Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος και ο άθεος καθηγητής από την Αμερική


(Ιωαν.δ'48) εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε....

----

Ο Γέρων Πορφύριος και ο ταξιτζής

άγιος ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ και το ΑΠΟΛΛΟ 13

γέροντος Πορφυρίου (για τον 90ό ψαλμό)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου