Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Περί της ευθείας κίνησης του νου


(και κατά πόσο η ‘’επιστήμη’’ της Θεολογίας μπορεί να χαρακτηριστεί θετική)

επιτρέψτε μου, να εκφράσω δυο σκέψεις….

Η ευλογημένη ‘’ευθεία’’ κίνηση του νου, είναι διακριτική/διεισδυτική, καθώς οξύνοντας τον νου, κάνει την φύση διαπερατή για να ‘’δει’’ εκ του κτίσματος και δημιουργήματος, Τον Κτίστη και Δημιουργό. Εκ των λόγων της Φύσης και τον Γραπτό λόγο, Τον Λόγο.  

Μπορεί να είναι η ΜΑΡΘΑ που μεριμνά και τυρβάζει περί πολλών και όντως να παρατηρείται από Τον Κύριο ότι, ενός εστίν χρεία, (η ακρόαση και τήρηση των εντολών) αλλά η Αλήθεια ΔΕΝ είναι γυμνή. Ο Κύριος επί του Σταυρού είναι η γυμνή Αλήθεια,  αλλά μετά την Σάρκωση και Ανάσταση ήταν και είναι (ως θείο γεγονός άπαξ γενόμενο μεν, αλλά παρατεινόμενο στους αιώνες) ενδεδυμένος. Ενεδύθη σχήμα ταπεινό προ του Πάθους και σχήμα ένδοξο ως Βασιλεύς της Δόξης.   

«Ο ορανοί διηγονται δόξαν Θεο *, ποίησιν δέ χειρν ατο ναγ γέλλει τό
στερέωμα» καί «τε γενήθησαν στρα νεσάν με φων μεγάλ» αλλά και οι λίθοι κεκράξονται

Όλα αυτά, δεν είναι σχήματα λόγου, αλλά οχήματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο λόγος, να προσεγγίσει και τελικά ‘’ακούσει’’ Τον Λόγο. Να ‘’δει’’ Τον Λόγο, εμμέσως δια των λόγων. Κι αυτή η κίνηση είναι η ευλογημένη ευ-θεία κίνηση. Ακινητούμε δια της κυκλικής και κλείνει ο κύκλος… Πάλι, κινούμαστε, ως χαρακτηριστικό του ζώντος όντος και σχηματίζουμε ένα εκτείνοντες τας χείρας προσευχητικά ένα Υ ένα ‘’χωνί’’ που θα μπορούσε να μεταγγισθεί κατά την χωρητικότητά μας ό,τι ο καλός Θεός θέλει (στο μέτρο της μη βατολογίας μας). Από θεογνωσία, αυτογνωσία, οντογνωσία, φυσιογνωσία… όλα γνώσεις υποσύνολο της Παντογνωσίας και Αληθείας Του. Γνώσεις (βιώματα) υπερφύσης και γνώσεις της φύσης.

Χαρίσματα δια της ευθείας κίνησης, που για χάριν της κυκλικής και του φιλομόναχου ζήλου και του απέριττου και γυμνού, καλό θα ήταν να μην υποτιμούνται ως ανάξια λόγου τα ‘’ενδύματα’’ αδιακρίτως υποβιβαζόμενα, όταν κι αυτά από μόνα τους, απτόμενα θαυματουργούν. Κι η σκιά του πρωτοκορυφαίου ανιστά.

Αν λοιπόν το ζητούμενο είναι η ανάτασις και ανάστασις, δια των σκιών και ιχνών, μπορεί ο νους, ανορθούμενος να καταφέρει (χάριτι) την ευλογημένη προσέγγιση Αυτού που ρίχνει τις σκιές και αφήνει ίχνη και οδοδείκτες, προς την δική μας ψηλάφηση.

Ιδού εγώ αποστέλλω άγγελον προ προσώπου σου, ίνα ετοιμάση την οδόν σου… κι ο άγγελος είναι ΚΑΙ σημάδι. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο άγιος Μάξιμος ομολογητής, (στα φιλοσοφικά και θεολογικά ερωτήματα) στον Μωυσή εμφανίστηκε Ο Κύριος αμυδρά 3 φορές, αλλά εμμέσως του έδινε οδηγίες δια των ρημάτων και λόγων Του να καθοδηγεί κατά το θέλημά Του, για 40 χρόνια στην έρημο, τον ισραηλιτικό λαό.

Ελληνικώς, φιλοσόφως, πριν έλθει η ευλογημένη κυκλική κίνηση του νου, ως άσκηση της προσευχής του Ιησού , με θεία εποπτεία ευλογήθηκε η ευ-θεία και η ευ-κλείδια γεωμετρία και το ‘’π’’ της ορθής ανακάλυψης πίστης, για να θεωρηθεί ως κατάκτηση πνεύματος η όλη θαυμαστή φυσιογνωσία, βάση στο σύνολο της αυτογνωσίας, για όποια ετερογνωσία και τέλος θεογνωσία, η οποία (κατά τάξη και ετοιμότητα του αιτούντος) αποκαλύπτεται.   

Βαδίζει ο άνθρωπος με καλή προαίρεση προς αναζήτηση και ανακάλυψη του κεκρυμμένου θείου και ο Θεός ανταπαντά αποκαλυπτόμενος ΚΑΙ δια των Γραφών ΚΑΙ δια της φύσης χαρακτηριζόμενοι (αυτοί οι δύο λόγοι) από τον άγιο Μάξιμο στην θεωρία της Μεταμορφώσεως, ισότιμοι και ταυτοδιδάσκαλοι, εν-τοπισμένοι ως παραστάτες της θείας Μεταμορφώσεως που φωτίζει και εμάς, στα πρόσωπα των δύο προφητών.

Είθε ο καλός Θεός που αγίασε ΚΑΙ την ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ την ΜΑΡΙΑ, να μας αξιώνει στην ακρόαση ΚΑΙ τήρηση των ζωηφόρων εντολών Του. Άμεσα και έμμεσα κατά τάξη και ετοιμότητα και ωφέλεια. Ευθέως (στον τύπο της Μάρθας που ‘’υπηρετούσε’’ κινουμένη) και κυκλικώς (στον τύπο της Μαρίας, ακινητούσα) και στο σύνολό τους, σπειροειδώς προς τα άνω, όπως όλη η Δημιουργία, από τους γαλαξίες έως τα σαλιγκάρια, σπειροειδώς ‘’ομιλεί και δείχνει’’ την άνω πορεία, που στόχο έχει την καρδιά. Την εντός ημών Βασιλεία. (δίνοντας η όλη γνώσις, θετικώς, δύο διαστάσεις του ανθρώπου. Του εμπεριεχομένου και του περιέχοντος). Κι ΑΝ ‘’μπεί’’ μέσα ορθώς και ΚΑ(Λ)ΩΣ αυτή η γνώσις βοήθησε, αφού τον προσανατόλισε προς τα άνω (Λ) την ατελεύτητη τελειότητα και έσω, αν όμως όχι, ΚΑ(Κ)ΩΣ, καθώς προσανατόλισε τον ΑΔΑΜ (Ανατολή Δύση Άρκτος Μεσημβρία) αλλού, στο αδιέξοδο Κ ( | < ) … και έξω.  

Δι ευχών των αγίων που απλανώς φωτίζονται άμεσα, ας ανέβει δι αυτών των ολίγων παραπάνω τολμηρών παρατεθέντων στην αγάπη σας, σκέψεων, λογισμός σώφρων εν τη καρδία ημών, να μας συγχωρούν και φωτίζουν έμμεσα, όλους απλανώς και ορθοδόξως, προς δόξαν και εξύμνησιν του Τριαδικού Θεού δια λόγων αρρήτων και ρημάτων. ΑΜΗΝ.

--------


** Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί,3, 1 4 1 5 9 το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, 2 6 5 3 5 8 παρήγαγεν αριθμόν απέραντον,9 7 9 και ον, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι. 3 2 3 8 4 6 2 6…  


Η Σχέση μεταξύ Επιστήμης και Ορθόδοξης Θεολογίας [(π. Βασίλειος Γοντικάκης, πρώην Καθηγούμενος Ι.Μ. Ιβήρων Αγ. Όρους) - Συνέντευξη στο περιοδικό «ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ»] 


---

Η χρήση λογικής και νοεράς ενέργειας του ανθρώπου κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά


αγ.Μαξίμου ομολογητού παρατηρήσεις, που μας γνωρίζουν τι σκοτίζει το νου ώστε να δυσχεραίνεται η ευθεία (φυσική) κίνησίς του και ποιος ο σκοπός της... 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου