Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ψυχοσάββατο και Κυριακή της κρίσεως


Με αφορμή αυτό το βίντεο,


‘’σήμερα’’ ψυχοσάββατο και αύριο της Κρίσεως, μεταξύ ‘’μύθου’’ και πραγματικότητος, δυο σκέψεις. 

Αφορά, φυσικά τον πραγματικό αγώνα για κάθε ΨΥΧΗ,  ενδεδυμένες προς το παρόν (ζωντανοί) με δερμάτινους χιτώνες που θα απεκδυθούν αυτούς (‘’νεκροί’’).

Ζωντανοί και νεκροί, με πολύ ‘’νερό’’ στο κρασί μας όσον αφορά την έννοια των όρων, αφού η βαθύτερη έννοια της ζωής είναι διαφορετική από αυτήν που εννοούν κάποιοι, πιο επιδερμικά κρίνοντες και εξαντλώντας την ζωή στα βιολογικά και χοϊκά, χωρίς να συνυπολογίζουν την ΑΘΑΝΑΤΗ ψυχή. Με εμάς, εκτός των τειχών*** της Ζωής, να Την πολιορκούμε και εισέλθουμε ‘’νεκροί’’ και τεθανατωμένοι τη αμαρτία όντες, παρά το αντίθετο επειδή κατοπτρικά έτσι νομίζουμε (εξ εσόπτρου και εν αινίγματι).   Τας εννοίας κάθαρον, τους λογισμούς διόρθωσον. … και εκ του εσπερινού, (μιας και ολοέν προς το εσπέρας της βιολογικής ζωής ο καθένας οδεύει νομοτελειακά… :

Ὅτι  ἐννοίαις  πονηραῖς,  καὶ  ἔργοις  καταδεδίκασμαι  Σωτήρ,  λογισμόν  μοι  δώρησαι,  ἐπιστροφῆς ὁ Θεός, ἵνα κράζω· Σῶσόν με,  Εὐεργέτα ἀγαθέ, καὶ ἐλέησόν με.

Και, ο λογισμός επιστροφής, (μετανοίας) έχει την ικανότητα, να σώσει την ψυχή και νου (χάριτι και δώρο με βάση την ανταπόδοση σε πίστη και προαίρεση και αγώνα), και ό,τι καταφέρει και από χου, με τις πράξεις και σκέψεις μας, όλα υπό κρίσιν, να αντανακλούν την βιούμενη και ‘’τελική’’ πραγματικότητα μεταξύ δύο πόλων.  

γερ.Σοφρωνίου παρατήρηση. ...

 Της σωτηρίας ή της κατάληξης εις τον ‘’δράκοντα’’.

Επίσης, … Σύντριψον Κόρη, τη κραταιά σου πρεσβεία, τον υπούλως με συλώντα καθ' εκάστην,πονηραίς εννοίαις εχθρόν τον παλαμναίον.

Καθ’ημέραν σε πράξη και θεωρία κλεπτόμαστε (σύλησις) θεόσδοτης ουσίας που καλούμαστε να διαχειρστούμε.

Εντοπίζεται επί του σώματος ο εμφωλεύον δράκων στον ομφαλό.Βιωματικά τυπώνουμε πάλι επί του σώματος το:

Χριστός ανέστη εκ νεκρών (στην κεφαλή) .... θανάτω θάνατον πατήσας... (στην κοιλία) για να διευκρινίσουμε την ουσία της πραγματικότητος που διαφέρει από την φαντασία και τον μύθο (για όποιον θάθελε να διαθέτει την ελάχιστη αυτογνωσία).

Πριν εντοπισθεί στο σώμα, ίσως κάποιοι εντοπίσουν τις ίδιες έννοιες θανάτου και ζωής (πνευματικής) στο σώμα της Ελλάδος.  

…εκεί στην γαστέρα (και κρήτη – γαστέρες αργαί κατά τον απ.Παύλο) ο Θησέας προτυποί την νίκη κατά του μινώταυρου και έξοδο εκ του λαβυρίνθου με βοήθεια την ακολούθηση του ''μίτου'' της αριάδνης... όντως εξήλθε εκ του παραλόγου (υπογείου) στο λογικό (και φυσικό και επίγειο) δια των συμβουλών των επαϊόντων. Και η Ελλάδα, ανόρθωσε τον άνθρωπο από το παράλογο και μύθο στο λογικό και επιστήμη (4->7). Ξέχασε όμως τον πατέρα και δεν άλλαξε πανιά από μαύρα σε άσπρα... (αιγαίο) ... Κι η Ορθοδοξία, δια του ''μίτου'' του πνευματικού (και κομποσχοίνι) μας εξάγει από το λογικό (συμπληρώνοντάς το) με υπέρλογο (7->1), αφού ΠΑΝΤΑ σε κάθε συμβουλή, θυμάται Τον Πατέρα... (απλώνοντας χείρα βοηθείας ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ).

Η ευλογημένη ελληνορθόδοξη παιδεία που ανορθώνει και ανασταίνει (1471).

Στο βίντεο, περικυκλώθηκε όλη η γη, με σχήματα δρακόντων.

Έχει να παλαίψει η ‘’γη’’ μας (και εαυτός επί γης, όσο φορά χοϊκά ενδύματα), και με δράκοντες και με γίγαντες (εσωτερικά) σαν τον οδυσσέα vs τον πολύφημο, σαν τον Δαβίδ vs Γολιάθ... (και Λυαίο σαν Νέστορες με την βοήθεια αγ.Δημητρίου) συνολικά δι ευχών, οπότε και καλούμαστε να ''διέλθουμε'' * το παρελθόν νικηφόρα με εκείνες τις 5 πέτρες... (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με) για να εγγίσουμε και βιώσουμε τα έσχατα και μέλλοντα... και στηθούμε εκ δεξιών της Δόξης με την κρίση.

  [ΚΥΡΙΑΚΗ της ΚΡΙΣΕΩΣ
...Όταν έλθεις ο Θεός, επί γης μετά δόξης, και τρέμωσι τα σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός, προ του βήματος έλκη, και βίβλοι ανοίγονται, και τα κρυπτά δημοσιεύονται. τότε ρύσαι με, εκ του πυρός του ασβέστου, και αξίωσον, εκ δεξιών σού με στήναι, Κριτά δικαιότατε].


Λέγανε, πως όταν ήταν ο Δαβίδ να πάει να παλαίψει με τον Γολιάθ, οι δικοί του, τον ντύσανε ανάλογα. Τον αρματώσανε και στα χέρια και στα πόδια και στο στήθος και στο κεφάλι με τόσο βαρηά άρματα, που ο μικρόσωμος δεν μπορούσε να κινηθεί. Τα πέταξε όλα από πάνω του και κράτησε μόνο 5 πέτρες. Με αυτές και την ευελιξία, νίκησε τον μεγαλόσωμο φιλισταίο (όχι τυχαία κρήτα - γαστέρα) ... Γρήγορο νου (ευελιξία) και Κύριε ελέησον... / 5 ''πέτρες'' 

Επιστρέφοντας στην αφορμή, ‘’βλέπουμε’’ το περισφίγγοντα το ωόν (και γη και όλον εαυτό που διαβιοί στην εξορία**) παλαμναίον όφι ... 

Γιαυτό και ο αγ.Σιλουανός αναφέρει: …Ο πόλεμος ημών είναι πολύπονος, είναι μεγάλη και αδιάλειπτος επιστήμη. Απαιτείται και σοφία αλλά και απλότης. Εάν η ψυχή αγαπήση την ταπεινότητα τότε όλα τα δίκτυα των εχθρών διαλύονται και όλα τα οχυρά των κρημνίζονται. Ο πόλεμος είναι μεν πεισματώδης, αλλά μόνον δια τους υπερηφάνους. Δια δε τους ταπεινούς είναι εύκολος, διότι αυτοί έχουν αγαπήσει Τον Κύριον, και Αυτός δίδει εις αυτούς το ισχυρόν όπλον Του, την χάριν Του Αγίου Πνεύματος, την οποίαν φοβούνται οι εχθροί, διότι τους κατακαίει. Με συνειρμικές σκέψεις και σχόλια, στο δίκτυο του κόσμου .

---** η πορεία της πνευματικής πληροφορίας ... (έχοντας αυτή η θεία πληροφορία, να περάσει διαμέσου από βαρύ νέφος και την διάθεση και κακία και μένος ενάντια στον φωτισμό του ανθρώπου εκ του διαβολέως, που σκοπό έχει να διαθλά και παραμορφώνει τα ρήματα του Θεού.


---

Μπορεί βέβαια, η όλη θεώρηση να μην είναι οικεία σε κάθε άνθρωπο και να αγωνίζεται όντως ενάντια στο κακό, με λιγότερη δόση Αληθείας, που όμως θα τον δικαιώσει, όχι τόσο η θεωρητική κατάρτιση, αλλά επί του πρακτέου η φιλανθρωπία ΜΕ Άνθρωπο. Η όντως απόδειξη φιλοθέου ψυχής.

Τα δε παρόντα συνεγράφησαν και στην ουσία να μην υστερήσουμε, αφού επ’αυτής (και όπως καταγράφηκε η διαδικασία στο ευαγγέλιο* της ημέρας) θα κριθούμε και την θεωρία να κοινωνήσουμε. Αμήν με κατάληξη εν XC, άρτιοι θεωρίας και πράξεως.  

* Εὐαγγέλιον   

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΕ´ 31 - 46

31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ· 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 37 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 41 Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου