Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Από την φιλοσοφία της 7ης τέχνης στην φιλοκαλία της 8ης και τέχνης τεχνών (ευχή)


Με αφορμή το : η γλώσσα αλλάζει τη σκέψη, συνειρμικά δυο όμοιες.

Ξέρουμε και υποψιαζόμαστε και αποδεχόμαστε, ότι η 7η τέχνη στα έσχατα γίνεται πολλάκις εργαλείο για να περάσει λάθος μηνύματα στον κόσμο. Ανέκαθεν έτσι γινόταν, με οποιοδήποτε πρόσημο.

Τα ερεθίσματα, ραβδισμοί δια των αισθητηρίων στην ακρόπολή μας (κεφαλή), ανάλογα με την ευφορία (και προαίρεση) της γης μας, καρπίζουν. Η σοφή αντιμετώπιση εκμεταλλεύεται και τα υγιή ερεθίσματα και τα ασθενή, προς ωφέλεια του ανθρώπου, λαμβάνοντας τα μεν ως έχουν, τα δε ως παραδείγματα προς αποφυγήν.    


Εδώ, η 7η τέχνη (με το arrival) κάνει ναι μεν μια φιλότιμη προσπάθεια να κατανοήσει την διαφορετικότητα των γλωσσών, να δώσει ‘’συγχωρετικότητα’’ και ‘’μάλλον’’ να δώσει έναυσμα ‘’ένωσης’’ με τον Θεό, όπου ισχύει το αιώνιο παρόν (νυν και κεφαλή στην Ορθοδοξία), ΑΛΛΑ με τρόπο αλλότριο του ευστόχου, αφού καλούμαστε να αποδεχθούμε μια άλλη γλώσσα, την ‘’κυκλική’’ που οι εξωγήινοι θα μας την μάθουν.

Το μνμ και η πρόταση των αγίων περί (απλανούς θεωρίας και βιωτής με εποπτεία έμπειρου ορθοδόξου πνευματικού) κυκλικής κίνησης του νοός ελήφθη, μόνο που λόγω διαθλάσεως παραμορφώνεται σαν νόημα, με αποτέλεσμα την αστοχία δράσεων/αντιμετωπίσεως, όπως χαρακτηριστικά συνέβη και στην Αγία Γραφή με τους ιουδαίους.

…14 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. (Ιωαν.ιη’) προφητεύσας άκων την θυσία Του Κυρίου και λύτρωση δι Αυτού, όλου του λαού…. πλην όμως, σαν σπασμένο τηλέφωνο, αλλιώς έλεγε/λέει (διαχρονικά) το Πνεύμα, αλλιώς έδρασε/δρα το ‘’συμβούλιο’’ … και σταυρώνει Τον Άνθρωπο και συνάνθρωπο στο γενηθήτω το θέλημά μου, αντί να σταυρωθεί (φιλοθέως και φιλανθρώπως) με το γενηθήτω Κύριε το θέλημά Σου. 

Η κυκλική κίνηση μαζί με την ευθεία και τον συνδυασμό τους, ελικοειδή, απασχόλησαν τους αγίους και μας νουθετούν σχετικά.

Η σπειροειδής καθοδική ως φυγόκεντρος (6) και ανοδική ως κεντρομόλος (9) ακολουθούν έναν δρόμο ‘’Ι’’ που ενώνει τον πόδα Τριαδικό Θεό (999) με τον αντίποδα Ιαπετό (666). Η κίνησή μας επ’αυτού, εξαρτάται από την προαίρεση και προσανατολισμό, η δε ακολουθία καταλήγει ή στην όαση δι ευθέως φωτισμού ή στον αντικατοπτρισμό της όασης (πανομοιότυπης θεωρητικά) δια του πλάνου (εκ διαχύσεως) ‘’φωτός’’.

…καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. (ν’ ψαλμός)

Και στα δύο άκρα, συναντούμε γλώσσες. Κάτω της βαβέλ με την ασυνεννοησία της που επέφερε ο εγωισμός και αυτοθέωσης (χωρίς Θεό) άνω όμως της πεντηκοστής δια της ταπεινότητος και κατά χάριν θεοί δια και ΜΕ Θεό, αποτέλεσμα μετοχής μυστικής και μυστηριακής στην ΜΙΑ Εκκλησία. 

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα. 

Η δύση, δεν μοιάζει να έχει την άνω προοπτική και υγιή ένωση. Αστόχησε και πλανεί και άγει είτε εν γνώσει (τα υψηλά στελέχη των κυβερνήσεων) είτε εν αγνοία (ο λαός) σε άλλη ‘’ενότητα’’ δυστυχώς παρά το σύνθημα ‘’ίνα ώσι εν’’, επιθυμώντας να ενώσουν εθνομηδενιστικά (παγκοσμιοποιημένα) τον κόσμο στην άκοσμη κενότητα. 

Με πρώτη παρότρυνση να βιώσουμε ορθοδόξως το υγιές, καλούμαστε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στους αιτούντες που έχουν καλή διάθεση.

Ευχόμαστε και με λίγο φιλότιμο αγώνα και πολύ χάρι, αιτούμαστε να εγκατασταθεί επί της κεφαλής και κατανοηθεί εν καθαρή καρδία η ''γλώσσα'' του Αγίου Πνεύματος για να αντιλαμβανόμαστε και μετέχουμε της κατά Θεόν πραγματικότητος.

Ισχύει το, ουκ εκ του κόσμου τούτου... αλλά αντί XC και εν ημίν, (κατά την 7η τέχνη) εξωγήινοι προσφέρουν στην ανθρωπότητα ένα νέο “όπλο”, τη γλώσσα τους.... Όσοι μαθαίνουν αυτή την “κυκλική” και χωρίς χρόνους γλώσσα, μπορούν να αντιληφθούν διαφορετικά τον χρόνο. ‘’Καλή’’ η αιωνιότητα, αλλά άλλο πράμα η αθανασία. Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράμα που έλεγε και ο κυρΦώτης Κόντογλου.

Η διαδρομή (εντυπωμένη πάνω μας, ως κατ’εικόνα) από το ‘’αεί’’ (και κοιλία και χρόνο) στο ‘’νυν’’ (και κεφαλή και άχρονο/αιώνιο παρόν) ‘’περνά’’ (για να γίνει καθ’ομοίωσιν) από την όρθια σπονδυλική στήλη των 33 σπονδύλων. Όρθια και όχι έρπουσα ενδοκοσμική σ+οφία. XC εσταυρωμένο, αφού ενχρονίσθη και εχωρήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παρθένου και όχι δια μέσου της μαθητείας μας σε τεχνοείδωλα της αβύσσου που προάγη η ντπ παντοιοτρόπως ως μόνη λύση.

Καλούμαστε ως συμφέρον, να ακολουθήσουμε το Ι του Ιησού και κεντρομόλο (Οδός και Ζωή και Ανάσταση) αντί την βαβελική πληθώρα ''γλωσσών'' που φυγοκέντρως δεν συνεννοούμαστε... (κατά την ακολούθηση του Ι τάγματος των δαιμόνων και εγωισμό, αντί ταπεινότητος).

Δια της Θεοτόκου.

Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι ' ἦς κατέβη ὁ Θεός,
  χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, 

Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα·
  χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα. 

Μη μείνουμε φιλοσοφούντες και τεχνολογούντες με αφορμή την 7η τέχνη και χάσουμε ασόφως και αλόγως την 8η και τέχνη τεχνών, προσευχή.

----

Συνειρμικά, σχετικά και προτεινόμενα :

Αποκάλυψη που συγκλονίζει: Μήνυμα από τον Θεό στο ανθρώπινο DNA-… (με επιφύλαξη... καταγραφή ''γλώσσας'' στο dna) 

κι επειδή αρκετοί θα βιαστούν να κατακρίνουν, γιαχβέ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ, είναι ο ΩΝ (υπάρχων) σε συνάφεια με τον χρόνο και άχρονο και την όλη ανάρτηση... ψηλαφητός και μεθεκτός πλέον, ως κλίμαξ επιστροφής δια της μετανοίας (τύπου dna) ο ΗΝ, ο ΩΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ XC.

Αλλιώς, ποιο το όφελος να μιλάμε γλώσσα αρχαία (όπως παρατέθηκε στο τρέιλερ της ταινίας) μόνο με παρόν αλλά χωρίς παράλληλη ζωή και βίωμα; Ισχύοντος του θανάτου, αντί του ‘’θανάτω θάνατον πατήσας’’ επί της κοιλίας και κρήτης (ανεπτυγμένα) ; ποιο το όφελος της αποκωδικοποιήσεως της γλώσσας του dna χωρίς αντίκρυσμα;

Εδώ έρχεται η πρόταση του π.Βασιλείου Γοντικάκη προηγουμένου ΙΜ Ιβήρων που στην σχέση επιστήμης και θεολογίας καταλήγει: Οι αληθινά τολμηροί επιστήμονες θα αναπαυθούν, μόνον όταν γίνουν Ορθόδοξοι θεολόγοι.
                                                                        

Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά επειδή (όπως αναφέρει ο αγ.Μάξιμος ομολογητής, παραπλεύρως …)  

και αλληλοστηριζόμενα, ως σκέλη ισότιμα (και ισοδύναμα) όντας ταυτοδιδάσκαλοι, με σκεπτικό  και ανάλυση στο: πνευματική γνώση των λόγων της φύσης και πνευματική γνώση των λόγων των Γραφών... (προφ.Ηλίας + προφ. Μωυσής) σήμερα αγίου Ελευθερίου (15 Δεκ), (ως μικρή επιβεβαίωση δια λόγων φύσης) ένας γιατρός από λάρισα, ανήρτησε σε βιντεάκι ‘’καταλάθος’’ την παρέμβαση και αποκατάσταση εξ ορθοπεδικού, του τμηθέντος αχιλλείου τένοντα… άλλο ένα ‘’ίχνος’’ οδοδεικτών ότι η Ορθοδοξία με την ‘’γλώσσα’’ της (Γραφές και φύση) καλύπτει (σε ενεστώτα) το κενό που ο πτερνιστής στοχεύει και καταφέρνει στον άνθρωπο τον θάνατό του. Ήδη προτυπωθέντος στην ΠΔ, με την επειλημμένην χείρα του Ιακώβ, επί της πτέρνης του Ησαύ.

Προβάλλεται η ''κυκλική'' κίνηση (γλώσσα) εξωγηίνων για ''νίκη'' του χρόνου και η κυκλική κίνηση νοός (ευχή Ιησού) εντός, η πραγματική νίκη του θανάτου, από τους αγ.πατέρες και γλώσσα πεντηκοστής... είναι σαν να διαλέγουμε μεταξύ ομοιαζόντων (κυκλική γλώσσα κι οι δυο) οάσεως (999) και αντικατοπτρισμού αυτής (ειδώλου 666)... Ο καλός Θεός να μας δίνει ΔΙΑΚΡΙΣΗ ... για όποιον διψά, να διαλέξει το σωστό, κινούμενος ευθέως, κυκλικώς και σπειροειδώς προς το Α+Ω.

Κάναμε κι εμείς με το παρόν έναν κύκλο νοηματικό, ευχόμενος οι σκέψεις νάταν ευκρινείς, βοηθητικές του σκοπού της ζωής, που όπως τέθηκε από τους αγίους μας, είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και η επιφοίτηση της ‘’γλώσσας’’ της πεντηκοστής, που αλλάζει την σκέψη και νου και χου και όλον τον εαυτό, οικειώνοντα αυτόν με Τον ενεργούντα εν ημίν Αυτόν... (εορτές Χριστουγέννων προσεγγιζόντων). Τα ‘’ίδια’’ φαίνεται να είπαμε, τα ίδια όμως είπαμε; συμφωνώντας κι οι δυο, ότι η γλώσσα αλλάζει την σκέψη, με τα παραπάνω να καταγράφουν κάπως την άλλη όψη, την πέραν της σκιώδους ενδοκοσμικής, και τον τρόπο κατάκτησης.

δι ευχών, αμήν γένοιτο.


Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, διάνοιξον τὰ ὦτα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺςτῆς καρδίας μου, τοῦ ἀκοῦσαί με τὰ λόγιά Σου καὶ συνιέναι καὶποιῆσαι τὸ θέλημά Σου, ὅτι πάροικός εἰμι ἐν τῇ γῇ.Μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ τὰς ἐντολάς Σου, ἀλλὰ ἀποκάλυψον τοὺςὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ Νόμου Σου. Ἐπὶσοὶ γὰρ ἐλπίζω ὁ Θεός μου, ἵνα Σύ μου φωτίσεις τὴν διάνοιαν· ὅτιεὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου