Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Σήμερα 14/01/2012 εορτάζουν:

Απολυτίκιο της ημέρας

14 Ιανουαρίου 2012
Ήχος πλ α' . Τον συνάναρχον λόγον

Ως ωραίοι οι πόδες σου οι ζηλώσαντες ακολουθήσαι ταίς τρίβοις των αποστόλων Χριστού, Νίνα σκεύος Παρακλήτου παμφαέστατον’ όθεν τιμώντες σε πιστώς, Γεωργίας φρυκτωρέ φωτόλαμπρε, σε αιτούμεν’ ημών τα σκότη λιταίς σου της αγνωσίας πόρρω σκέδασον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου