Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα 08/09/2011 εορτάζουν:


Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου


Απολυτίκιο της ημέρας

8 Σεπτεμβρίου 2011
Ἦχος δ’.

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου