Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

π.Ναθαναήλ Προφητείες γέροντα Παΐσιου
σχετικό

Φωνή βοώντος εν τη Ευρώπη

το πρόβλημα φυσικά (και πρέπει να διευκρινιστεί) δεν είναι με κανένα έθνος. Πάντα τα έθνη εκάλεσε ο Κύριος. Το κυρίως πρόβλημα είναι πίσω από τα έθνη, οι δαιμονικές, παράλογες απάνθρωπες εμ-πνεύσεις και υποκινήματα. 

Ποιο το πρόβλημα με (υγιείς, όσο το δυνατόν) τούρκους; Κανένα. Ο κεμαλισμός ή ο επεκτατικός νεοθωμανισμός είναι το πρόβλημα. Όχι οι ιταλοί και οι γερμανοί (υγιείς, όσο αυτό γίνεται, με την έννοια της μη επεκτατικότητος), αλλά ο ναζισμός. Όχι οι εβραίοι, αλλά ο αντίχριστος, απάνθρωπος σιωνισμός... υπό τον ματς σχεδιαζόμενα και εκτελούμενα... 

---

κι η κοσμοκρατορία εμπνέεται από τον κοσμοκράτορα και έρποντα όφι. Αυτόν
που τρομοκρατεί. Εδώ, στο μπλογκ, όπου επεκτεινόμαστε ή ψηλαφούμε την αλήθεια και φιλοσοφικά, απτά μέσω σημείων, μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω. 

14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (Γεν.γ')

...αὐτός σου συντρίψει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν.

Αυτή είναι η σχέση ορθίου και έρποντος όφεως, εμφανιζομένων και των δύο ως φως. ΦΩΣ - ΟΦΙΣ - ΟΨΙΣ και ΕΡΩΣ.... ).

Τώρα, ότι το ΟΦΙΣ = ΤΡΟΜΟΣ (ως λεξαριθμική ταυτότητα) και ποιος ποιον πρέπει να τρέμει, ας το αφήσουμε στην διακριτική ευχέρεια των υπηρετούντων των δύο κυρίων, από τους οποίους και θα πληρωθούν οι εργάτες. Παντοκράτορα - κοσμοκράτορα...  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου