Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

«ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ» - Κωνσταντῖνος Ἰ. Χολέβας


 

Ἀπό τίς ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα μέ τίτλο: «Στήν Εὐρώπη ὡς Ἕλληνες». 

Ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας εἶναι Πολιτικός Ἐπιστήμων, συγγραφεύς πολλῶν βιβλίων καί ἄρθρων μέ ἔμφαση στά ἐθνικά καί ἱστορικά θέματα καί ἀπό τό 1989 συνεργάζεται μέ τούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. 

Στίς 210 σελίδες τοῦ νέου βιβλίου του ὁ συγγραφεύς ἀναλύει γεγονότα, παρουσιάζει σκέψεις καί προτάσεις καί προσπαθεῖ νά ἀπαντήσει στά ἀκόλουθα ἐρωτήματα: 

Πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιώσει ἡ Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας μέσα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση; 

Ποιό εἶναι τό μέλλον τῶν ἐθνῶν καί τῶν ἐθνικῶν κρατῶν στήν ἐποχή μιᾶς προβληματικῆς πολυπολιτισμικότητας; 

Μήπως κάποιοι Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν τήν Εὐρώπη ὡς πρόσχημα γιά νά προωθήσουν νομοθεσίες ἀντίθετες πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας καί πρός τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἐξ ἄλλου τό βιβλίο καταδεικνύει ὅτι ὅλοι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης προσπαθοῦν νά προωθήσουν τά ἐθνικά τους συμφέροντα καί νά προστατεύσουν τήν ἐθνική τους ἰδιοπροσωπία, ἐνῶ στήν Ἑλλάδα μία θορυβώδης μειοψηφία μᾶς καλεῖ νά κάνουμε τό ἀντίθετο! 

Γράφει στόν Πρόλογό του ὁ Κων. Χολέβας τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: 

«....Ἀξίζει ὅλοι μας νά ἐργασθοῦμε συνειδητά μέ ἐπίγνωση ἑλληνικότητος καί μακρυά ἀπό συμπλέγματα μειονεξίας ὥστε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος και ὁ Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός νά συνεχίσουν νά συνεισφέρουν δημιουργικά στήν οἰκοδόμηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Νά ἐργασθοῦμε γιά νά νά μεταλαμπαδεύσουμε τίς ἀξίες τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης καί τῆς ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς στήν Εὐρώπη, Ἀνατολική καί Δυτική. Οἱ πρόγονοί μας κατόρθωσαν κάτω ἀπό πολύ δυσκολότερες συνθῆκες νά μήν τουρκέψουν. Ἐμεῖς καλούμαστε νά φερθοῦμε ὡς συνεπεῖς Ἕλληνες καί ὡς ἰσότιμοι Εὐρωπαῖοι. Οὔτε νά κλειστοῦμε στό καβοῦκι μας οὔτε νά φραγκέψουμε! Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία θά τό ἐπιτύχουμε!». 

Ἡ Κεντρική Διάθεση τοῦ βιβλίου γίνεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Ἀθ. Σταμούλη, Ἀβέρωφ 2, Ἀθήνα, τηλ 210—5238305. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου