Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!


αμήν εκτυπώτερον, όπως μετά τις έξι ημέρες πλάσης με έβδομη την στάση, ήρθε καιρός να ζήσουμε τις έξι ημέρες ανάπλασης με έβδομη την Ανάσταση.   


μια αριστερόστροφη κίνηση (σπειροειδή ανελικτική) με πνευματική φορά, ενάντια στον χρόνο και την φθορά... (όχι αποκομμένα από το όλο έτος και την όλη βιωτή και μέριμνα)

 *

«…Ερχόμενος Ο Κύριος πρός τό εκούσιον πάθος, τοις Αποστόλοις έλεγεν εν τή Οδώ. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, καί παραδοθήσεται Ο Υιός του Ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ούν καί ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ... (αββά Κασσιανού)Πρέπει νά πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι κανείς δέν πειράζεται ἀπό τούς δαίμονες χωρίς τήν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ καί, ἐπιπλέον, ὅτι καθετί, τό ὁποῖο πρός στιγμήν μᾶς φαίνεται θλιβερό δυσάρεστο, μᾶς ἔχει σταλεῖ ἀπό ἕναν στοργικό Πατέρα, ἀπό ἕναν σπλαχνικό Γιατρό. Κι αὐτό, ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ὠφέλειά μας. Ἔτσι, οἱ πειρασμοί συμβαίνουν στούς ἀνθρώπους:
α) γιά νά δοκιμαστοῦν, ὥστε νά λάμψει ἀρετή τους, ὅπως συνέβη μέ τούς πειρασμούς τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰώβ καί πολλῶν ἄλλων δικαίων·
β) γιά νά καθαριστοῦν ἀπὅλα τά στίγματα τῶν ἁμαρτιῶν τους , ὅπως λέει προφήτης Ἡσαΐας, ἀπὅλες τίς σκουριές πού Θεός βλέπει ὅτι ὑπάρχουν μέσα στό βάθος τῆς ψυχῆς τῶν παιδιῶν του (βλ. Ἡσ. 1:25), ὥστε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως νά ἐμφανιστοῦν μπροστά Του σάν καθαρό χρυσάφι·

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

διάκριση μεταξύ φυσικού φωτισμού και υπερφυσικού

Υπέροχη η Δημιουργία... ασύλληπτη η ομορφιά, η τάξη, η αρμονία και σίγουρα ο Δημιουργός δεν προήλθε από μέσα (ενδοκοσμικά). Ήλθε όμως μέσα, (τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος) αλλά δεν γνωρίστηκε / γνωρίζεται από όλους.

Όταν ο άνθρωπος προσανατολίζεται προν τον φυσικό ήλιο και τα άστρα... (εξωστρεφώς) προσθέτει στο νου του, αστρικό χλωμό, σπειροειδές φως (ενσυνείδητη ή ασυνείδητη τύπωση του ανκχ επάνω του). Η διάνοιά του εγκλωβίζεται στον κόσμο και γίνεται δούλος αυτού. Προσανατολιζόμενος όμως δια της ερήμου στους Αγίους Τόπους, πολλαπλασιάζει σιγά σιγά και κατά τάξη και ετοιμότητα, το φυσικό και εξ αυτού δια της νήψεως, το Υπερφυσικό πνευματικό ΦΩΣ. Ο νους απελευθερώνεται εκ της δουλείας της Αιγύπτου και όχι συμπτωματικά, Ισραήλ σημαίνει νους ορώμενος τω Θεώ.


   Εξωστρεφώς, η μελέτη εξαντλείται στο περιβάλλον σύμπαν όπου κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό, ίσως χωρίς να το καταλαβαίνει ο ‘’ερευνητής’’ τον κάνει εγωιστή, προσθέτοντας σκιές. Αν όμως ευστοχήσει προς τα μέσα δια της νήψεως αντί για ανακάλυψη ιχνών μεγαλείου αρχίζει η ανάλογη αποκάλυψη ευθέως μεγαλείου και θησαυρού. Από έμμεσου δια του δημιουργήματος, άμεσα εκ Του Δημιουργού.

   Όπως ένα παιδί, βλέπεται από τον πατέρα του, αν εξέλθει από την μήτρα της

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Η Κλίμαξ, ως δρόμος από το κατ’εικόνα στο καθ’ωμοίωσιν.


Όλα μας επιτρέπονται, αλλά δεν μας συμφέρουν τα πάντα. Κάθε μας πράξη και σκέψη, αντανακλά και ορίζει την θέση μας πάνω σε αυτήν την κλίμακα, (αν έχουμε ξεκινήσει τον καλό αγώνα). Δρόμος και ‘’στάδιο’’ από τη γη στον ουρανό, από το ε-γώ (εικών σκιώδης επί γης, που δέον όπως καταργηθεί) Σε Αυτόν (Κύριο) δια ε-αυτού (εικών Αυτού, που πρέπει να καθαρισθεί και πληρωθεί, κατά το ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον…)


Ο Απόστολος Θωμάς* μεθερμηνεύεται ως δίδυμος.  Αν το δούμε από θεολογικής απόψεως, κάθε άνθρωπος είναι δίδυμος.  Ο ένας  αδελφός είναι ο βιολογικά περιορισμένος και ο άλλος ελεύθερος. Ο ένας εικόνα και ο  άλλος εν δυνάμει ομοίωμα, δια XC εν XC.  Μπροστά στην ένωση, όπου η  γνώση δεν είναι κατοπτρική και σπασμένη, αυτοί οι δύο είναι ένας, ο Θωμάς.

Η βιολογική συνέπεια κάθε γεννητού όντος, είναι ο θάνατος. Έτσι ο Θωμάς,

κλίμαξ

...το όρος Σινά, ονομάζεται και θεοβάδιστο... τα δύο σκέλη είναι παράλληλα των δύο παραστατών της Θείας Μεταμορφώσεως, αμήν και δική μας. 

Αυτήν καταγράφει η θεία και ουρανοδρόμος ΚΛΙΜΑΞ με εμφανείς σε αυτήν την πορεία Τον στεφανούντα Κύριο και μυστικώς συνοδοιπορούντα, αγγέλους, δαίμονες βοηθούντες και προσβάλλοντες τους αγωνιστές ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ και τον βύθιο δράκοντα... Σαν θεοβάδιστο, όπως η όλη πορεία από αίγυπτο προς Ιεροσόλυμα (και το εξ αιγύπτου τον Υιόν μου εκάλεσα) περπατήθηκε/ορίστηκε και καθορίστηκε οριζοντίως με δύο σκέλη (σοφίας και δύναμης - ελληνικώς και

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ευχή προ του ύπνου - αγίου Εφραίμ του Σύρου
Η αγιασμένη επανάσταση, Φώτη Κόντογλου


Η ελληνική Επανάσταση είναι η πιο πνευματική επανάσταση που έγινε στον κόσμο. Είναι αγιασμένη.
Η επανάσταση γίνεται τις περισσότερες φορές από κάποιες υλικές αιτίες, που είναι η σκλαβιά, η στέρηση, η κακοπέραση, τα βασανιστήρια, η περιφρόνηση. Η λευτεριά είναι η θεότητα που λατρεύει ο επαναστάτης, και για αυτή χύνει το αίμα του. Μα τη λευτεριά, πολλές φορές, σαν την αποχτήσει ο επαναστάτης, δεν την μεταχειρίζεται για πνευματικούς σκοπούς, αλλά για να χαρεί την υλική ζωή μονάχα. Κοντά στην υλική ζωή έρχεται και η πνευματική, μα τις περισσότερες φορές ως πνευματική ζωή θεωρούν οι άνθρωποι κάποιες απολαύσεις που είναι και αυτές υλικές, και ας φαίνονται σαν πνευματικές. Ένας επαναστάτης της Γαλλικής Επανάστασης, για παράδειγμα, θεωρούσε ως πνευματικά, πράγματα που, στην πραγματικότητα δεν ήταν πνευματικά. Αυτός ήθελε να αποχτήσει τη

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως...


και …γίνεται ο Σταυρός γέφυρα μεταξύ στάσεως/επαναστάσεως (ΚΥΡΙΑΚΗ μνήμης της Εξορίας του ΑΔΑΜ) με το ... Εκάθισεν Αδάμ, απέναντι του Παραδείσου, και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών ωδύρετο. Οίμοι, τον απάτη πονηρά πεισθέντα, και κλαπέντα, και δόξης μακρυνθέντα! Οίμοι τον απλότητι γυμνόν, νυν δε ηπορημένον! Αλλ' ώ Παράδεισε, ουκέτι σου της τρυφής απολαύσω, ουκέτι όψομαι τον Κύριον και Θεόν μου και Πλάστην' εις γην γαρ απελεύσομαι εξ ης και προσελήφθην. Ελεήμον, Οικτίρμον, βοώ Σοι' ελέησόν με τον παραπεσόντα… και μετοχής στην Κυριακή της Αναστάσεως.
  
*

Ο Σταυρός τιμάται στην Ορθοδοξία ως Πρόσωπο, άρρηκτα ενωμένο με Το