Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Πεντηκοστή και Αγίου Πνεύματος...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΔΟΜΗΘΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΕΔΟΜΗΘΗ! 


ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!!!

Τριάδα Ὁμοούσιον ὑμνολογήσωμεν, Πατέρα, καὶ Υἱόν, σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι· οὕτω γὰρ ἐκήρυξαν πάντες οἱ Προφῆται, καὶ Ἀπόστολοι μετὰ Μαρτύρων.


Ελληνορθόδοξη σχέση (αναλογία) σχήματος – μορφής και εμπεριεχόμενης ουσίας


η Πεντηκοστή, είναι θέμα προσανατολισμού... του προσώπου μας, που αντί να ''κυνηγά'' γνώσεις και δυνάμεις, να επιστρέψει στην Αγάπη δια Σταυρού..


Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν εἶπεν· ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσιν·


[όχι τυχαία, όσες και οι (120) μοίρες που βλέπουμε, , κατά τον προσανατολισμό ...του προσώπου μας


καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και Πνεύμα ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου...]


και στο σύνολο των λειτουργικών κειμένων, εδώ
--------

από το συγγραφικό έργο εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου