Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

προσεγγίζοντες το βίωμα των Χριστουγέννων


             
Δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη
εν ανθρώποις ευδοκία...

  Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε... 
(16) ...Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, εξ ης εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Πάσαι λοιπόν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαβίδ είναι γενεαίδεκατέσσαρες, και από Δαβίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

...Όλη η Δημιουργία έγινε δια λόγου, πλην του ανθρώπου που επλάσθη από Τον Τριαδικό Θεό κατ' εικόνα και καθ' ωμοίωσιν. Επλάσθη το σώμα και του ενεφυσήθη θεία πνοή.
Αν μετρήσουμε τις φάλαγγες, του χεριού μας, παρατηρούμε πως είναι δεκατέσσαρες.Την πρώτη καλή λίαν δημιουργία και πλάση του ΑΔΑΜ, εκ χειρός Θεού, (ο οποίος εκτεινόταν από Ανατολάς έως Δυσμάς και από Αρκτου έως Μεσημβρίας) αρχικά του, ακολούθησε δια της ανυπακοής, η στάση και η φθορά.

Με την πλάση του νέου ΑΔΑΜ - Χριστού, πάλι με τον ανάλογο τρόπο (γενεαί δεκατέσσαρες) τρις (Εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος) επιτελείται το μυστήριον της τελείας αναπλάσεως, δια Του Οποίου η έως Σταυρού υπακοή, μας οδηγεί στην Ανάσταση και στην Ζωή.

Προσεγγίζοντας Μυστήριο της ενανθρωπήσεως Του Κυρίου, που συνέβη άπαξ, αλλά παρατείνεται στους αιώνες, ομολογούμε πως από τότε που ο Θεός ενανθρωπίστηκε, από τότε ο άνθρωπος μπορεί να θεοποιηθεί.  ...Εκ Πνεύματος Αγίου (δύναμις εξ Υψίστου) και Μαρίας της Παρθένου.

 

...Βιώματα που ζουν οι άγιοι και ευχόμαστε να δώσει και σε εμάς ο καλός Θεός, δια πρεσβειών πάντων των αγίων και εξαιρέτως της Παναγίας Θεοτόκου!!!

...καθώς ακούμε τον άγιο Συμεών τον νέο θεολόγο, να παρατηρεί: Ότι και πάντες οι ’γιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν.

(για όσους όμως ενδιαφέρονται για την προσέγγιση στην φαινομενική διαφορά του γενεαί 14+14+14 αναφερόμενου στην Αγία Γραφή, σε σχέση με το μετρούμενα ''κοσμικώς'' και σχολαστικιστικά 14+14+12.... κάποιες σκέψεις)


   ...Αυτή είναι η Εκκλησία. ...Ο δρόμος προς την ’νω Ιερουσαλήμ και την βασιλεία των ουρανών... είναι το ανέσπερο Φως , το ’γιο Φως, που Ο καλός, Τριαδικός Θεός οικονομεί και αναβλύζει ΜΟΝΟ στον Ορθόδοξο Πατριάρχη, κάθε Μ. Σάββατο. Φως που είναι παρών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, και επισκέπτεται μυστικά κάθε άνθρωπο που εργάζεται τις αρετές, πρακτικές και θεωρητικές, δίδοντάς του καρπούς πνευματικούς, πνευματικά τεκνία, στον τύπο του Ιακώβ και των 12 τέκνων του, εκ της Λείας (πράξη) και Ραχήλ (θεωρία) (κατά τους αγίους πατέρες και άγ. Θεόδωρο Συκεώτη).

...και η Ραχήλ ως θεωρία στη σκιά του Νόμου, καθόλου συμπτωματικά, πεθαίνει πάνω στην γέννα του Βενιαμίν και θάπτεται στην Βηθλεέμ (στον Οίκο του ’ρτου) εκεί όπου γεννάται, η θεία θεωρία Χριστός, το Φως το Αληθινό, ο ’ρτος της Ζωής. 
...και ο Πλάτων στο μύθο του σπηλαίου, προτείνει τον άνθρωπο να πορευθεί στην είσοδο της σπηλιάς, όπου εισέρχεται το φως. Και εκεί στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, εισέρχεται και γεννάται, το Φως εκ Φωτός, Θεός Αληθινός εκ Θεού Αληθινού, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού!

...ούτε πάλι συμπτωματικά ο διάδρομος κατάβασης της πυραμίδας, όταν προβληθεί στο έδαφος, ''δείχνει'' τον δρόμο για την Βηθλεέμ...

   

...ώστε να πληρωθεί το ρηθέν εκ των προφητών... Τον Υιόν μου εξ Αιγύπτου εκάλεσα! με Τον Λόγο Χριστό, Τον Πανάγαθο, την πηγή κάθε καλού να κινείται με δύο σκέλη ισοδύναμα και ισάξια αυτό της δύναμης εκ της Παντοδυναμίας Του (φιλοϊδουαϊκή προσέγγιση) και αυτό της σοφίας εκ της Παντογνωσίας και Πανσοφίας Του(φιλελληνική προσέγγιση), ώστε ως Λόγος Ενσαρκωμένος και Εσταυρωμένος να μας οδηγεί απλανώς στην Ζωή. 

 (αιώνιο παρών)
ΑΓΑΠΗ
Λ

ΔΥΝΑΜΗ - ΣΟΦΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ - ΕΛΛΑΔΑ
(παρελθόν) - (μέλλον)

που δείχνει τον πρώην και μετέπειτα της Παρουσίας Χριστού περι-Ούσιο λαό. [ΙΣΡΑ(ΗΛ/ΕΛ)ΛΑΔΑ]...
(σχετικοί δεσμοί:
ΓΙΑΤΙ ο Θεός επέλεξε τον ισραηλιτικό λαό, στην ''χάραξη'' του σχεδίου του (επί γης) - αυτή είναι η ΣΚΙΑ  της ΠΔ. 

ολοκλήρωση του θείου έργου από τον Κάθετο Πνευματικό Κύκλο που ιχνηλατεί αυτήν την πορεία επί γης. το δια του Νόμου στώμεν καλώς και σταμάτημα της πτώσης της ανομίας ( 6 ) και την ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ έξοδο ( 9 ) προς το άριστα. Κίνηση σπειροειδής επί γης αποτυπωμένη....επιτελούμενο διαχρονικά το μυστήριο που ''σήμερα'' ψάλλεται...
Η Γέννησις Σου Χριστέ Ο Θεός, ανέτειλε τω κόσμω, το Φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ, οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο Σε προσκυνείν και Σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολής, Κύριε δόξα Σοι!  

  

  Είναι ο Δρόμος, αυτός ο Ίδιος Ο Κύριος, είναι το Φως και η Ζωή, το Αναστημένο Σώμα Χριστού, που είναι Παρών έως της Συντελείας, η Ορθόδοξος Εκκλησία που μας καλεί σαν μέλη, να είμαστε ενωμένοι, όπως κάθε ζωντανό σώμα... με φλέβα, με αρτηρία, με νεύρο, κατ' αναλογία, ΘΕΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, αδιάλειπτος ΠΡΟΣΕΥΧΗ! 

   (παραίνεσις γέρ. Πορφυρίου)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!
 χαίρε δι ής η χαρά εκλάμψει, χαίρε δι ης η αρά εκλείψει
χαίρε κλίμαξ επουράνιε, δι ης κατέβη ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν...
...χαίρε η τα εναντία εις ταυτό αγαγούσα
 Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε!

1 σχόλιο:

  1. καλή κι ευλογημένη τεσσαρακοστή!

    πέρασμα σε χώρο αναγέννησης κι όχι απλά πέρασμα σε χρόνο ...

    αναγέννησης, δια της Γεννήσεως Του Χριστού, στο σπήλαιο της καρδιάς και του νου μας!

    ΑπάντησηΔιαγραφή