Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Προσέγγιση στην αγιογραφία του αγίου Αρτεμίου


Ένας λογισμός.


Διαβάζουμε στον συναξαριστή του αγίου αποστόλου Θωμά, το εξής, που ''εξηγεί'' αυτήν την ομοιότητα:
  


Και τώρα, βλέπουμε τον άγιο μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο (αλλά και αγ.Ελευθέριο) να αγιογραφείται σχετικά ''όμοιος'' με Τον Κύριο.

Από τον παρακλητικό των αποστόλων, γνωρίζουμε ότι Θωμάς μεθερμηνεύεται ως ‘’δίδυμος’’.

Από το μεγαλυνάριον του αγίου : Τὸν μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῶν ἰαμάτων, τὸν πολλύρρυτον ποταμόν, τῆς ἐντεροκήλης, τὸν θεῖον ἰατῆρα, Ἀρτέμιον τὸν μέγαν, ὕμνοις τιμήσωμεν. …και συναξαριστή, γνωρίζουμε την ‘’ειδικότητα’’ θεραπείας των διδύμων.

Η πνευματική τελειότητα έγκειται στην απόλυτη διαφάνεια, χωρίς την παραμικρή διαθλαστική αλλοίωση και τροποποίηση. Με αυτήν την διαφάνεια, κι εμείς βλέπουμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο που τελειώθηκε και έφτασε στο μέτρο της ηλικίας του Χριστού, αλλά και ο Θεός φανερώνεται δι αυτού, σε μας.


Ο απόστολος Παύλος αναφέρει : …19 τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν! (Γαλ.δ’)…

ουκέτι εμαυτώ ζω, ζει εν εμοί Χριστός…  

Από δε τον ν’ ψαλμό… ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Βλέποντας πάλι τα δύο άκρα… ωδίνω και αγαλλιάσονται, ενθυμούμαστε τα δύο άκρα του Δρόμου που ενώνουν το κατ’εικόνα (και σκιά) με το καθ’ωμοίωσιν (και πληρότητα χάριτος). Την σκιά και προτύπωση της Παλαιάς με την ουσία της Καινής.

Όσον αφορά τα δίδυμα (και την περιγάστρια εκείνη περιοχή) ως αρχή, που θεραπεύει ο άγιος, με αίσιο τέλος κι εμείς να ομοιάσουμε Στον Χριστό, ανευρίσκουμε αυτό που έγραψε ο αγ.Ιωάννης Δαμασκηνός, ότι: Αυτός (ο σταυρός) μας δόθηκε σαν σημάδι πάνω στο μέτωπό μας, όπως στον Ισραήλ δόθηκε η περιτομή·

Χριστού περιτμηθέντος, ετμήθη Νόμος,
και του Νόμου τμηθέντος, εισήχθη χάρις.

Έρχεται Ο Σταυρός και τυπούται επί του μετώπου, (στην άνω κεφαλή) και λογική, και ελευθερώνει τον λόγο από τα δεσμά του έρποντος έρωτος, μεταστρέφοντάς τον σε θείο και εύστοχο, παρέχοντας την πλήρη λογική ελευθερία.  

Τα δύο άκρα, ωδίνω και αγαλλιάσονται, από του κατέαξαν πλήρως τα οστά... (αγ.Αρτεμίου) μέχρι ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη (οστούν ου συντριβήσεται) ... ορίζουν και τον δρόμο ‘’σχέσης’’ και αναλογίας από το κάτω, όπως περιτομή ΠΔ σκιώδους έως περιτομή αμαρτιών σταυρός στο μέτωπο ΚΔ – ουσία.

Και… όπως ο άνθρωπος ανάλογα με το ύφασμα που έχει να καθαρίσει*, (αναλογικά στα πνευματικά που ενεδύθησαν δερμάτινους χιτώνες, προϋπόθεση φωτισμού και τελειότητος οπότε και διαφάνειας) το ‘’παιδεύει’’ κι αν είναι αντοχής το ‘’χτυπά’’ κατά το …6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. (εβρ.ιβ’) αν όμως είναι μετάξινο και ‘’εύθραυστο’’ αλλιώς το συμπεριφέρεται, ο άγιος μεγαλομάρτυς αποδεικνύει δια του μαρτυρίου του την μεγαλοσύνη της προαιρέσεώς του και την χάριτι κατάληξη αγιασμού.
  


Αμήν δι ευχών, να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν και γινόμενοι διάφανοι, να δοξάζεται εν θεωρία και πράξει, η Αγιότης Του.    

Ο παραπάνω λογισμός δεν υποτιμά τους διαφορετικά αγιογραφημένους μεγάλους αγίους ότι υστερούν τάχα σε τελειότητα, λεπτότητα, διαφάνεια, αλλά ‘’συνδέει’’ και ‘’δικαιολογεί’’ τα αναλυθέντα. Αμήν δι αυτού του λογισμού να έχει ‘’ανευρεθεί’’ και εκφραστεί ο συγκεκριμένος λόγος του γιατί (αίτιον) μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Πρωταιτίου Λόγου…       

---

Από το : Διαστάσεις του ανθρώπου του εμπεριεχομένου και του περιέχοντος… διαβάζουμε πως… ένας άνθρωπος, είδε τον κόσμο, να είναι ένα παληό πλυσταριό διαστάσεων 2Χ2, που όταν εξήλθε από εκεί, τον πρώτο που αντίκρυσε ήταν ο προφητάναξ Δαυίδ, και με τον οποίο συμπορεύτηκαν στον διάδρομο που οδηγούσε στα ανάκτορα του Βασιλέως, ψάλλοντες μαζί τον ν’ ψαλμό, το… ελέησόν με.   

Κάθαρση… η τόσο μεγάλη κουβέντα (βίωμα) που προσπερνιέται αδιάκριτα … η ουσία των όλων αγώνων και θεωριών… ψυχική αγνότητα να αναπαύεται η χάρις.

Σκοπός ζωής, που άπασα την γνώση και διάκριση λόγων να έχουμε σε αυτό όμως υστερούμε, τπτ δεν κάνουμε. Η καθαρή καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Συνειρμικά και ίσως σχετικά…

Ο εμός άρτιος Αρτέμιος, ως Άρτον Εμέ έλαβε, ομοιωθείς χάριτι XC τω Θεώ εν Πνεύματι, δεικνύων δια της διαφανούς πολιτείας την αρτίαν οδόν Του ‘’εγώ ειμί’’ και το ‘’χωρίς Εμού, ου δύνασθε ποιείν ουδέν’’. 

---


(20 Οκτ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου