγάλες προσφορές (και εκπτώσεις) και μεσιτικό (δεξιά)...

Δεν κάνουμε λάθος στο ότι κάποιοι μεσιτεύουν και κάνουν μεγάλες εκπτώσεις σε αξίες, ώστε το μέλλον των παιδιών μας (και δικό μας) ακόμη κι εμείς οι ίδιοι, να είμαστε και γίνουμε μεζές μεζές του βροτοκτόνου L .

Η ουσία, είναι στο κέντρο αφού, … «Ου δε επλεόνασεν ή αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν ή χάρις» (Ρωμ. ε,20) σε σύντομο χρόνο (κι αυτοί) αλλά και η δική μας ΚΑΘΑΡΣΗ (5 min) ΑΝ το επιθυμήσουμε... και ενεργήσουμε** ανάλογα.

αξίες και εκπτώσεις του λόγου (ανθρώπου) με τις αξίες του, που εξέπεσαν από μέσα (λόγοι εν Λόγω) στο απέναντι και ακόμη πιο κάτω, στο κατέναντι …

Η επιστροφή λαμβάνει σάρκα και οστά, όσο Ο Λόγος σαρκούται. Οδοδείκτες οι (σεσαρκωμένοι με ύλη) λόγοι, απτοί, ψηλαφούμενοι, μετρούμενοι, οδοδείκτης και ο αστήρ (άγγελος)… που, οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο.

(…Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.)

Μόνο έτσι ανατέλλει το φως το της γνώσεως που καλό θα ήταν αυτό να διδάσκεται. Φως γεννήσεως και αναστάσεως, αντί ‘’γνώση’’ επαναστάσεως. Χαρά αντί αράς.

ΦΩΣ - ΟΦΙΣ … και θεία επέμβαση *** οπότε και σ+οφία με ανάλογο προσανατολισμό και προοπτική. Ανάλογες του τρόμου (και τρομοκρατίας) που προκαλούν αυτές οι γνώσεις.

Ο πραγματικός επαναστάτης, μετανοεί ενώ από την κάτω όψη, κυριαρχεί η μεταμέλεια, όπως φαίνεται στο υποκεφάλαιο του ΚΠΚ : θέσεις στ, Μ, Σ από δύο οπτικές

Σήμερα, αγίου Αμβροσίου, αν πραγματικά θέλουμε να χορτάσουμε με αμβροσία στον Οίκο του Πατρός, κι όχι με τα ξυλοκέρατα του χοιροστασίου (κατάντια παιδείας) … Αμήν δι ευχών να υπερισχύσει η πρώτη ωφέλιμη επιλογή.

---
---


Προτεινόμενο για ανάγνωση συνείδηση και επιγνώσεις (με όχι τυχαία δεξιά και αριστερά τα σ+τοιχεία της φωτογραφίας) Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου