Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Αγίου Χριστοφόρου σχήμα λογικό (ελληνικώς) και ουσία υπέρλογη και χαριτωμένη (ορθοδόξως)…


Μία παράλληλη ακόμη απεικόνιση προσώπων και σχήματος, μπορούμε να διακρίνουμε στα γράμματα λ και χ. Στην Ορθοδοξία το πρόσωπο δεν χάνεται, σαν μια σταγόνα στον ωκεανό. Ο λόγος του ανθρώπου που φέρει Χριστό, στην κυριολεξία χαριτώνεται και όχι μόνο αποκαλείται πλέον χριστοφόρος, αλλά είναι χάριτι χριστοφόρος.

…περνώντας τους ανθρώπους από την μία πλευρά του ποταμού, στην άλλη. Την επέκεινα, όπως προτυπώθηκε στον συνονόματο με το χάρισμα, άγιό μας.

Δι ευχών…

Διακονία προς την σωτηρία

Αγιογραφικά… και είπεν Κύριος αύτη δυο έθνη εν τη γαστρί σου εισίν και δυο λαοί εκ της κοιλίας σου διασταλήσονται και 
λαός λαού υπερέξει καιο μείζων δουλεύσει τω ελάσσονι και ανεπληρώθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν και τήδε ην δίδυμα εν τη κοιλία αυτής εξήλθεν δε ο υιός ο πρωτότοκος πυρράκης όλος ωσεί δορά δασύς επωνόμασεν δε το όνομα αυτού Ησαύ και μετά τούτο εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χειρ αυτού επειλημμένη της πτέρνης Ησαύ και εκάλεσεν το όνομα αυτού Ιακώβ (Γεν. κε’ 23).

Στην δε ΚΔ ομοίως …35 καὶ καθσας φνησε τος δδεκα κα λγει ατος· ε τις θλει πρτος εναι, σται πντων σχατος κα πντων δικονος. (Μαρκ.θ’)

Από οδοδείκτες ελληνορθόδοξης παιδείας 

κεφάλαιο για την ελληνική αλφαβήτα [σχέση σχήματος και εμπεριεχόμενης ουσίας... και λιτή αναφορά για την τελευταία 6άδα γραμμάτων Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω που άγουν τον νου από την φωτιά του κόσμου Σ (18ο) στην τελειότητα Ω... ]

---

...Μετά την νοηματική συνέχεια μεστή XC Λόγου, δι ευχών των εορταζομένων αγίων την 5,6 και 7 Μαΐου 2018, που δια λόγων ‘’ενδεικνύεται’’ ψηλαφητά*** το πέρασμα από το ένα πυρ στο άλλο (5/5), από το ένα ύδωρ στο άλλο (αγ.Σαμαρείτιδα 6/5) δια του Σταυρού (7/5), όχι τυχαία 8 και 9 Μαΐου μνήμη αγ.Ιωάννου θεολόγου που μαρμάρωσε τον κύνωπα**** , μαζί με τον ‘’περάτη’’ από την μία όχθη στην άλλη, κυνόμορφο αγ.Χριστοφόρο, πάλι μπροστά μας αναπτύσσεται η όλη διαδρομή και επιλογές ΖΩΗΣ.      


**** Ο βράχος του Κύνωπα στην Πάτμο (η μία όψις, βάθος δυσθεώρητον και ο βράχος της αποκαλύψεως η άλλη, ύψος δυσανάβατον…)


---

αρετές και αλήθεια (ελληνορθοδόξως προσεγγιζόμενες) Τ,Υ,Φ...  

Τριαδικός Θεός σε εβραίους και έλληνες 

[με την σχέση σχήματος (και οχήματος, ελληνικού) και εμπεριεχόμενης ουσίας (ορθοδοξίας), σχέση θησαυρού και κιβωτός θησαυρού, κι αυτή θησαυρός... όπου δια της ελληνικής γλώσσης ακριβώς ορίζεται ο ορθόδοξος λόγος...  ]

Α+22+Ω η 24γράμματος ευλογημένη ελληνική (ήλθον γαρ πληρώσαι ουκ καταλύσαι, συμπληρώνοντας με Τον Εαυτό Του εγώ ειμί Α+Ω)... για το θεόσδοτο όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου