Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΛΗ κι ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ


ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ευάρεστη Στον Τριαδικό Θεό

Ὤφθη Κύριος τῷ Ἄβραμ, καὶ εἶπεν αὐτῷ. Ἐγὼ εἰμι ὁ Θεός σου, εὐαρέστει ἐναντίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος....

(εκεί εντοπίζεται και η θεία, κατόπιν φιλοξενίας/συνεργασίας, παρέμβαση του Τριαδικού Θεού, στα του αιτούντος ανθρώπου, γιατί με τη βία δεν γίνονται τα άγια (όστις θέλει...). Καλεί τον Άβραμ, πλέον Αβραάμ και την Σάρα, Σάρρα, προσθέτοντας το Α στην κεφαλή - άνδρα (Αγάπη και Αλήθεια), και το Ρ στο σώμα - σύζυγο (Δικαιοσύνη). Όχι ξεχωριστά σε δύο αγιογραφικά της Π.Διαθήκης πρόσωπα, (Αβραάμ και Σάρρα) αλλά στον ίδιο άνθρωπο, τον ευλογημένο, τον μοναδικό.

Κύριε ελέησον και αυτόν τον κύκλο του ενιαυτού, για να προσεγγίσει η κάθε εικών Αυτού (εαυτός) στο Πρότυπο και Αρχέτυπο Αυτό (ο κάθε λόγος άνθρωπος Στον Λόγο - Άνθρωπο Ιησού Χριστό), καταργώντας συνάμα τις σκιές που ρίχνει και πολλαπλασιάζει ο άνθρωπος επί της γης, με τον εγωισμό του (ε-γώ = εικών εαυτού, επί γης)

Δώσμας Κύριε διάκριση ποια η διαφορά του εαυτού από το εγώ, και πως ο εαυτός πληρούται, κατά το ελθέ και σκήνωσον εν ημίν... ενώ το εγώ (σαν σκιά) καταργείται με την αύξηση του βιούμενου Φωτός.

(περί ΦΩΣ - ΟΦΙΣ - ΟΨΙΣ - σ+οφία... και άλλα σ+τοιχεία επι-φανέντα ως επί-χρισμα επί των τοιχείων (νου και καρδιάς) στο κεφάλαιο της ευλογημένης ελληνικής αλφαβήτας...από τους οδοδείκτες ελληνορθοδόξου παιδείας) 

----------------------------

Χριστού περιτμηθέντος, ετμήθη Νόμος

και Νόμου τμηθέντος, εισήχθη Χάρις

Κύριε, βοήθησέ μας να περιτέμουμε τα πάθη και εισάγαγε εν ημίν και στον κόσμο, την Χάριν Σου!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου