Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

...για τους επικριτές των σκιών της ΠΔ…καλά κάνουν όσοι εντοπίζουν σκιές στην ΠΔ. Αλλά! μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ΣΚΙΕΣ και κάτι δείχνουν;;;

Όταν μάχεται το καλό ενάντια στο κακό, απώλειες δεν θα έχουμε; Όταν το χέρι σου ‘’πρέπει’’ να κινηθεί κάπου που του προβάλλεται αντίσταση, δεν θα προσπαθήσεις να εκμηδενίσεις αυτήν την αντίσταση; Αλλά βλέπουμε τον ισραηλιτικό λαό (υπο)κινούμενο από το χέρι Του Θεού να εκμηδενίζει και αφανίζει εν σκιά τους αντιπάλους του και το θεωρούμε ‘’παράλογο’’ και αιμοδιψή και παιδαριώδη … και άλλα υποτιμητικά επί-θετα … είναι όμως;

Ο ισραηλιτικός λαός ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ/οδηγείται από ΧΕΡΙ όχι επίγειο και ανθρώπινο μικρό και αδύναμο, αλλά μεγάλο που κάτι δείχνει. Πόσο ανώριμο πνευματικά είναι κάποιος κάτι να σου δείχνει και ο άλλος να επιμένει να βλέπει και ‘’μελετά’’ και ξεμπροστιάζει τάχα, το δάχτυλο;;; Το ισραηλιτικό γένος, είναι νομαδικός λαός. Διαγράφει επί γης μια πορεία, ένα ίχνος. (για τους μελετητές της απάσης ανθρωπότητος μια σπειροειδή κίνηση,
σύμφωνη και με τον μακρόκοσμο (σπειροειδείς γαλαξίες) και τον μικρόκοσμο σαλιγκάρια… αλλά ίσως δεν είναι επί του παρόντος αρμόδιος χώρος για τέτοιες αναφορές και οριζόντια… φιλοσοφικά απλώματα/ομόρροπακαι συναφή φιλοκαλικών αναζητήσεων, που παρότι δεν είναι ανούσια με λιτές προτάσεις, καλή διάθεση και λίγη παρατήρηση μπορεί όποιος θέλει να τα βρει (στον κάθετο πνευματικό κύκλο) * ή σε κάποια άλλη στιγμή να σας γνωσθούν, αφού συμβάλλουν στην συμπαντική ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αντικειμενικά και ‘’χειροπιαστά’’.  

Πάμε στην ανίχνευση του ύψους που μας ενδιαφέρει και πονά! και στο πρώτο κι όλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Απόστολο Ματθαίο το εξής: Α’ ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. 2 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3 ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν …..

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

Ας μετρήσει ο καθένας  πόσες είναι οι φάλαγγες του χεριού του. Όλα τα δάχτυλα έχουν από 3 και ο αντίχειρας 2. Σύνολο, 3Χ4=12+2 = 14.

Ε! από το χέρι του ο καθένας, των 14 φαλάγγων πάμε να κάνουμε την αναγωγή στα μεγαλύτερα, όπως και από τον μικρο-μικρόκοσμο μπορούμε να ανεβούμε στον μακρόκοσμο. Από το πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο, στα ‘’ομοιάζοντα’’ ήλιο και πλανήτες. Κι ενώ το χέρι του ανθρώπου είναι τόσο μικρό αλλά μπορεί να κινήσει μια γραφίδα, και γράψει ιστορία… πάμε στην ανάπτυξη επί προσώπου γης το χέρι Του Θεού (γενεές 14 τρις – εκ του Τριαδικού Θεού… πάσαι ουν αι γενεαί, …) και παρατηρήστε πως ‘’γράφει ιστορία’’ ο Θεός. Πως κινεί/χειραγωγεί ένα έθνος που το επιφόρτισε (προ και χωρίς Χριστό Ενσαρκωμένο σε πληρότητα αλλά σε εμβρυακή μορφή- γιατί έτσι είναι ‘’υποχρεωτικό’’ να γίνει για να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Να προηγηθεί η εμβρυακή του κυοφορία μέσα στην μήτρα) και όλα αυτά, για να παρέξει ένα μήνυμα στον κόσμο. Μια σκιά ενός ανθρώπου που ως οδοδείκτης θα δείχνει τον Άλλον και μέσω ιχνηλατίσεως της μιας επίγειας σκιώδους πορείας ενός ΣΩΜΑΤΟΣ, (ΠΔ) να ενδεικνύει την ΑΝΩ ΠΟΡΕΙΑ και την πρόσκληση/έκκληση εισαγωγής μας και ολοκλήρωσης στο ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ. ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ. (ΚΔ)Κινείται αυτό το σώμα έρπων σαν σκιά επί γης (ΠΔ) για να ΔΕΙΞΕΙ ότι είναι προβολή του άλλου Ουράνιου και ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΩΜΑ, που κυοφοφρούμενοι με την σειρά μας, εξαγόμαστε από τον θάνατο και την σκλαβιά στην Ζωή και Άνω Βασιλεία, όπως προτυπώθηκε έρπων γεμάτο ‘’σκιές’’ να κινείται / χειραγωγούμενο (γενεές 14) ως έξοδος (Πάσχα νομικό) από την δουλεία της Αιγύπτου στην κάτω Ιερουσαλήμ.

Ιωάν. α’17 …ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Ποιος δογματίζει πως για να φτάσει κάποιος έναν άνθρωπο που έρχεται από το Φως (Φως εκ Φωτός Θεός αληθινός εκ Θεού Αληθινού) ενσαρκωθέντα! ΔΕΝ θα περάσει πρώτα από την σκιά Του;

Μιλάμε για μια μάχη, καλού και κακού. Πέρασμα συνείδησης από τον κατά το δοκούν και υποκειμενική αντίληψη τι είναι το ένα και τι το άλλο, στο κατά Νόμο και μετέπειτα στην Χάρη. Έτσι, πως θα εμφανιστεί στο τέλος Ο Κύριος Θεός της Ζωής, ΑΝΑΣΤΑΣ, νικητής του θανάτου και Άδη και σκυλεύσας και νεκρώσας αυτόν; Χωρίς μάχη; Κι εμείς δεν καλούμαστε να δώσουμε τον αγώνα τον καλόν; ΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ τους αντιπάλους μας δαίμονες και αμαρτία και ανομία, με τη βοήθεια του Αληθινού Θεού (ΑΓΑΠΗΣ και ΑΛΗΘΕΙΑΣ), των αγγέλων και δι ευχών των Αγίων που εστέφθησαν νικηφόροι αυτού του αγώνα. Κι όλα αυτά για τη βιωματική νίκη της Ζωής ενάντια στον θάνατο.

Την μία τιμούμε (λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ…) και δοξάζουμε και τον άλλον (τον θάνατο και κακό) αντιπαλεύουμε.…

Ομονοούμε και ''συναγωνιζόμαστε'' (με τους επικριτές της ΠΔ) ότι θέλουμε ΖΩΗ; ή μάχεστε υπέρ του θανάτου και του ψεύδους; ΑΝ ΝΑΙ, ας σοβαρευτούμε να σταματήσουμε να βλέπουμε το δάχτυλο και να δούμε ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ...

---------


* ολοκλήρωση του θείου έργου (υποκεφάλαιο του Κάθετου Πνευματικού Κύκλου - μέσα στο οποίο σκιαγραφείται κάπως η αποτύπωση και χειραγωγία. Ανομία και πτώσις, (6) επί γης ευθυγράμμιση δια Νόμου (ΠΔ) και πάλι δια χειραγωγίας (9) σπειροειδώς ανοδική και δι αποκαλύψεως η επιστροφή. )   
ΓΙΑΤΙ ο Θεός επέλεξε το ισραηλιτικό γένος (κ.α. ερωτημάτων ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ απαντήσεις...)


4 σχόλια:

 1. για Αμαλήκ... έρχεται ο Ααρών και ο Ωρ (εν σκιά ο Α και Ω) και στηρίζει τον κουρασμένο αγωνιστή υπέρ ειρήνης ΚΑΙ ελυθερίας κι όχι απλά ειρήνης (χίπικο σύμβολο) https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/298071_218916871500467_1775515765_n.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξοδ.ιζ ... αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾿Ααρὼν καὶ ῍Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. 13 καὶ ἐτρέψατο ᾿Ιησοῦς τὸν ᾿Αμαλὴκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ...

  Κύριος καταφυγή μου· ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύριος ἐπὶ ᾿Αμαλὴκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεᾶς. (ΑΠΟ ΓΕΝΕΩΝ ΕΙΣ ΓΕΝΕΑΣ ''δείχνοντας'' την διαχρονικότητα του πολέμου...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. σε σχέση με αυτό (σχηματικά, κατεβασμένα από το βάρος χέρια) και το οποίον σύμβολο δείχνει ειρήνη, αλλά χωρίς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.... τυχαία; : http://1.bp.blogspot.com/--T0RMmAwj3g/T0arJCXowZI/AAAAAAAAAFo/GMxohfG90Nc/s1600/%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. επανερχόμενος στην σκιά του Ανθρώπου, αν εμφανιστεί κάποιος ''τέλειος'' που ΔΕΝ έχει σκιά ή δεν θα είναι άνθρωπος παρότι έτσι θα ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ή δεν θα έχει πνευματικό ύψος (που να ρίχνει σκιά) άρα έρπων, όπως ο πρώτος ΟΦΙΣ ο εξελθών από το ΦΩΣ... καταγράφηκε (η σχέση ΦΩΣ-ΟΦΙΣ-ΟΨΙΣ...) στο κεφάλαιο για την ελληνική αλφαβήτα http://el.scribd.com/doc/54908642/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B1-%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82

  ΑπάντησηΔιαγραφή