Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο (κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)(αγιογραφία από άγιο Νικόλαο - μετόχι ΙΜ Βατοπαιδίου - Πόρτο Λάγος)
με δυνατότητα ανάκτησης... Νά ζητμε, δίδασκε, στήν προσευχή πομονή καί χι παλλαγή πό τίς θλίψεις. «Νά μήν κβιάζομε μέ τίς προσευχές μας τόν Θεό. Νά μήν ζητμε π' τόν Θεό νά μς παλλάξει πό κάτι, σθένεια κ.λ.π. νά μς λύσει τά προβλήματά μας, λλά νά ζητμε δύναμη καί νίσχυση πό κενον, γιά νά τά πομένομε. ταν Θεός δέν μς δίδει κάτι πού πίμονα ζητμε, χει τό λόγο Του... Μήν κυνηγμε ν' ποκτήσομε ατό πού θέλομε, λλά νά τ' φήνομε στό θέλημα το Θεο. Γιατί, σο τό κυνηγμε, τόσο ατό πομακρύνεται. ρα, λοιπόν, πομονή καί πίστη καί γαλήνη. Κι ν τό ξεχάσομε μες, Κύριος ποτέ δέν ξεχνάει κι ν εναι γιά τό καλό μας, θά μς δώσει ατό πού πρέπει κι ταν πρέπει».

      Πρέπει νά προσευχόμαστε, παρατηροσε, χωρίς νά περιμένουμε νά μς παντήσει Θεός. «Νά εχεσαι τσι πλ (λεγε πάλι Γέροντας), πλ καί ταπεινά, μέ πίστη πλ χωρίς νά περιμένης νά σο παντήση Θεός. Χωρίς νά δς τό χέρι Του τό πρόσωπό Του τό φωτισμό Του. Τίποτα! Νά πιστεύης! φ΄ σον μιλς μέ τό Θεό, μιλς πραγματικά μέ τό Θεό» ...

πόσπασμα πό τή μελέτη:  " νθρωπολογία το Γέροντος Πορφυρίου το γιορείτου" - ερομονάχου Σάββα γιορείτου


ΦΩΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ίνα ώσι Εν...) σε mp3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου