Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ σε εβραίους και Έλληνες...

Η ορθόδοξη παράσταση της Αγίας Τριάδος, σε εικόνα είναι η Φιλοξενία του Αβραάμ. 


Εκλήθη ο Αβραάμ περάτης. Καλούμαστε κι εμείς να περάσουμε από τον ένα φωτισμό (από το απλά Ο ΘΕΟΣ) που αδιάκριτα μπορεί κάποιος θεϊστής να πιστεύει, στον άλλον (ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ)* , της ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Επιπλέον,  …και ου κληθήσεται έτι το όνομα σου άβραμ αλλ’ έσται το όνομα σου αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε… (Γεν.ιζ’5) και την Σάρα την μετονομάζει πλέον Σάρρα. Ήταν τότε ο Αβραάμ 99 χρονών… (όταν είδε... τρεις ορθίους άνδρας και ανεφώνησεν Ο Κύριός μου...) 
Προσθέτει Ο Κύριος το Α της Αγάπης (και Αληθείας) στην κεφαλή και το Ρ της δικαιοσύνης, στο σώμα, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, σε όσους ‘’φιλοξενούν’’ το Τριαδικόν Έν
Πνεύμα του Θεού του Ζώντος.

Τη Μονάδα εν Τριάδι και την Τριάδα εν Μονάδι.

Κι αυτή η φιλοξενία, είναι ίδιον όχι ''περιούσιων'' λαών εκ του κόσμου τούτου, αλλά του αγαπώντος Την Αλήθεια (ανεξάρτητα εθνών και εθνοφυλετικών ψωροπερηφανειών) λαού Θεού, που τα σώματα και οι ψυχές τους έχουν γίνει ναός Του και επ'αυτών αναπαύεται και ενεργεί.   

Έτσι, μετά την εβραϊκή προσέγγιση του θείου που ήθισται να μας παραδίδεται με εικόνες, η ελληνική προσέγγιση, παράλληλη και ομόρροπη, γίνεται με τον ορισμό

Για να καθορίσει όμως κάποιος κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει ως μέγεθος από την κουκίδα και αμελητέα ποσότητα. Κι αν αυτό το κάτι είναι ο άνθρωπος, πρέπει να τον πλησιάσει. Πριν σμικρυνθεί τόσο η απόσταση (δια φιλοξενίας) ώστε να φτάσει να φαίνεται ο άνθρωπος από τον συνάνθρωπο, πρόσωπο προς πρόσωπο, στη μέση απόσταση, όπου ο συνάνθρωπος (οριζοντίως) ή Ο Άνθρωπος (καθέτως - ως σχέση με Τον Θεό) δεν είναι αμελητέα ποσότητα, ''φαίνεται'' ως σχήμα. Ι, Τ, Υ, πεντάκτινο (όρθιο ή ανεστραμμένο εξαρτώμενο από τη θέληση), 6 (ως ανεστραμμένο έμβρυο, με λωβό την κεφαλή και το πτερύγιο ως σπονδυλική στήλη, όπως φαίνεται στο δεξί ωτίον), 9 (γεννηθείς)...

Κι οι τρεις ΟΡΘΙΟΙ άνδρες σχηματικά (στην ΠΔ) είναι 9 9 9. ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ, στην ελληνική ευλογημένη παιδεία και γραμματολογία, δλδ σε ορισμό, ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 999.          

Κύριε δόξα Σοι!!! Τριάς Αγία δόξα Σοι!!!

Αυτή είναι και η καινή πρόσκλησις, ή θα συγχέονται οι γλώσσες και οι έννοιες με διαμερισμούς εθνών, ή θα κινούμαστε προς ενότητα**, όπως όρισε, εδόμησε και ρύθμισε λειτουργικά για αυτόν τον σκοπό, την Ορθόδοξη Εκκλησία.

-------


** Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

κι όταν αναφερόμαστε σε ένωση, φυσικά και δεν εννοούμε την αδιάκριτη, αλλά την με προϋποθέσεις: συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.  

----

κι Ο Κύριος και Λόγος χαρίζει και δύναμη (σημεία) και σοφία, ανταποκρινόμενος σε αυτά που ιουδαίοι και Έλληνες αιτούσι. Σε μας μένει η συνοδοιπορία (αφού τον Υιόν μου εξ Αιγύπτου εκάλεσα) από νοητή αίγυπτο και εγκεφαλική προσέγγιση Θεού και κόσμου, σε καρδιακή και Άνω Ιερουσαλήμ και Βασιλεία. Εντός ημών.... με δύο σκέλη (Λ) εν σοφία και δυνάμει προς την κορυφή της δια Σταυρού, Αγάπης.  

για την ευλογημένη μεταμόρφωσή μας, σε τέκνα Φωτός... 
Για το όρος Θαβώρ (06 Αυγούστου)


2 σχόλια:

  1. Η μία και μοναδική ορθόδοξη εικόνα Της Αγίας Τριάδος είναι Ο Πατήρ γηραιός, Ο Υιός Ο Χριστός και Το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Έχουν αποφασίσει για αυτές τις αιρέσεις και έχουν αναθεματίσει τους αιρετικούς, 'Αγιοι Πατέρες σε προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΝ αυτό

    Ιωάν.α'18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

    λέει κάτι, έχει καλώς. Αν όχι, πάμε παρακάτω...

    ΑπάντησηΔιαγραφή