Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Σταυρός και Ελλάδα (ευλογία)ΕΛΛΑΔΑ + ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ


τύπωση του σημείου του Σταυρού πάνω στην Ελλάδα. Εις το όνομα του Πατρός - κεφαλή (Θράκη) - και του Υιού - κοιλία (Κρήτη) (όπου ''αναλογικά'' κατέβηκε ο Θησέας για να νικήσει τον μινώταυρο και ελευθερώσει τους νέους και νέες - και πάλι όχι τυχαία, ο Απ.Παύλος, χαρακτηρίζει την κρήτη ως γαστέρα) και του Αγίου Πνεύματος από ΙΟΝΙΟ στην ΙΩΝΙΑ. Όπου ο σπόρος Ι(Ο)ΝΙΟ προοδεύει μέχρις τελειώσεως Ι(Ω)ΝΙΑ (Ο-->Ω), όπως και ο σπόρος μέσα σε κάθε
άνθρωπο ΙΟΝΙ(Ο) υποκειμενικής στην αρχή αγάπης και αλήθειας εκπληρούται στο τέλος του αγιοπνευματικού δρόμου ως εκδηλωμένη - αποκεκαλυμμένη αντικειμενική και Μία Αγάπη και Αλήθεια ΙΩΝΙ(Α).

Κύριε ελέησον.σχετικές σκέψεις του γιατί έτσι, κι όχι αλλιώς... : 


(μετάβαση σε κείμενο στο scribd)

-----------


υπάρχει διεξοδικότερη ανάλυση των δεδομένων της ευλογημένης Ελλάδος 

συνάφεια εξωτερικής και εσωτερικής σοφίας


πάλι δεν είναι τυχαία η ελληνορθόδοξη σύνθεση των ''περασμάτων'' εκ των κάτω υδάτων στα άνω


και σε συνδυασμό με το απαιτούμενο πνευματικό ύψος...


σχετικό: Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί… (κοινός τόπος φιλοκαλίας + φιλοσοφίας)


Αυτός (ο σταυρός) μας δόθηκε σαν σημάδι πάνω στο μέτωπό μας, όπως στον Ισραήλ δόθηκε η περιτομή·---

δι ευχών του αγ.Πορφυρίου ''ίνα ώσι Έν'' 

(υπό προϋποθέσεις ενότητος Στο Τριαδικό Εν, κι όχι ενότητα στην κενότητα)


ένα κράτος με Κεφαλή Τον Χριστό (που ήθελε ο Κολοκοτρώνης...) 

ότι σον το κράτος και η Βασιλεία... 

με προϋπόθεση... ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. (Β'Κορ.στ'16)
---


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου