Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

3 σταυροί 3 θελήματα … 2 τάσειςΜε αφορμή όσα τελευταία συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο,  είναι προφανές πως ανάλογα με την ‘’συχνότητα’’ στην οποία συντονιζόμαστε, μας οικειώνει με Τον Λόγο, τους λόγους ή μετέχουμε (σε πράξη και θεωρία) στον αντίλογο, δια των θελημάτων μας και των βιωμάτων των ‘’σταυρών’’ που πάνω τους εξαρτούμε την ζωή μας…

Μπορεί να διακρίνονται στον κόσμο 2 ακραίοι σταυροί και ένας μέσος, αλλά τα 3 θελήματά ‘’μας’’, πρέπει να οριστικοποιηθούν και να αποφασίσουμε ο καθένας για τον εαυτό του και συλλογικά σαν Ελλάδα, επιτέλους την συμφέρουσα τάση και προοπτική.
Ας πιάσουμε όμως τα πράματα από την αρχή.

Στην Αγία Γραφή, αναφέρεται ότι στην αρχή ο άνθρωπος, ο λόγος ήταν μέσα Στον Λόγο. Μέσα στον παράδεισο και λογικό Παράδεισο/Λόγο-Χριστό. Ακολουθώντας όμως την φυγόκεντρο, έκανε φαινομενικά το θέλημά του (βρώση απαγορευμένου καρπού) ενώ στην πραγματικότητα έκανε το θέλημα του αντιδίκου μας με αποτέλεσμα να εκπέσει στο απέναντι. Συνεχίζοντας να ακολουθεί το εξοστρακιστικό θέλημα του αποστάτη, και με τον
φόνο του Άβελ από τον Κάιν, στήθηκε ο άνθρωπος κατέναντι του Παραδείσου.

Οι 2 τάσεις ευνόητα είναι η κεντρομόλος και η φυγόκεντρος. Οι 3 στάσεις που μπορεί να εντοπιστεί ο άνθρωπος, είναι η μέσα (αγιασμός) η έξω αλλά απέναντι (ορθός προσανατολισμός) και τέλος η πάλι έξω, αλλά κατέναντι, που είναι ανάστροφη και καθόλου φωτιζόμενη από τον έναν ήλιο ζωοδότη, σε ευθεία αναλογία φωτισμού από Τον Ένα Τριαδικό Θεό.

Με το παρακάτω σχήματα, κάπως ενδεικτικά.

 


ΜέσαΑπέναντι


Κατέναντι


Και πάλι, στο μέσα ο άνθρωπος φωτιζόταν /φωτίζεται από το Ανέσπερο Φως, που ενδεικτικά αναβλύζει από τον Πανάγιο Τάφο ΜΟΝΟ στον Ορθόδοξο Πατριάρχη κάθε Μ.Σάββατο.

Στην στάση/θέση που είναι απέναντι, φωτίζεται από τον Έναν αλλά πύρινη ρομφαία στρεφομένη του απαγορεύει την είσοδο και τέλος κατέναντι ο ‘’φωτισμός’’ προέρχεται από την σελήνη και τους αστέρες, εκπεσών από την μονοθεΐα στην πολυθεΐα, σύμφωνο με το απολυτίκιο των Χριστουγέννων οι τοις άστροις λατρεύοντες…. στη συνέχεια αναφέρεται ότι …υπό Αστέρος εδιδάσκοντο Σε προσκυνείν και Σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολής… .

Κι αυτή η τάση είναι κεντρομόλος και επιστροφή του νου (και χου, καθ'ολοκληρία) στον Νου.

Με την παρουσία του νέου ΑΔΑΜ (που τα αρχικά του δηλώνουν προσανατολισμό Ανατολή – Δύση – Άρκτος – Μεσημβρία) ο προσανατολισμένος ορθά/ορθόδοξα άνθρωπος ακολουθεί την κεντρομόλο, την άνω πορεία, την επιστροφή δια του θελήματος του Θεού, που θέλει… τους πάντας σωθήναι (εκ του σώος / ολοκληρωμένος) και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν.


…Και γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δια των μυστηρίων της Ιεράς Εξομολογήσεως (αφού προηγηθούν η Βάπτιση, το χρίσμα…) δύναται να μετέχει ξανά του Παραδείσου, αφού ο τρώγων μου την Σάρκα και πίνων μου το Αίμα, εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ…

Προηγούνται χρονικά αλλά και πνευματικά τα Χριστούγεννα, και έπεται η έξοδος. Η έλξις και ανέλκυσις με την χειραγωγία Του Κυρίου του νέου ΑΔΑΜ ( κάθε ανθρώπου-ΑΔΑΜ) στην Ανάσταση.

  
Φυσικά προ αυτής της ποθητής κατάστασης, προηγείται, φυσικά η Σταύρωσις. Ακόμη για να μην πούμε καίρια και ΜΟΝΟ, η σταύρωση του θελήματός μας, η συμφωνία του γενηθήτω το άγιο και πάνσοφο θέλημά Σου, από το προηγούμενο ‘’λογικό’’ γενηθήτω το θέλημά μου, αλλά και το παράλογο, γενηθήτω το θέλημα του αντιδίκου.

Το 2 σαν λόγοι μέσα στον Λόγο (παραδείσια κατάσταση), το 5 σαν έξω, αλλά  απέναντι και ορθά, κατοπτρικά ως προς ευθεία και το ς ως έξω αλλά κατέναντι κατοπτρικά ως προς σημείο, είναι ενδεικτικά της γεωμετρίας που κάπως δια αυτής ψηλαφείται η Αλήθεια, αφού εν εσόπτρω και εν αινίγματι γνωρίζουμε….

2
-
5
.
ς


Με τα θελήματά τους…

Οι δε αναλογούντες 3 ‘’σταυροί’’ σε συνάφεια και ενέργεια και συντονισμό με τα 3 θελήματα, είναι

Ο ορθόδοξος Του Κυρίου μας (ως πρόσωπο) και γενηθήτω το θέλημά Σου, όχι ως εγώ θέλω, αλλά ως Εσύ Κύριε 
Μια διαρκής προσ-ήλωση (συσταύρωση που προαναγγέλει ανάσταση). (ψηλαφητά και ως προς τον χρόνο).

Ο ισοσκελής ελληνικός αρμονικός της ισορροπίας και ειρήνης, απρόσωπο μεν ως γεωμετρικό σύμβολο, αλλά σε ευθεία προβολή και συσχέτιση με τον Σταυρό Του Κυρίου, καθώς το θέλημα είναι ομόρροπο. Ειρήνη, ελευθερία, σοφία ακριβής και αληθής και όλες οι καλώς λίαν διευθετημένες ανθρώπινες (και άνω θρώσκουσες) αρχές και αξίες. Ισορροπία και αρμονία, πόθος όλων των πολεμουμένων, αλλά φιλειρηνιστών. Και Ο Κύριος χαρίζει την άνωθεν ειρήνην (την υπερ νουν) τοις ποιούσιν ειρήνην.

Τέλος κάτω, δυστυχώς, είναι ο αγκυλωτός. Ο βίαιος και ακραίος που ‘’γυρίζει’’ τον άνθρωπο και τις καταστάσεις, κατά το δοκούν του φέροντος. Τον φορούσαν οι αρχαίοι δικαστές της Σπάρτης για να αποκαταστήσουν την επιτελεσθείσα ανομία/αμαρτία. Είναι το κάρμα και το δάρμα (για τις ανατολικές προσεγγίσεις) που ψάχνουν εναγωνίως ισορροπίες. 

Ψάχνουν την ελληνική σοφία και πρόταση ζωής, αλλά πολλές φορές αστοχούν, γιατί η κινητήριος δύναμη ΔΕΝ είναι γενηθήτω Κύριε το θέλημά Σου, αλλά το γενηθήτω το θέλημά ΜΟΥ εκπίπτοντες σε μαγεία, παγανισμό, ανάποδα πεντάκτινα, συμ-μορφούμενοι δυστυχώς με την φυγόκεντρο δύναμη, η ΟΨΙ τους (και η μορφή τους) δαιμονιώδης αντί για λαμπρή και αγγελική που προτείνει η κεντρομόλος, πάντα ανάλογη του καθενός η μορφή με τον ΟΦΙ που ακολουθούν… έρποντα πρώτο εωσφόρο ή όρθιο κρεμασθέντα (με προτύπωση επί της ράβδου του Μωϋσέως… ).


διαλέγουμε λοιπόν τάση και προχωράμε...  

Πλησιάζει το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης Οκτ και η ευλογημένη προστασία της Παναγίας μας Σκέπης. Στην ανάρτηση ένδοξο παρελθόν και ελπιδοφόρο (υπό προϋποθέσεις) μέλλον


Φαίνεται πάλι το άκρον (αγκυλωτός σταυρός), το μέσον (αρμονία, ισορροπία και κατά Θεόν ειρήνη ΜΕ ελευθερία) και η ευλογία Του Κυρίου, που δια της Ορθοδοξίας μας προτείνει, όχι μόνο το πέρασμα από το απρόσωπο στο Πρόσωπο, αλλά και το αήττητο Του Σταυρού). 

Οι 3 σταυροί, τα 3 θελήματα και οι 2 τάσεις, με το σχήμα ενδεικτικό.

…Μετά την πυκνή παραπάνω παράθεση ή για όσους ήδη τα γνωρίζουν βαρετή (και συγγνώμη) , ας διαλέξουμε με ελευθερία το συμφέρον σταυρό, το συμφέρον θέλημα, την συμφέρουσα τάση (τάνυσμα) με ευχή, η ολκάς των θελόντων σωθήναι, αμήν να μεσιτεύσει.

[προσωπικά, συλλογικά, πολιτικά, κοινωνικά και σε κάθε δραστηριότητα που θέλοντας ή μη, αντανακλάται στον άνθρωπο. Απόδειξη; Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, η όχι και τόσο μακρυνή ιστορία πολώσεων, εθνικισμών και πρόσφατα εντασσόμενοι και οι διεθνιστές ακραίοι …. Ένας αγώνας μετάβασης και μετάστασης στο σώζων Κέντρο με παράλληλη αποφυγή των άκρων…].

---

ΘΕΤΙΣ ΘΕΣΙΣ ΘΕΜΙΣ, αρνητικά, θετικά και θεϊκά…


4 σχόλια:

 1. ΦΥΣΙΚΑ και όταν μιλάω για κίνηση προς το Κέντρο και αποφυγή των άκρων ΔΕΝ αναφέρομαι σε πολιτικό χώρο κεντρώο, παρά την μομφή μου στα πολιτικά άκρα.

  Κέντρο από τα παρατεθέντα νοείται ΜΟΝΟ Ο Τριαδικός Θεός. ...και διαγράφοντας σαν πορεία μας προς αυτό Το Ένα Κέντρο του Κύκλου, (της Ζωής, της Αληθείας, της Δύναμης, της Σοφίας ...) συνοδοιπορούμε με τον Δρόμο Χριστό, άρα ορίζεται επακριβώς - βιωματικά πλέον - η γνώση του Κέντρου και της ακτίνας (στο σύνολο Ορθοδοξία) ο οποίος αντιλαμβανόμενος γεωμετρικός τόπος (του κύκλου) σηματοδοτεί και την κατά δύναμη και ετοιμότητα και χάριτι δοσμένη, θεογνωσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. άκρα πολιτικά... από την μία, τάχα υπερασπιστών και από την άλλη, ευθέως βαλλόντων κατά της Ορθοδοξίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σταυρός Του Κυρίου, (ως πρόσωπο), σταυρός ελληνικός, ισοσκελής απρόσωπο αλλά αρμονικό γεωμετρικό σύμβολο και αγκυλωτός. Οι τάσεις/τανύσματα κεντρομόλου ή φυγοκέντρου μας ''ωθούν'' ή ''έλκουν'' να μετέχουμε στο ένα ή στο άλλο άκρο. Όχι δεξιά ή αριστερά, αλλά πνευματικά πάνω ή κάτω. Μακάρι η ολκάς των θελόντων σωθήναι και η θέληση του Θεού που είναι (πάλι) θέλει τους πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν να νικήσει την άλλη ροπή και άλλο θέλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ...η έκ-πτωσις και φυγόκεντρος που ακολουθήθηκε πρώτη από τον άνθρωπο (και συνεχίζει εύκολα να ακολουθείται, ως ο εύκολος δρόμος του κακού) είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα. Ένα Ι. Το Ι' τάγμα των δαιμόνων, που παρασύρει με τις δικές του μεθόδους (πάθη με γενεσιουργό δύναμη τον εγωισμό) τους ανθρώπους. Αντίθετα η κεντρομόλος, πάλι ως Ι, αυτή τη φορά όμως, ανοδικό και συνδεδεμένο με το Κέντρο, που ποτέ δεν αποχωρίστηκε από Αυτό. Ο Ιησούς. Ο προτυπωθείς στην ΠΔ ως ο όρθιος κρεμασθείς χάλκινος όφις εν τη ερήμω, αιτία θεραπείας και ζωής σε αντίδραση του έρποντος δηλητηριώδους και θανατηφόρου. Ι το ένα η φυγόκεντρος, η ΣΤΑΣΗ (και επανάσταση), Ι το Άλλο, η κεντρομόλος. Δια ταπεινότητος και αρετών και χαρισμάτων η ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Απώλεια θησαυρού ενεργεί η μία, επανάκτηση ουράνιου θησαυρού η άλλη. ...και όπου θησαυρός, εκεί και η καρδιά.

  Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή