Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Μία Προφητική συνέντευξη τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ


Ὁ παρακάτω διάλογος μεταξύ του Γέροντα Ἰωσήφ τῆς μονῆς Βατοπαιδίου στό Ἅγιο Ὄρος καί ἑνός Ρώσου ἐπισκέπτη ἔλαβε χώρα στίς 26.10.2001.


Ἀκολουθεῖ ἡ μετάφραση τῆς πηγῆς:

Γέροντας Ἰωσήφ: Μέ μεγάλη χαρά μας σᾶς ὑποδεχόμαστε. Ἔχετε τόν βαθύτατο σεβασμό μας καί τίς καλύτερες εὐχές.

Ἐπισκέπτης: Εὐχαριστοῦμε, Πάτερ, πού μᾶς δεχτήκατε. Οἱ καιροί στήν Ρωσία, τώρα, εἶναι ἀφ’ ἑνός δύσκολοι, καί ἀφ’ ἑτέρου πολύπλοκοι.

Γέροντας Ἰωσήφ: Προσευχόμαστε ὥστε οἱ Ρῶσοι νά ἐπιστρέψουν στήν φυσική τους κατάσταση, αὐτή πού ὕπηρχε πρίν τήν καταστροφή, ἐπειδή ἔχουμε κοινές ρίζες καί ἡκατάσταση στήν ὁποία οἱ Ρῶσοι ἔχουν περιέλθει εἶναι βάρος στήν καρδιά μας.

Ἐπισκέπτης: Ὑπάρχουν πολλά δεινά, φυσικά. Ὁ ἐθισμός στά ναρκωτικά ἔχει
καταντήσει μάστιγα. Τό ἔθνος μᾶς ἔχει πέσει σέ παρακμή.

Γέροντας Ἰωσήφ: Τά πράγματα βρίσκονται τώρα σέ τέτοια κατάσταση παρακμῆς – μία κατάσταση κοινή γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο, στήν παροῦσα φάση. Καί εἶναι ἐπακόλουθο αὐτῆς τῆς κατάστασης, αὐτόἀκριβῶς τό ὅριο, ἀπό τό ὁποῖο καί θά...
ἀρχίσει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε φτάσει αὐτό τό ὑπερβολικό ὅριο. Καί τώρα θά συμβεῖ πώς, αὐτό πού ὁΚύριος, μέ τό Ἔλεός Του, προηγουμένως ἀνεχόταν, τώρα, δρώντας σύμφωνα μέ τήν Δικαιοσύνη Του, θά τιμωρήσει, γιατί ὁ καιρός πλέον ἔχει ἔλθει γιά αὐτό. 


Θά γίνει ἕνας πόλεμος, καί πόλεμοι, καί θά βιώσουμε φοβερές δυσκολίες. Τήν παγκόσμια κυριαρχία ἔχουν τώρα στά χέρια τούς οἱ Ἑβραῖοι, καί ὁ σκοπός τούς εἶναι νά ἐξοντώσουν τόν Χριστιανισμό. Ἡ ὀργή τοῦΘεοῦ θά εἶναι τέτοια, ὥστε ὅλοι αὐτοί οἱ κρυφοί ἐχθροί πού προκαλοῦν αὐτή τήν κατάσταση στά πράγματα θά καταστραφοῦν οἱ ἴδιοι. Εἶναι γιά αὐτό τόν σκοπό, συγκεκριμένα, πού ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου θά σταλεῖ κάτω στή Γῆ: ὥστε νά τούς καταστρέψει, μέ τόν ἕνα τρόπο ἤ μέ τόν ἄλλο. Μά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς φοβίζει, γιατί πάντα θά πρέπει νά ἔχουμε ἐλπίδα στόν Θεό.


Γιατί χιλιάδες, ἑκατομμύρια μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν νεομαρτύρων, ὑπέφεραν κατά τόνἴδιο τρόπο, καί πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά αὐτό καί νά μήν φοβόμαστε ἀπό αὐτό. Πρέπει νά ὑπάρχειὑπομονή, προσευχή καί ἐλπίδα στήν Θεία Πρόνοια, ἀπό τήν πλευρά μας. Ἄς προσευχηθοῦμε γιά τήνἀναλαμπή τοῦ Χριστιανισμοῦ μας μετά ἀπό αὐτόν τόν πόλεμο, μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού μᾶς περιμένουν,ὥστε ὁ Κύριος νά μᾶς δώσει πραγματικά τήν δύναμη γιά νά τά ξαναφτιάξουμε ὅλα αὐτά. Ἀλλά αὐτό τό κακό θά πρέπει νά τό ὑποστοῦμε.

Ἐπισκέπτης: Καί πόσο σύντομα μετά ἀπό αὐτό ἡ Ρωσία θά ξαναγεννηθεῖ;

Γέροντας Ἰωσήφ: Ὅλα ἔχουν τώρα ἀρχίσει. Τώρα, θά ὑπάρξει μία μεγάλη ἔκρηξη. Μετά ἀπό αὐτήν, θά γίνει ἡ ἀναγέννηση.

Ἐπισκέπτης: Πολλές εἰκόνες, τώρα, ἀναβλύζουν μύρο. Ἔχουμε μία εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος, πού ἀναβλύζει αἷμα.

Γέροντας Ἰωσήφ: Καί ἐδῶ, στήν Ἑλλάδα, ἐπίσης ἀναβλύζουν μύρο. Τό μήνυμα εἶναι πώς ὁ Σωτήρας κλαίει, καί ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ κλαίει ὁμοίως, καί οἱ εἰκόνες κλαῖνε μαζί της.

Ἐπισκέπτης: Φέρνουνε μία εἰκόνα, καί ὑπάρχει μία στάμπα ἀπό αἷμα πάνω της σάν αὐτό:  εἶναι μία χάρτινη εἰκόνα καί τόσο εὐωδιαστή…, φαντάσου. Τήν πῆγαν γιά ἀνάλυση καί ἀποδείχθηκε πώς ἦταν πλάσμα.

Γέροντας Ἰωσήφ: Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων,  ταλαίπωρων γεγονότων, πολεμικῶν… Οἱ Ἑβραῖοι εἶναι αὐτοί πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτό τό κακό. Τούς παρακινεῖ ὁ Διάβολος νά τό κάνουν αὐτό, γιά νά ἀρχίσουν αὐτό… ὥστε νά καταστρέψουν τόν καρπό τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑλλάδα καί στήν Ρωσία. Αὐτό θά εἶναι καί τό μεγαλύτερο ἐμπόδιό τους στόν δρόμο γιά μία παγκόσμια κυριαρχία. Καί σέ κάθε περίπτωση θά ἀναγκάσουν τούς Τούρκους νά ἔρθουν ἐδῶ, στήν Ἑλλάδα, γιά νά ξεκινήσουν τή δουλειά τους. Καί ἡ Ἑλλάδα, παρόλο πού τυπικά ἔχει κυβέρνηση, δέν ἔχει στήν πραγματικότητα κυβέρνηση. 

Τῆς λείπει ἡ δύναμη, καί οἱ Τοῦρκοι θά ἔρθουν ἐδῶ. Αὐτή θά εἶναι καί ἡ στιγμή πού ἡ Ρωσία θά μετακινήσει τίς δυνάμεις τῆς ἐπίσης, γιά νά ἀναγκάσει τούς Τούρκους σέ ὑποχώρηση. Τά γεγονότα θάἐξελιχθοῦν ὡς ἑξῆς: ὅταν ἡ Ρωσία κινηθεῖ γιά νά βοηθήσει τήν Ἑλλάδα, οἱ Ἀμερικάνοι καί τό ΝΑΤΟ θά προσπαθήσουν νά τό ἀποτρέψουν αὐτό, ὥστε νά μήν ὑπάρξει ἑνότητα, νά μήν ὑπάρξει ἕνωση μεταξύ δύοὈρθοδόξων ἐθνῶν. Θά κινήσουν καί ἄλλες δυνάμεις, ὅπως τούς Ἰάπωνες καί ἄλλους. Θά γίνει φοβερή σφαγή στήν περιοχή τῆς πρώην Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀπό αὐτούς πού θά πεθάνουν, θά εἶναι 600ἑκατομμύρια, ξέχωρα. Τό Βατικανό θά διαδραματίσει σπουδαῖο ρόλο σέ ὅλο αὐτό, ὥστε νά ἀποτρέψει τόνὁλοένα καί μεγαλύτερο ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἀποτρέψει μία τέτοια ἕνωση. Ἔτσι ἡ Θεία Πρόνοια θά βρεῖ τήν ἐκπλήρωσή της.

Ἐπισκέπτης: Φυσικά. Ὅλες οἱ προυποθέσεις ὑπάρχουν γιά αὐτό, γιά ὅλα αὐτά τά γεγονότα. Ἀλλά ὑπάρχει ἐπίσης καί τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει τέτοια ἀντίθεση ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης. Οἱ Παγκόσμιοι Ἱεράρχες… (ἀδύνατον νά διαβάστει)… Καί πόσο καιρό ὁ Πρόεδρος θά κρατήσει αὐτή τήν γραμμή; Εἶναι καλή αὐτή ποῦ διατηρεῖ τώρα;

Γέροντας Ἰωσήφ: Ὁ Θεός θά ἐπιτρέψει τήν καταστροφή ὅλων αὐτῶν πού σπέρνουν αὐτούς τούς πειρασμούς, την πορνογραφία, καί τόν ἐθισμό στά ναρκωτικά. Καί ὁ Κύριος θά τούς τυφλώσει τόσο τό μυαλό, ὥστε θά καταστρέψουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο χωρίς νά λαμβάνουν τήν παραμικρή εὐχαρίστηση ἀπό αὐτό. Ὁ Κύριος θά τό ἐπιτρέψει αὐτό ἀκριβῶς γιά νά φέρει μία μεγάλη κάθαρση. Ὅσον ἀφορᾶ τόν Πούτιν,ὁ καιρός αὐτός δέν θά κρατήσει πολύ, θά γίνει ἕνας ξαφνικός πόλεμος, καί δέν θά μείνει γιά πολύ τριγύρω.Ἀλλά, ἀκολούθως αὐτῆς τῆς μεγάλης κλίμακας κάθαρσης, θά γίνει τέτοια ἀναγέννηση τῆς Ὀρθοδοξίας,ὄχι μόνο στήν Ρωσία, ἀλλά σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Τέτοια ἀναλαμπή τῆς Ὀρθοδοξίας!!!

Ὁ Κύριος θά δώσει περίσσεια τήν εὐλογία Του, τήν Χάρη Του, ἀκριβῶς ὅπως ἔγινε στούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Τότε, οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν στόν Κύριο μέ καθαρή καρδιά… Αὐτό θά κρατήσει γιά 3-4 δεκαετίες ὅμως, τότε ἡ δικτατορία τοῦ ἀντίχριστου θά ἐγκαθιδρυθεῖ πολύ γρήγορα. Αὐτά εἶναι τά τρομερά γεγονότα πού πρέπει νά ἀντέξουμε. Ἄς μήν μᾶς φοβίζουν, γιατί ὁ Κύριος, γιατί ὁ Κύριος θά δώσει καταφύγιο στούς δικούς Του. 

Ναί, θά βιώσουμε σίγουρα φοβερές δυσκολίες, πείνα, καί ἀκόμα καί διωγμούς καί πολλά ἄλλα, ἀλλά ὁ Κύριος δέν θά ἐγκαταλείψει τούς δικούς Του. Καί αὐτοί πού εἶναι τοποθετημένοι σέ θέσεις ἁρμοδιότητας θά πρέπει νά ἀναγκάσουν ὅσους ὑφίστανται σέ αὐτούς νά εἶναι μέ τόν Κύριο, ὅσο περισσότερο. Νά ὑπακοῦν στήν προσευχή, ὅσο περισσότερο, καί ὁ Κύριος θά διαφυλάξει τούς δικούς Του. Ἡ κατάσταση πού θά ἐπικρατήσει μετά τήν κάθαρση θά εἶναι αὐτή τῆς φοβερῆς ἀναγέννησης.

Ἐμεῖς, σάν ποιμένες, πρέπει νά καταφέρουμε ὅσους περισσότερους ἀνθρώπους γίνεται νά ἀποφύγουν τήνἁμαρτία, ὥστε ἡ Χάρη Τοῦ Θεοῦ νά μήν μᾶς ἐγκαταλείψει ὅλους. Ὥστε νά εἴμαστε ὅσο πιό πολύ γίνεται κοντά στόν Θεό, στήν μετάνοια καί στήν προσευχή… τότε ὁ Κύριος θά μπορεῖ νά εἶναι μαζί μας, ἄσχεταἀπό τό πόσο δύσκολες μπορεῖ νά εἶναι οἱ περιστάσεις. Ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει. Πρέπει νά μαζέψουμε τούς ἑαυτούς μας καί τούς δικούς μας.


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου