Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

υγιής αντίδραση στην ισχύουσα σημερινή (α)παιδεία

Διορθωτική συνέχεια, (του, η προοπτική και οι στόχοι της σημερινής (α)παιδείας…υγιής αντίδραση στην ισχύουσα σημερινή (α)παιδεία, με αφορμή μία σειρά γεγονότων και ένδειξη συναφείας τους με τον δεσμό. Η άλλη όψις και θεόσδοτη λύσις, γνωστή μεν θεωρητικά και τώρα ΚΑΙ σημειολογικά, που την καταθέτω στην αγάπη σας.

5, 6 και 7 Μαΐου 2018*, μια μικροσυμπλήρωση… μια πινελιά (αμήν ωφέλιμων για την παιδεία) λόγων.

Βρεθήκαμε 4,5 φίλοι να πίνουμε καφέ, το Σάββατο 5/5, (αγ.Ειρήνης…). Μεταξύ πολλών θεμάτων, ένα παράπονο για την παιδαγωγία (μικρών και μεγάλων) και την επιτευχθείσα δολίως διαστρέβλωση αξιών. Θυμήθηκα από το : αξίες και τιμές... αντικειμενικός πλούτος και φτώχεια... το παράδειγμα με τους ιδιότυπους κλέπτες στο πολυκατάστημα που δεν έκλεψαν κάτι, αλλά άλλαξαν τις τιμές…

Όλοι συμφωνήσαμε πως αυτή η αλλαγή, δεν θα μας βγει σε καλό και το χειρότερο είναι η διαπίστωση, πως έτσι ‘’λειτουργούν’’ οι περισσότεροι.

Έχουν (δολίως) καταφέρει με το λέγε λέγε και σαν με πολυβόλο επίθεση του ‘’κόσμου’’ , (που παιδαγωγεί και επιβάλλεται σαν κοσμικό φρόνημα, τάχα ‘’λογικό’’) να νομίζουμε ότι είναι καλό να είμαστε φίλοι χειρόνων, φίλοι του αλόγου και παραλόγου.  

Ένας από τους παρευρισκόμενους με θαυμασμό για το ‘’τυχαίο’’ μας δείχνει μια ταμπελίτσα ιατρού (σε 2-3 μέτρα απόσταση από εκεί που καθόμασταν) να ‘’συνθέτει’’ και απεικονίζει με ακρίβεια τα συζητούμενα. … ΕΥ–ΔΟΚΙΑ ΦΙΛ-ΙΠΠΙ(δου)… ειδικός παθολόγος κλπ. Καταφέρανε ή προσπαθούν να καταφέρουν να δοκούμε ότι είναι καλό (ευ) νάμαστε φίλοι του ίππου (αλόγου και παραλόγου).

Πριν την συνέχεια, δυο σκέψεις εισαγωγικές.

Ο προφ.Ηλίας και προφ.Μωυσής, παραστάτες της θείας Μεταμορφώσεως και δικής μας, θεωρούνται από τον αγ.Μάξιμο ομολογητή, ισότιμοι και ταυτοδιδάσκαλοι, ως γραπτός και φυσικός νόμος.

Ο (ζωντανός) προφ.Ηλίας μας χαρίζει την πνευματική γνώση των λόγων της φύσης, ο δε προφ.Μωυσής, την πνευματική γνώση των λόγων των Γραφών.

Η κοσμική παιδεία, αντιμετωπιζόμενη ως ασθενής, πρέπει να εμ-βολιαστεί με το ίαμα που θα την κάνει υγιή.

Από έρπουσα φωτιά (πυρσολάτρες γονείς της αγ.Ειρήνης) σε φωτιά θεία. Από ειρήνη του κόσμου και σ+οφία (έρπουσα, αχνή αλλά ιδίως ψυχοβλαβής) σε θεία, όλα, δι ευχών, με ρυθμιστικό άξονα τον σταυρό της φιλοθεΐας (κάθετο σκέλος) και φιλανθρωπίας (οριζόντιο σκέλος, σχέσης με τον ‘’πλησίον’’) ΜΑΡΘΑ+ΜΑΡΙΑ, σε θεωρία και πράξη.

Οι λόγοι του Θεού, σαν οδοδείκτες είτε προτοποθετημένοι σε ‘’σημεία’’ για να ιδωθούν, (όταν ευδοκήσει ο καλός Θεός να διανοίξει νουν και οφθαλμούς…) κατανοηθούν και αφομοιωθεί η συμβουλή και πρόταση του Θεού προς τον άνθρωπο, είτε ρευστοί δυναμικοί πέραν συμπτώσεων, για τον ίδιο σκοπό επικοινωνίας Λόγου και λόγου ανθρώπου προς σωτηρία και επίγνωση αληθείας, προσφέρονται χωρίς ασυνέχεια.

Από τον γ’ ψαλμό και αρχή του εξάψαλμου, παρατηρούμε ότι οι θλίβοντες την ψυχή μας, πληθύνονται. Το θέμα φυσικά είναι να μην μείνουμε στην πρώτη διαπίστωση αλλά να λάβουμε θάρρος και ομολογήσουμε και ζητήσουμε βοήθεια, να δούμε τα πράματα βαθύτερα και ουσιαστικότερα.

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. (ψαλμ.γ’)

Να μην μείνουμε σαν την συγκύπτουσα κυρτωμένοι σε νου και διάνοια ασθενείς βλέποντες ΜΟΝΟ τα κάτω και την (επιδερμική) επιφάνεια των πραγμάτων, την πικρή φλούδα που περιβάλλει τον καρπό, αλλά να διεισδύσουμε σε αυτόν ξεφλουδίζοντάς τον, και στις ωφέλιμες πνευματικές βιταμίνες που μας παρέχει.

ΑΝ μείνουμε μόνο στην πικρή φλούδα του πορτοκαλιού (ή το σκληρό περίβλημα καρυδιού ή αμυγδάλου ή βρώμικου φλοιού πατάτας και άλλων …) και φτύσουμε και απορρίψουμε μαζί με το εξωτερικό κάλυμμα και την εμπεριεχόμενη ουσία, τζάμπα μας έδωσε τροφή κεκαλυμμένη Ο Κύριος… κι εμείς την προσπερνάμε, παραμένοντας σε (πνευματική) ασιτία.   

Να υψώσουμε την κεφαλή και οφθαλμούς και να δούμε. …

ΩΦΘΗ δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμβρῇ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. 2 ἀναβλέψας δέ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν. 3 καὶ εἶπε· κύριε… (Γεν.ιη)

Ο καλός Θεός να μας δίνει διάκριση και διαπερατότητα των φαινομένων προς αντίληψη της ουσίας, (Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου) μην τύχει και προσπεράσουμε αδιάφορα ή λόγω πικρής και ανόστου φλούδας, τον μυστικό λόγο (την πνευματική γνώση των λόγων της φύσης) των καθημερινών συμβάντων μας…

Χαιρετούμε την καλή μας Παναγία …   χαῖρε, Σὺ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν… 

Συλείται ο νους των παιδιών και όλων των εκπαιδευομένων (ανεξαρτήτως ηλικίας) με την εξωστρέφεια, με την φυγόκεντρο στα κοσμικά χωρίς XC και ουσία… όντας η ισχύουσα (προς στιγμήν) παιδεία με επιλογή, άστοχη και στείρα και βλαβερή.

Άλλο ένα σύνηθες φαινόμενο, είναι η στηλίτευση και παρουσίαση των στραβών και κακών που μας ταλαιπωρούν (η μία όψις), αλλά χωρίς να συνοδεύεται αυτή η όλη ‘’φιλολογία’’ και λογικός θυμός, με την άλλη όψη, την φωτεινή, που είναι και η ανάλογη με ΔΙΑΚΡΙΣΗ, πρόταση εκ Θεού, ευστοχίας και εξυγίανσης.

Η τα εναντία εις ταυτό αγαγούσα, και συγχρόνως κλίμαξ και γέφυρα, Θεοτόκος, αρκεί να βάλει το χέρι Της ΚΑΙ σε αυτόν, ειδικά αυτόν τον τομέα της παιδείας και νουθεσίας XC, που λιθοβολείται. 

…Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι ' ἦς κατέβη ὁ Θεός,
  χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν 

Η μετάβαση από το ένα πυρ στο άλλο, από το ένα ύδωρ στο άλλο, δια Σταυρού. (5, 6, και 7 Μαΐου)…       

Τα ονόματα ενός ζεύγους ιατρών, (όπως μας προέτρεψε ο φίλος να δούμε) μοιάζει να μην είναι καθόλου τυχαία στην Δημοκρίτου 50. [κινούμενοι προς πεντηκοστή και μόλις περάσαμε την μεσοπεντηκοστή (που συνέπεσε φέτος, 2/5)….]

Ευδοκία Φιλιππίδου και Γεώργιος Αβραάμ.

Μήπως στόχος της άστοχης παιδείας δεν είναι να δοκούμε ότι καλώς (ευ) γινόμαστε φίλοι των αλόγων; (ίππων). Η λύση όμως είναι, με αφορμή των ονομάτων επίσκεψη (αρχή σοφίας) η επίσκεψη του Τριαδικού Θεού στην ζωή και φύση μας (παιδεία) ως ζεύγος ενεργειών, σε κεφαλή και σώμα. Την κάθε κεφαλή και κάθε σώμα.

Γύρω από το ευάλλωτο σώμα στρατοπεδεύουν οι αντίδικοι της σωτηρίας μας με σκοπό να το επηρεάζουν, όπως ο δράκων περισφίγγει με την ουρά του το πόδι του αλόγου (χου), για να ρίξει τον αναβάτη (νου).


Το ‘’πέρασμα’’ από την μία όψη που είναι το πρόβλημα στην άλλη όψη, την άνω, που εμπεριέχεται και η λύση, είναι θεόσδοτη και χάρις. Κατά τάξιν και ετοιμότητα και πρόοδο στην πνευματική ηλικία… όπως αναφέρει ο απ.Παύλος, …11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. (Α’Κορ.ιγ’). Έτσι περνά από το φαινομενικό καλό (τι νηπιακά στην αρχή νομίζει σαν καλό, ευ-δοκία) στο πραγματικά καλό και τέλος στο άριστα, με την πληρότητα παρουσίας νου Χριστού εν ημίν, και ‘’σύμπτωση’’ εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητος.

‘’Συνέπεσαν’’ αυτές οι δύο πινακίδες, το ζεύγος ιατρών, σαν πρόσωπα, να ενδεικνύουν τις δύο όψεις, στην συζητούμενη επιβληθείσα αστοχία και αναγκαία διόρθωση προς ευστοχία παιδείας, αλλά και σύνολο στάσης ζωής…. 

Να πιάσουμε το φτυάρι και να αφαιρέσουμε την λάσπη που σκεπάζει τον θησαυρό, όπως μας προτρέπει ο αγ.Θεοφάνης ο έγκλειστος (σε μια λίγο παραπάνω εικόνα)…. Να γεωργήσουμε το χωράφι μας.  

5 καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου ῞Αβραμ, ἀλλ᾿ ἔσται τὸ ὄνομά σου ῾Αβραάμ,  (Γεν.ιζ’)

15 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ ῾Αβραάμ· Σάρα ἡ γυνή σου οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σάρα, ἀλλὰ Σάρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς. 

Με την επίσκεψη (της Αγίας Τριάδος και εφεξής συνοδοιπορία) προσθέτει στην κεφαλή (και πρώην άβραμ) το ‘’α’’ της αγάπης και αλήθειας, στο δε σώμα (σάρα) το ‘’ρ’’ της δικαιοσύνης. Το πόσο τυχαία αναρτήθηκε από την τοπική εφημερίδα ‘’παρατηρητής’’ η πληροφορία εγκαινίων του ιατρείου την ημέρα εορτής του αγ.Διονυσίου αρεοπαγίτου, (3.10.2015) θα μπορούσε να ενδείξει την όλη εποπτεία και πρόνοια του πανταχού παρόντος Θεού, ώστε να μας προσθέτει πίστη στην απιστία μας. Να μας δίνει αφορμάς μετανοίας.
  

Αυτά δεν ζητάμε κάπου κάπου στην προσευχή μας γενικά και αόριστα; Ε, να που δια ‘’σημείων’’ ψηλαφητών ειδικά και καθορισμένα, παρουσιάζονται μπροστά στα μάτια μας και μακάρι να έχουμε μάτια που βλέπουν. Ώτα ακούειν ακουέτω και νουν του συνιέναι… . και, μετά το… Ο Λόγος σαρξ εγένετο, κι οι λόγοι σαρκούνται (εμφανιζόμενοι εν σχήματι και εμπράγματα στην παρατήρησή μας προς ωφέλεια). Μοναδικά και ανεπανάληπτα, αλλά πνεύμα ην ο Θεός και εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν, όχι απλά τυπικά και σε τόπο, αλλά τρόπο θεάρεστο, αφού τοιούτους ζητεί… (εκ του ευαγγελίου της Κυριακής σαμαρείτιδος 6/5)… [ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. (Ιωαν.δ’)
].

Να εισαχθεί ασπόρως στον νου η Παναγία Τριάς για να αρχίσει η ψυχοθεραπεία μας, ώστε η καινότητα της κτίσης να εκδηλούται σαν ΦΩΣ, σε κάθε δραστηριότητα στην ζωή μας. Η καλή μας Παναγία προηγείται σε αυτήν την πορεία, εμείς δε, να Την ακολουθούμε (όπως) οι έξι ιερείς προς τα Ιεροσόλυμα… (σχόλια και λεπτομέρειες επεξηγηματικές, στον δεσμό).


Από μας εξαρτάται η αίτηση και πρόσκληση και αποδοχή για συνοδοιπορία προς θεραπεία, αφού η υγιής παιδεία θα αναδεικνύει υγιείς νέους και δι αυτών, υγιή κοινωνία. Την μόνη παιδεία που έχει ανάγκη και της αξίζει της Ελλάδος και όλου του κόσμου (αν θέλει να αναρρώσει, εκτιμώντας ότι έτσι θα γίνει).   

ΔΕΝ θα ενταχθεί η υποτιμημένη αλεξανδρινή θεολογία και λόγων φύσεως στην παιδεία, εφόσον δεν υπόκεινται σε νόμους και επανάληψη, ίσως όμως αποκατασταθεί στην ζυγαριά της ισοτιμίας με την καθέδρα του Μωσέως που μονοπολεί, χωρίς βιώματα.

Αυτό που είναι απαραίτητο να εισαχθεί στην παιδεία είναι το πρωταίτιον διακρίσεως αν είναι του Θεού Λόγου οι λόγοι ή αντίθετοι… κι αυτό αρμόζει στον καθένα να ασφαλίζει τα πάντα αν είναι σύμφωνα με τις Γραφές και τους λόγους αγίων. Στον ευλογημένο δρόμο μεταμόρφωσής μας, όπου δεν είναι μόνο ο σκοπός άγιος αλλά και ο δρόμος για τον σκοπό, όλοι οι λόγοι Γραφών και φύσης όταν είναι του Θεού, συνοδοιπορούν ως ομόπνοοι και συμπληρωματικοί. ΔΕΝ αντικαθιστά ο ένας νόμος τον άλλον, αλλά τον συμπληρώνει, σαν δύο σκέλη κινούμενα από το ίδιο σώμα προς το αυτό σκοπό.   

Έτσι, μένουμε και εμμένουμε σαν παιδεία στην προσπάθεια καθαρότητος, ψυχικής αγνότητος που θα κάνει διαφάνους τους εκ Θεού λόγους μέσα στην ιστορία, γνωρίζοντας στον λαό Του το θέλημά Του και οδηγώντας αυτόν στα σωτήρια…

Μέσα στην όλη παιδεία η επιστήμη (μελέτη) της πεπτωκυίας φύσης δεν θα θεοποιείται, αλλά θα συμβάλλει σαν λογική στο υπέρλογο τάνυσμα εξόδου, αποδίδοντας η καθεμιά, το μυστικό λόγο ύπαρξής της…. τότε οι επιστήμες δεν θάναι αποκομμένες αλλά μεστές νοημάτων ψυχωφελών αλλά και ασφαλισμένες από θεία έμπρακτη αγάπη, ώστε οι γνώσεις και οι δυνάμεις που ανακαλύπτονται, να μην χρησιμοποιούνται για το κακό της ανθρωπότητος…

Επιστήμες, όχι προς φιλοσοφική και διανοητική αιχμαλωσία [από καύκασο και προμηθέα δεσμώτη έως αίγυπτο – έρπουσα σ+οφία (6)] αλλά προς έξοδο (νομική και καινή) ανάταση και ανάσταση (9) όπως φαίνεται στην άρση των πέπλων ή ακολουθώντας τα ίχνη των αγίων… και σκοπό την αποκάλυψη** προσωπική και πανανθρώπινη.

---

* 5/5 αγίας Ειρήνης (και ΠΥΡ) μαζί με αγ.Εφραίμ… 6/5 ‘’έτυχε’’ Κυριακή σαμαρείτιδος (ΥΔΩΡ) 7/5 ανάμνηση φαν΄έντος στον ουρανό Τιμίου Σταυρού… (ΠΥΡ+ΥΔΩΡ)

** Ο βράχος του Κύνωπα στην Πάτμο

Όσον αφορά την σταδιακή παρουσία του Τριαδικού Θεού στην ζωή και σκέψη μας ως διορθωτική παιδεία, η θεωρητική αρχή των γενεών 14, ως χειρ Θεού, ξεκινά από την Σάρρα, όταν αυτή μέσα στην σκηνή ακούει τους 3 αρχαγγέλους που συνομιλούν με τον Αβραάμ, και ‘’γελά’’ στην ιδέα ότι θα τέξει υιό… ούσα αυτή 90 ετών και ο Αβραάμ 99… ο δε Ισαάκ ορίζεται ως παιδί του γέλιου… *** από τότε η είσοδος του θείου πυρός στον κόσμο, ως Ι, Ιησούς και δι αυτής της θείας αστραπής και ευθέως φωτισμού, η φυγή του άλλου πυρός, με την ψυχοβλαβή παιδεία του και πλάνου ‘’φωτισμού’’ ….     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου