Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ελληνορθόδοξη οπτική στο άρθρο : Ο Ναός που περιστρέφεται και ο Ναός που δονείται...


μια ψηφίδα ''άλλης'' συμπληρωματικής οπτικής στο άρθρο

Ο Ναός που περιστρέφεται και ο Ναός που δονείται...

...και να παίρνει τη σκόπευση προς το παραθυράκι της κόγχης του ιερού και να βρίσκει ακριβώς 90 μοίρες. Είναι το εκκλησάκι του εορτάζοντος και σήμερα ναού του Αη-Γιάννη στα `Απτερα Χανίων.... 
επειδή ο παραπάνω δεσμός παραπέμπει γενικώς στα κατοχικά, ο ακριβής δεσμός είναι: http://katohika.blogspot.gr/2011/09/blog-post_9491.html και σε βίντεο: 


....και οι 90 μοίρες Νίκο, (κατ' αρχάς ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

''ενδεικνύουν'' την απαραίτητη ''στροφή'' προς ορθό προσανατολισμό. Τόση είναι η στροφή που κάνει το Μ της ΓΝΩΜΗΣ σε Σ της ΓΝΩΣΗΣ, το Ζ της Ζωής σε Ν του Ναού (εσωτερική ζωή, καθώς ναοί του Πνεύματος, πρέπει να γίνουν τα σώματά μας κι όχι απλές ''βιολογικές'' μηχανές με σαρκική εκμετάλλευση και ΜΟΝΟ, χρησιμοποίηση.

Το ίδιο ισχύει για τις λέξεις ΗΔΟΝΗ - ΟΔΥΝΗ και ΑΔΑΜ ( δεσμός σχετικός )

και ΙΩΑΝΝΗΣ, είναι το πνεύμα της μετανοίας. Της μεταστροφής του νου στο Νου, ουράνιο θόλο φαινομενικά, 
όχι εκεί ψηλά στα αστέρια, αλλά εστοχευμένα ορθόδοξα, μέσα στην καρδιά μας, γιατί η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών εστί!!! εκεί τα Θεοφάνεια, εκεί ο εργάτης της ανάδειξης Του Κυρίου, (όπως μάλιστα αγιογραφικά αναφέρεται: ...Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης· ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά διά να μαρτυρήση περί του φωτός. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. (Ιωάν.)

(για το θεόσδοτο όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ )

...και την μεταστροφή του νου του ανθρώπου προς τον Νου τον Αληθινό, ενώ έως τότε ακολουθούσε τον οριζόντιο (έρποντα) όφι ως φως και σ+οφία, στην με 90 μοίρες καθέτωση, (δια της μετανοίας) στον όρθιο κρεμασθέντα (επί της ράβδου του Μωσέως) προτύπωσις του άλλου όφεως, του άλλου Φωτός, της άλλης σοφίας, όπου η όψι του ακολουθούντος πλέον τον Κύριο, λαμπρύνεται (όχι από αχνό έναστρο φωτισμό, αλλά υπό Αδύτου Αστέρος και Ανεσπέρου). [περί ΦΩΣ-ΟΦΙΣ-ΟΨΙΣ σοφία ... έχει κατ'επανάληψη (συγγνώμη) - αναφερθεί]Προσκυνούμεν Σου την γέννα Χριστέ, δείξον ημίν και τα άγιά Σου Θεοφάνεια!!!


...τυχαίο; ΔΕΝ νομίζω όταν και μόνο όταν προσεγγίζει κάποιος τις αιτίες και τα αιτιατά, με ελληνορθόδοξη διασκοπία. Μόνη οπτική που γνωρίζεται το βάθος πεδίου.... και δια των οδοδεικτών η Οδός.


--------


... με αυτά τα ευλογημένα βιώματα, περνάει ο άνθρωπος από την έρπουσα (άπτερη) μεταμέλεια στην υψοποιό μετάνοια που δίνει πτερά, όπως και παρουσιάζεται ο ισάγγελος Ιωάννης (ως αρχηγός του τάγματος των ισαγγέλων), στη θέση του Ι' αποστάτη τάγματος. 
+


...στην δε ελληνική ευλογημένη αλφαβήτα, φαίνεται καθαρά αυτό το πέρασμα, αρκεί να ενσταλαχθεί και κραταιωθεί η καλή έξις (ς') μεταξύ ε=5 και ζ=7...


ο καλός σπόρος, που θα αποδώσει καρπό, κατά τάξι και ετοιμότητα...


(Η δύναμη του Λόγου, από την οπτική των λόγων, των λέξεων, έξεων και έλξεων...)
δι ευχών (ευχή Φώτων) για το ευλογημένο πέρασμα από τα κάτω ύδατα δια Πνεύματος, στα άνω ύδατα 
για να μην μείνουμε όμως σε ματαίους χωρίς ύψος κύκλους, ο ''σπόρος'' θα αποδώσει ύψος... 
με δικαιολογητικές σκέψεις:


Το Θ της (υπέρχρονης θεολογίας - στο πριν ως μερική αλήθεια και σπερματικός Λόγος) του Τριαδικού Θεού Προνοίας και Οικονομίας, που θέλει τους πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν...

Στο κάτω σκέλος, έχουμε το ''πέρασμα'' του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη, παρά τη μήνυ του ''θεού'' Ποσειδώνα που προσπαθούσε να τον πνίξει. Σωσμένος κι αυτός εκ των υδάτων, όπως μεταφράζεται και το όνομα Μωυσής. Ο μεν πρώτος με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς και των δικών του δυνατοτήτων (στον χώρο του παραφυσικού) ο δε Μωυσής, σεσωσμένος εκ των υδάτων (μέσα στο καλάθι που επιπλέει του Νείλου στο δέλτα) - επιγείως. Κι έρχεται Ο Κύριος, βαπτιζόμενος να ανέλθει ευθέως εκ των υδάτων. Και μας συμφέρει να ανέλθει Ο Κύριος, για να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιον. 

Είναι Αυτό, που μεταφέρει τον άνθρωπο από το κατ'εικόνα στο καθ'ομοίωσιν. Από το Ο--->Ω και από Ο--->Α (όπως αναφέρθηκε στο ΙΟΝΙΟ ---> ΙΩΝΙΑ στην ευλογία του Σταυρού επί του σώματος της Ελλάδος). 

Κι ενώ το Ι (Ι τάγμα των δαιμόνων) επροηγείτο (όπως πρωτοεμφανίζεται ο Ησαύ με τρωτή την φτέρνα που την καλύπτει ο δεύτερος ερχόμενος, αλλά ΠΡΩΤΟΣ συλληφθείς Ιακώβ) στα προ και χωρίς Χριστό, με την χάρι Του Θεού, το Ι υποτάσσεται υπό την Δικαιοσύνη Του Δικαιοκρίτη Θεού (Ρ) και για αυτόν τον λόγο γίνεται η μεταφορά του ανθρώπου στο υπέργειο, στην κεφαλή, ολοκληρούμενος ο κύκλος του ανθρώπου, από την ΙΘΑΚΗ στην ΘΡΑΚΗ...


---

Η Μάρθα και η Μαρία, στο μυστήριον της Βαπτίσεως…

---------


...σε περίπτωση βέβαια που εντοπίσουμε μια εμμονή στην εξωστρέφεια του ''θαυμασμού'' και του έρωτα, ως εξωτερικές έλξεις, κι όχι εσωτερική αναζήτηση του θαυμαστού κόσμου - ενδοσκόπηση - αυτογνωσία με επόμενο την θεογνωσία, ας θυμηθούμε την χημική προσέγγιση του ανθρώπου (πέραν της οργανικής και ανόργανης) ως μονάδα άνθρακος...  

3 σχόλια:

 1. Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι....

  Με την 6η Ιανουαρίου ημερομηνία, όπου παληά εορταζόταν ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ, Χριστούγεννα ΚΑΙ Θεοφάνεια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...μια φορά, ο νασρεντίν χότζας έψαχνε στην αυλή του. Κάποιοι περαστικοί τον ρώτησαν:
  - τι ψάχνεις;
  - τα κλειδιά μου
  - και που τα έχασες;
  - μέσα στο σπίτι
  - και γιατί ψάχνεις έξω στην αυλή;
  - γιατί έξω, έχει περισσότερο φως...

  -------
  πόσο ανώριμοι και άσοφοι αποδεικνυόμαστε, όταν ενώ τα κλειδιά της Βασιλείας είναι μέσα στο ''σπίτι'' μας, εμείς ψάχνουμε έξω, επειδή έχει περισσότερο φως;;

  Είθε ο καλός Θεός να μας πλουτίσει με τα άγιά Του Θεοφάνεια φωτισμό ψυχής! φωτισμό καρδιάς και νου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ‎...χωρίς ανεύρεση των αντιστοίχων σ+τοιχείων εσωτερικά, (δλδ στα γυαλισμένα από ρύπη, τοιχεία της καρδιάς) ούτε ο έσω ναός θα μεταστραφεί/περιστραφεί, με σύγχρονη αλλαγή τρόπου, ευάρεστης από Θεό, ζωής (Ζ--->Ν) ούτε θα δονηθεί/συντονιστεί, ούτε θα συγ-κινηθεί ο λόγος με Τον Λόγο, ο ναός μας με Το Ναό (εσείς θα γκρεμίσετε το ναό κι εγώ θα τον ανεγείρω σε 3 μέρες - εννοώντας την ταφή και την ανάστασή Του...), οπότε θα παραμείνουμε απλοί παρατηρητές των θαυμασίων του Θεού, των εντοπισθέντων από την ελληνική σοφία και ενδεικνυομένων της άλλης.

  Ο δε λόγος, που μετακινείται ο άξονας, κατά 50 λεπτά και 2', είναι γιατί μέσω της σπειροειδούς κίνησης μας δίδεται η ευκαιρία (ο σπόρος - το μεσαίο 0) επαναπροσανατολισμού, κατέχοντες την γνώση και δύναμη (5), τους λόγους, να ανερχόμαστε και στοχεύουμε, συντονιζόμαστε σαν διαπασών (με ένα σκέλος έξω και ένα μέσα μας) και εν τέλει συγ-κινούμαστε με Τον Λόγο. (2) - δεύτερο Πρόσωπο Αγίας Τριάδος. Κύριε δόξα Σοι!

  Είναι θέμα έξης, έλξης... δλδ των συνηθειών που εισάγουμε στην ζωή μας, όπου αυτές οι ίδιες γίνονται λόγοι οικείωσης ή μη προς το Αρχέτυπο Λόγο και Ναό, ώστε η ολκάς των θελόντων σωθήναι, γλυκυτάτη Θεοτόκος, να βρει ''σημεία'' να μας ελκύσει στην Χάρι Της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή