Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Κακουργίες των δαιμόνων

Μακαριστός Γέρων π. Φιλόθεος Ζερβάκος.

…Διότι δεν του υπετάσσετο ως οι πολλοί και δεν του έκανες τα θελήματά του, εξήγειρεν ο μισάνθρωπος και παγκάκιστος εναντίον σου πόλεμον άγριον δια να σε τραυματίσει ή και θανατώσει ο ανθρωποκτόνος…….. Αυτός όστις ετόλμησε και μου είπεν προ ετών, όταν διάβαζα εις μιαν κόρην τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία είχε κάμει κατοικητήριόν του, και ανέφερα το όνομα Βελζεβούλ ο άρχων των δαιμόνων.

Όταν ετελείωσα τους εξορκισμούς εκαυχάτο και έλεγεν. εγώ είμαι ο άρχων του κόσμου, εγώ εξουσιάζω πάντας. Όλοι είναι ιδικοί μου. Όλοι μου υποτάσσονται, βασιλείς, πατριάρχαι, μητροπολίται, παπάδες, καλόγηροι, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι. Ψεύδεσαι τω είπον, δεν λέγεις την αλήθειαν, και μου λέγει. αλλ΄ αυτοί είναι πολύ ολίγοι, εγώ τους πολλούς έχω. Μένουν εχθροί μου μερικοί κουτοί σαν και σένα, ολίγοι καλόγηροι και μερικοί παπάδες και ολίγοι κοσμικοί. Μα που θα μου πάνε, θα τους κυνηγήσω. Έχω να κάμω πολλά αν δεν θελήσουν να με ακολουθήσουν. Τους μισώ, δεν θέλω να τους βλέπω, όπως και αυτή την κακούργα (εννοούσε την πάσχουσα), η οποία είχε έρωτα με τον ξυλοκαρφωμένο (έτσι έλεγε τον Χριστό) και δεν έκανε άλλη δουλειά παρά διαρκώς να προσεύχεται, να ψάλλει, να μελετά, να τρέχει εις τα κηρύγματα.

Και επειδή με εστεναχώρει, με πλήγωνε και δεν είχα άδειαν να την φονεύσω εζήτησα άδειαν από τον ξυλοκαρφωμένο να μου επιτρέψει να την βασανίσω, και μου έδωκε και θα την βασανίζω δώδεκα έτη. Τότε θα έβγω. Θα τη κάμω μαρτύρια. Όταν δε τω είπον, διατί δεν πηγαίνεις τους τους βλάσφημους, εις τους φθονερούς, εις τους πόρνους, τους μοιχούς, τους μέθυσους αλλά βασανίζεις την κόρην αυτήν την σεμνήν, την ηθικήν, την φρόνιμην, τότε εσήκωσε το χέρι της πασχούσης και με εμούντζωσε.

Νά, μου λέγει, κουτέ, αυτοί είναι φίλοι μου, είναι δικοί μου, ό,τι τους ειπώ να κάνουν, το κάνουν, τους έχω εις το χέρι μου, ενώ αυτή είναι εχθρός μου. Συ τους φίλους σου τους αγαπάς ή τους μισείς ;

Λοιπόν και σε, αγαπητέ…………., επειδή δεν του υπήκουες αλλά τον έθλιβες……… εζήτησε την άδειαν να σε πειράξει, να σε θλίψει καθώς και πάντες τους Αγίου………….

Μετ΄ ευχών εγκαρδίων

Ο πνευματικός σας πατήρ Αρχιμ. Φιλόθεος

---

άλλον λόγω παραχωρηθεισών δικαιωμάτων, άλλον, ως τον Ιώβ επιτρέποντος του Παντεπόπτου Κυρίου... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου