Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ ( Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς )

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.


Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς


---συνειρμικά και σχετικά: 

ΕΝΑ 
ΕΙΝΑΙ...

ακολουθώντας κατά την προαίρεσή μας, ή το Ι της κεντρομόλου (ΙΗΣΟΥΣ) ή το Ι της φυγοκέντρου (Ι' τάγμα δαιμόνων)

προς 999 σπειροειδώς άνω, ή 666 σπειροειδώς προς τα κάτω...


Πεντηκοστή σκηνοπηγία, Παναγία Τριάς και πρόσωπα.....
προσανατολισμός προς αγάπη δια σταυρού (ορθοδόξως) ή του προσώπου μας προς κυνήγι γνώσεων και δυνάμεων (φιλοσόφως ή φιλοδυνάμως με κόστος την παγίδα εξόδου μας...)    

Διακρίνοντες την διαπίδυση στην φύση, πνευματικών νόμων, χάριτος και χαράς δια Σταυρού…

---

Κι όπως έλεγε ο παπαΤύχων, καλή συνήθεια, αρετή. Κακή συνήθεια, πάθος.


Έξις(συνήθεια) έ(λ)ξις αναλόγως… αμήν η ολκάς των θελόντων σωθήναι γλυκυτάτη Θεοτόκος, να μας ανελκεί!!   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου